Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Індивід, особистість, індивідуальність

Хоча на кожній ступені суспільного розвитку формується свій тип соціальності, визначаючий відносини індивіда і суспільства, типи соціальності в будь-якому конкретному суспільстві не існують в чистому вигляді.

Тому в кожній історичній епохі є:

1) переважаючі,

2) домінуючі,

3) пережиточні форми соціальності.

Сутність людини неможливо звести до суми соціальних ролей. Соціалізація кожного нового покоління взагалі і людини зокрема – процес складний і багатосторонній.

Поняттям «індивід» позначають окремо взятого представника людського роду, якому властиві неповторні і унікальні природні і соціальні якості, представлені далеко не в усій родовій повноті і яскравості.

Поняття «індивід» підкреслює передусім біологічні характеристики людини, її приналежність до виду «людина розумна». Для індивіда значущими є не тільки здоров’я та фізична краса, а задатки здібностей, характерні особливості психіки, що успадковуються від батьків.

Людина народжується на світ з генетично закладеними в неї потенційними можливостями стати саме людиною. Не слід вважати, що немовля – це «чиста дошка», на якій під впливом соціуму «пишуться» ознаки людяності. Немовляті притаманні анатомічні та фізіологічні властивості тіла й мозку, що належать тільки людині.

Ці властивості забезпечують:

1) оволодіння прямоходінням,

2) оволодіння знаряддями праці,

3) оволодіння мовою,

4) розвиток інтелекту,

5) розвток самсвідомості.

Система біологічних, генетичних, анатомічних, фізіологічних чинників передбачає становлення людини в певних соціальних культурно-історичних умовах цивілізації.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
У життєдіяльності людина не стільки виходить з безпосередніх інстинктів, скільки орієнтується на прийняту в суспільстві цілісно-нормативну систему | Поняття індивіда використовують як протилежне поняттю особини тварини
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.