Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Створення плану проекту
Огляд необхідних відомостей

Спочатку розглянемо кінцеві терміни, а потім – витрати. У базі даних проекту міститься безліч відомостей, але в даний момент необхідна тільки їх частина. Для доступу до відомостей використовуються такі засоби:

Уявлення показують частину відомостей про проект у форматі, простому для сприйняття. Наприклад, на діаграмі Ганта основні відомості подаються стовпцями і відрізками на графіку.

Таблиці визначають колонки, що відображаються.

Фільтри призначені для відбирання певних завдань або ресурсів.

Подібно каналам телебачення, в кожному уявленні виводиться різна інформація. Таблиці та фільтри забезпечують тонке налаштування. Так само, як при перемиканні каналів, інформація не віддаляється, але зміна уявлень, таблиць або фільтрів може приховати частину відомостей. Всі вони продовжують зберігатися в базі даних і обновлятися.

Крім того, для перегляду розподілених або впорядкованих відомостей їх можна групувати і сортувати так, як це потрібно.

 

Якщо визначені цілі проекту і виділені основні його етапи, можна почати створення плану цього проекту.

 

 
 

Спочатку створюється новий план проекту, в який вводиться і упорядковується список завдань для виконання, до якого входить тривалість кожного завдання і залежність завдання.

 

 

Рис.4.1. План проекту

 

Потім до плану додаються співробітники, устаткування, матеріали і витрати на них, після цього завданням призначаються ресурси. На основі цих відомостей про ресурси і задачі Microsoft Project створює календарний план. Якщо виникає необхідність, план можна перевіряти і коректувати.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 324; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.