Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Позбавлення права голосу акціонера.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ч.3 ст.98 ЦК : «Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством».

Якщо загальні збори товариства вирішують питання щодо укладення, зміни або розірвання правочину, або будь-якого спору, де сторонами виступають це АТ та один з акціонерів, останній не має права голосувати з цього питання.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну чи припинення цив. Прав та обов»язків.

Проблема постає у застосуванні цієї норми: яким чином здійснювати підрахунки голосів – враховувати кількість акцій, які належать акціонеру, позбавленому права голосу, чи ні.

Наприклад: Дане питання має важливе значення у ситуації, коли вирішується питання про укладення контракту з головою правління, якому належить значна кількість акцій.

2. Залежне та дочірнє підприємство – опублікування інформації.

Стаття 118 ЦК України :

Господарське товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать 20 або більше % статутного капіталу ТОВ чи 20 або більше % простих акцій АТ.

Таким чином,це поняття відображає не вид товариства, а його статус.Статус залежного товариства може бути притаманним лише -ТОВ -ТзДВ (дод. Відповідальність)-АТ. При цьому, власник вказаного відсотку акцій (часток) набуває статусу головного товариства.

Товариство, що набуває статусу головного зобов»язано оприлюднити інформацію про купівлю відповідного відсотку акцій (часток) в порядку, визначеному законом.

Жодним законом цей порядок на сьогоднішній день не визначено. З цього приводу дану проблему можливо вирішувати за аналогією закону.

Згідно ст..41 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій визначена як особлива інформація – інформація про будь-які дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості цінних паперів. Особлива інформація повинна бути надрукована в одному із офіційних видань ВРУ, КМУ або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Отже, за відсутності на сьогоднішній день визначення порядку оприлюднення інформації про придбання юридичною особою 20 та більше % акцій (часток стат.фонду), зважаючи на те, що таке придбання акцій може бути інформацією, що впливає на вартість цінних паперів, опублікувати таку інформаціюі можна на виконання вимог ст..118 ЦК в одному із офіційних видань, вказаних у ст..41 Закону.

3.Вимоги щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру:

1. ст.88 ЦК не передбачає обов»язкової наявності в установчих документах відомостей місцезнаходженняюридичної особи. Таким чином, змінювати адресу можна не лише за рішенням загальних зборів кваліфікованою більшістю голосів ( ¾ ст..159 ЦКУ), а за рішенням будь-якого іншого органу відповідно до повноважень, визначених статутом.

Однак, як визначено ст..17 ЗУ «Про державну реєстрацію ю.ос. та ф.осіб-підприємців», відомості про місцезнаходження юр.особи є відомостями Єдиного державного реєстру.

Відповідно до ч.4 ст.89 ЦКУ зміни до установчих документів юр.особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

У випадку, коли АТ не визначає своє місцезнаходження у статуті товариства, то й при його зміні змін у статуті не відбувається.

Виникає питання, коли набирає чинності рішення відповідного органу управління АТ про зміну місцезнаходження?

ЗУ «Про державну реєстрацію ю.ос. та ф.осіб - підприємців» не визначає порядок набрання чинності змінами інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, що не пов»язані зі змінами до статуту АТ.

При цьому, законодавець не вніс зміни до ст..4 ЗУ «Про господарські товариства», якою визначена обов»язковість відомості про місцезнаходження господарського товариства у його статуті.

2. АТ щорічно, починаючи з наступного року з дати його державної реєстрації, протягом одного місяця, повинно подати державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу.

3. Відомості до Єдиного державного реєстру підлягають обов»язковій публікації. Обов»язок проведення публікації покладений ч.18 ст.22 Закону на спец. уповноважений орган (печатний засіб масової інформації, де публікуються такі відомості – Бюлетень державної реєстрації).

Ч.5 ст.24 Закону передбачає:

У разі державної реєстрації відкритих акціонерних
товариств крім документів, які передбачені частиною першою цієї
статті, додатково подається звіт про проведення підписки на акції,
який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку України.

Але, ч.2 ст.155 ЦКУ вказує на неможливість відкритої підписки на акції при створенні АТ, тобто, виходячи зі змісту даної норми, ніякого звіту про наслідки такої підписки не може бути взагалі.

4.Актуальні питання діяльності акціонерних товариств :

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 181; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.