Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організація заробітної плати на підприємствах. Тарифна система. Форми та системи оплати праці


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Заробітна плата являє собою частину суспільного продукту, що витрачається на власне споживання працівниками та розподіляється залежно кількості і якості затраченого труда. Під кількістю праці розуміється обсяг виробленої продукції або відпрацьованого часу. Якість праці визначається кваліфікацією робітника і характером роботи.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Організація заробітної плати.

Під організації заробітної плати розуміють правильне використання основних положень, які спрямовані на визначення розмірів оплати праці різних категорій працівників. При організації оплати праці на підприємстві дотримуються ряду принципів:

v оплата праці повинна проводитись відповідно кількості і якості затраченого труда (не можна платити за просте перебування на робочому місці) ;

v диференціація рівня оплати праці залежно від груп та категорій працюючих (оплата праці повинна залежати від кваліфікації працівника, тобто чим вища кваліфікація та більший досвід – тим вищою має бути заробітна плата);

v рівень заробітної плати має бути таким, щоб працівник міг утримати себе і свою сім’ю ;

v підвищення рівня оплати праці за умовою випереджаючого росту продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати, заробітна плата повинна формуватися з двох частин: фіксованої, яка гарантує прожитковий мінімум, та змінної, яка залежить від досягнутих успіхів;

v єдність державної економічної політики в області оплати праці. (досягається за рахунок тарифної системи.).

Джерелом коштів, що використовуються на оплату праці працівників: для комерційних підприємств є частина доходу, яка отримана в наслідок їх господарської діяльності ; для установ і організацій, що фінансуються з бюджету – це кошти відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності таких організацій; для підприємств, які є власністю об’єднання громадян - вони оплачують працю найманих працівників з коштів, що формуються згідно з їх статутами.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організація технічного нормування праці та роботи робітників енергетики | Єдина тарифна сітка оплати праці робочих та службовців за загальними (наскрізними) професіями та посадами

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 303; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.