Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тiркеу Алымдары

1. Тiркеу алымдары – уәкiлеттi мемлекеттiк органдар Салық Кодексінің 455-бабында белгiленген тiркеу iс-әрекеттерiн жасаған кезде, сондай-ақ осындай тiркеу iс-әрекеттерiнiң жасалғанын куәландыратын құжаттың телнұсқасын берген кезде өздерi алатын бiр жолғы мiндеттi төлемдер.

2. Тiркеу iс-әрекеттерiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен және жағдайларда уәкiлеттi мемлекеттiк органдар (бұдан әрi – тiркеушi органдар) жүзеге асырады.

3. Салық Кодексінің 583-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тiркеушi органдар тоқсан сайын есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрмей өзiнiң орналасқан жерi бойынша салық органына уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша алым төлеушiлер мен салық салу объектiлерi туралы ақпарат бередi.

 

Алым төлеушiлер

Тiркеушi органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тiркеу iс-әрекеттерiн солардың мүдделерiнде жүргiзетiн жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.

 

Салық салу объектiсi

Алымдар мынадай тiркеу iс-әрекеттерi:

1) мыналарды:

заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi (есепке қойғаны) және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi, сондай-ақ қайта тiркегенi;

дара кәсiпкерлердi;

жылжымайтын мүлiкке және олармен жасалатын мәмiлелерге құқықтарды;

жылжымалы мүлiк кепiлiн және кеменiң немесе салынып жатқан кеменiң ипотекасын;

радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктегi құрылғыларды;

көлiк құралдарын, сондай-ақ оларды қайта тiркегенi;

дәрiлiк құралдарды, сондай-ақ оларды қайта тiркегенi;

туындылар мен сабақтас құқықтар объектiлерiне құқықтарды, туындылар мен сабақтас құқықтар объектiлерiн пайдалануға арналған лицензиялық шарттарды, сондай-ақ оларды қайта тiркегенi;

мерзiмдi баспа басылымын және ақпарат агенттiгiн мемлекеттiк тiркегенi (есепке қойғаны);

2) осы баптың 1) тармақшасында аталған тiркеу iс-әрекеттерiнiң жасалғанын куәландыратын құжаттың телнұсқасын бергенi үшiн алынады.

 

Алым ставкалары

Алым ставкалары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiне негiзделе отырып есептеледi және мыналарды құрайды:

 

Алымдарды төлеуден босату

1) дара кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркеу кезiнде:

шаруа немесе фермер қожалықтары;

I, II және III топтағы мүгедектер;

Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн заңды тұлға құрмастан кәсiпкерлiк қызметпен шұғылданатын репатрианттар (оралмандар);

2) жылжымайтын мүлiкке және онымен жасалатын мәмiлелерге құқықтарды мемлекеттiк тiркеу кезiнде:

Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестiрiлген адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс iстеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталмаған адамдар, мүгедектер, сондай-ақ бала жасынан мүгедектiң ата-аналарының бiрi;

бөлек тұратын зейнеткерлер;

Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн репатрианттар (оралмандар);

кадрларды даярлаумен және оқытумен шұғылданатын шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi мемлекеттiк тiркелген кезден бастап үш жыл iшiнде;

3) жылжымалы мүлiк кепiлiн, кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркеу кезiнде:

Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестiрiлген адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс iстеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталмаған адамдар, мүгедектер, сондай-ақ бала жасынан мүгедектiң ата-аналарының бiрi;

Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн репатрианттар (оралмандар);

4) радиоэлектрондық құралдарды және жоғары жиiлiктегi құрылғыларды мемлекеттiк тiркеу кезiнде – мемлекеттiк мекемелер;

5) туындылар мен сабақтас құқықтар объектiлерiне құқықтарды, туындылар мен сабақтас құқықтар объектiлерiн пайдалануға арналған лицензиялық шарттарды мемлекеттiк тiркеу кезiнде:

Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестiрiлген адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс iстеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталмаған адамдар, мүгедектер, сондай-ақ бала жасынан мүгедектiң ата-аналарының бiрi;

Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн репатрианттар (оралмандар);

кәмелетке толмағандар босатылады.

 

Есептеу мен төлеу тәртiбi

1. Алымдардың сомалары белгiленген ставкалар бойынша есептеледi және салық салу объектiсiнiң тiркелген жерi бойынша тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн төленедi.

2. Алымдарды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн тiркеу жасаудан (есепке қоюдан) бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алымдардың сомалары қайтарылмайды.

Бұл ретте бюджетке төленген алымдардың сомаларын қайтаруды төлеушiлердiң салықтық өтiнiшi бойынша олардың төленген жерi бойынша аталған тұлғалардың тiркеу iс-әрекеттерiн жасауға арналған құжаттарды табыс етпегенiн растайтын тиiстi тiркеу органы берген құжаттарды олар табыс еткеннен кейiн салық органдары жүргiзедi.

 

Автокөлiк Құралдарының Қазақстан Республикасының

Аумағымен Жүргенi Үшiн Алым

 

1) халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан кетуi;

2) халықаралық қатынастарда жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдiк автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағына келуi (кетуi), Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзитi;

3) iрi көлемдi және (немесе) салмағы ауыр отандық және шетелдiк автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүруi;

4) концессияға берiлген ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарын қоспағанда, ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарымен отандық және шетелдiк автокөлiк құралдарының жүруi үшiн өндiрiп алынады.

2. Алым:

1) мыналардың:

жедел медициналық жәрдем қызметiнiң

өртке қарсы қызметтiң

авариялық-құтқару қызметтерiнiң

жол-патрульдiк қызметтiң арнаулы автокөлiк құралдарының

2) басқа баламалы жол болмаған кезде:

жолаушылар мен жүктердi қала маңы қатынастары мен кенттердi, ауылдарды (селоларды) аудан немесе облыс орталықтарымен, астанамен немесе республикалық маңызы бар қаламен байланыстыратын қатынастарда тұрақты тасымалдайтын автобустардың

белгiлi бiр аудан шегiнде жолаушыларды (жүктердi) тұрақты тасымалдау мақсатында ақылы мемлекеттiк автомобиль жолына жақын жатқан осы ауданның аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркелген автобустардың

белгiлi бiр ауданның шегiнде қозғалыс кезiнде ақылы мемлекеттiк автомобиль жолына жақын жатқан осы ауданның аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркелген жеңiл автокөлiктердiң

су бөгеттерiмен және темiр жолдармен шектесетiн жақын көлiктiк жол айырымдары арасындағы ақылы мемлекеттiк жолдардың учаскелерi (бөлiгi) шегiнде жүк автокөлiк құралдарының, дөңгелектi өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылық, мелиоративтiк машиналардың ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарымен жүргенi үшiн алынбайды.

3. Қазақстан Республикасының аумағымен автомобиль құралдарының жүруi, егер ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарымен жүру үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе, көлiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган беретiн рұқсат құжаттары негiзiнде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының аумағымен автокөлiк құралдарының жүру және рұқсат құжаттарын беру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

4. Көлiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органдар ай сайын есептi айдан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрмей өзiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша алым төлеушiлер мен салық салу объектiлерi туралы ақпарат бередi.

 

Алым төлеушiлер

1. Салық Кодексінің 459-бабында белгiленген жағдайларда, Қазақстан Республикасының аумағымен автокөлiк құралдарының жүруiн жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.

 

Алым ставкалары

1. Алым ставкалары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерi негiзге алына отырып, мынадай мөлшерлерде белгiленедi:

1) халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан кетуi үшiн - АЕК-тiң 2 еселенген мөлшерi;

2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес күнтiзбелiк бiр жылға шетелдiк рұқсат ала отырып, тұрақты негiзде халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан кетуi үшiн - АЕК-тiң 10 еселенген мөлшерi;

3) халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдiк автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан) келуi (кетуi), Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзитi үшiн - АЕК-тiң 10 еселенген мөлшерi;

4) iрi көлемдi және (немесе) салмағы ауыр отандық және шетелдiк автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүруi үшiн алым ставкасы мынаны қамтиды:

автокөлiк құралының (жүгi бар немесе жүгi жоқ) жалпы нақты салмағының жол берiлетiн жалпы салмақтан асып түскенi үшiн есеп-қисап, бұл 0,005 еселенген АЕК мөлшерiндегi төлемақы ставкасын асып түскен әрбiр (толық емесiн қоса алғанда) тоннаға және бағыт бойынша тасымалдау арақашықтығына (километрмен) көбейту арқылы жүргiзiледi;

автокөлiк құралының (жүгi бар немесе жүгi жоқ) нақты осьтiк жүктемелерiнiң жол берiлетiн осьтiк жүктемелерден асып түскенi үшiн есеп-қисап, бұл әрбiр артық жүк тиелген жеке, қосарланған және үштiктелген осьтер үшiн есептеледi және 1-кестеде көрсетiлген тиiстi тарифтердi бағыт бойынша тасымалдау арақашықтығына (километрмен) көбейту арқылы жүргiзiледi:

2. Отандық және шетелдiк автокөлiк құралдарының ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарымен жүруi үшiн алым ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

 

Есептеу мен төлеу тәртiбi

1. Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, алым сомасы белгiленген ставкалар бойынша есептеледi және рұқсат құжаттарын алғанға дейiн төленедi.

2. Алым сомасы рұқсат құжаттары алынған жер бойынша және (немесе) ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарын пайдалану орны бойынша бюджетке төленедi.

3. Алым сомасын бюджетке төлеу банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару не көлiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның бақылау-өткiзу пункттерiнде не өзге де арнаулы жабдықталған орындарында уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша қатаң есептiлiк бланкiлерi негiзiнде қолма-қол ақша аудару жолымен жүргiзiледi.

4. Қолма-қол ақшамен қабылданған алым сомаларын көлiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган ақшаны қабылдау жүзеге асырылғаннан кейiнгi операциялық күннен кешiктiрмей банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға оларды кейiннен бюджетке есепке алу үшiн тапсырады. Егер қолма-қол ақшаның күн сайынғы түсiмдерi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң 10 еселенген мөлшерiнен аз болған жағдайда, ақшаны есептеу ақша қабылдау жүзеге асырылған күннен бастап операциялық үш күнде бiр рет жүзеге асырылады.

5. Жеке тұлғалар алым сомасын қолма-қол ақшамен төлеген кезде қатаң есептiлiк бланкiлерiне көлiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның сәйкестендiру нөмiрi қойылады.

6. Алымдардың төленген сомаларын қайтару жүргiзiлмейдi.

7. Отандық және шетелдiк автокөлiк құралдарының ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдарымен жүруi үшiн алынатын алымды есептеу, төлеу тәртiбiн және бюджетке енгiзу мерзiмдерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Решение типовых задач | Аукциондардан Алынатын Алым
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1807; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.044 сек.