Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спостереження за проектом
Планування проекту

Після створення плану проекту Microsoft Project обчислює і створює робочий гра­фік на підставі наданих відомостей про завдання, які необхідно виконати, співробіт­ників, що працюють над цими завданнями, устаткування і матеріали, які викори­стовуються для виконання завдань, а також проведені витрати.

При створенні плану проекту вводяться такі типи відомостей:

  • Завдання
  • Тривалість
  • Залежності завдань
  • Ресурси
  • Витрати

На підставі цих відомостей в Microsoft Project можуть бути обчислені календарний план, витрати і завантаження ресурсів.

Після створення плану проекту необхідно управляти проектом і стежити за ходом його виконання. Відстежуючи проект, можна вносити необхідні зміни, щоб дотримуватися календарного плану і залишатися в рамках бюджету.

В процесі управління проектом можуть бути використані такі засоби:

– поля, що налаштовуються для введення особливих відомостей;

– уявлення і таблиці для відображення точних відомостей, які необхідні для перегляду;

– фільтри і групи для виділення відомостей, які вимагають уваги;

Вводиться фактичний хід виконання завдань, фактичні дані порівнюються з початковим планом, відстежується баланс завантаження ресурсів. Все це дозволяє ефективно вирішувати проблеми, що виникають.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.