Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відвідування вчителями навчальних семінарів

Розподіл управлінців з високим рівнем сформованості діагностичних умінь за стажем роботи

Рівні розвитку художніх умінь в учнів 5-х класів

Вертикальна Горизонтальна

 

 

Лінійна діаграма:

Діаграма 2.3.

Рівні розвитку діагностичних умінь в управлінців навчальними закладами

 

Стрічкова діаграма: Діаграма 2.4.

 

 

 

Секторна діаграма

Діаграма 2.5

 

1 — вчителі методисти; 2 — вчителі вищої категорії; 3 — вчителі І категорії; 4 —вчителі П категорії; 5 — молоді спеціалісти

 

 

Таблицю, схему або креслення, розміри якого більші від формату А 4, враховують як одну сторінку, розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. Ілюстрації позначаються словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Знак № перед цифрами не ставиться. Наприклад: Рис. 1.3. (третій рисунок першого розділу), 2.2 (другий рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в магістерській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Наприклад: Рис. 1.1 (перший рисунок першого розділу) (Додаток Л).

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору. Фотознімки, які менші розміром за формат А 4, наклеюють на стандартні аркуші паперу формату А 4. Кількість ілюстрацій, які розміщують у магістерських роботах, визначається їх змістом і повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту роботи якості та конкретності.

Таблиці нумеруються послідовно, в межах розділу, за винятком таблиць, які є в додатках. У правовому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Знак “№” перед цифрами не ставиться. Наприклад: “Таблиця 1.3” (третя таблиця першого розділу). Якщо в магістерській роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. Наприклад: “Таблиця 1.1” (перша таблиця першого розділу)(Додаток М). При переносі частини таблиці на інший аркуш слово “Таблиця”, її номер вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами зазначають: “Продовження табл. 1.3”. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву не підкреслюють. Заголовок кожної графи має бути коротким, не повторювати назву таблиці. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Як зазначалося вище, таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш.

Схеми нумерують, як таблиці, послідовно (за винятком схем, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком схеми розміщується напис “Схема” із зазначенням її номера. Номер повинен складатися з номера розділу та порядкового номера схеми, між якими ставиться крапка. Знак “№” перед цифрами не ставиться. Наприклад: “Схема 1.2.” (друга схема першого розділу). Якщо в магістерській роботі одна схема, її нумерують за загальними правилами. Наприклад: “Схема 1.1.” (перша схема першого розділу). Кожна схема повинна мати назву, яку розміщують над таблицею, друкують симетрично до тексту. Назву не підкреслюють (Додаток Л). У магістерській роботі часто використовують схеми. Схема – спрощене зображення в загальних рисах системи, будови чого-небудь або взаєморозташування, зв’язку частин чогось (додаток Р).

Наведемо зразок схеми.

Схема 2.1.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
За статтю станом на 25.10.2005 р | Процес формування та розвитку особистості
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.