Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спільна робота в групі
Публікація плану

Після створення плану проекту і в процесі управління може виникнути потреба у наданні відомостей про проект іншим користувачам, наприклад зацікавленим сторонам або особам, які призначені для виконання роботи. Для надання відомостей можуть бути використані такі засоби:

Друкування і створення звіту для надання іншим користувачам відомостей про проект на папері.

Публікація у форматі HTML або збереження плану проекту на веб-сервері для надання іншим користувачам доступу до відомостей про проект на веб-вузлі.

Сервер Microsoft Project Server або система електронної пошти для надання відомостей про проект іншим користувачам.

 

Можна спростити і автоматизувати спостереження завантаження ресурсів та їх взаємодію за допомогою засобів інтерактивної спільної роботи в групі, заснованих на електронному зв'язку. Крім того, можна ввести в проект відомості, що обновляються, тобто враховувати в поточному плані останні дані. Передбачено два засоби для інтер­активної спільної роботи в Microsoft Project.

Сервер Microsoft Project Server і його компонент веб-інтерфейс Microsoft Project Web Access – додаткові програмні продукти, які можуть бути використані для організації інтерактивної взаємодії між членами групи, керівниками проекту та іншими зацікав­леними сторонами.

За допомогою серверу Microsoft Project Server і веб-інтерфейсу Microsoft Project Web Access члени групи можуть проглядати власний список завдань або весь проект. Вони можуть створювати нові завдання для плану проекту і делегувати завдання іншим членам. Керівник проекту може одержувати оновлення завдань і текстові звіти про стан. Зацікав­леним сторонам надається доступ до відомостей про проект і можливість перегляду загальної картини.

Електронна пошта. Якщо вимоги для спільної роботи групи досить прості, для обміну основними відомостями про завдання і про стан справ з членами групи можна використовувати існуючу MAPI- сумісну 32-розрядну систему електронної пошти. За наявності електронної пошти для призначення завдань, відправлення оновлень і текстових звітів про стан проекту група може використовувати спеціальні повідомлення, які створюються Microsoft Project.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.