Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 1. Яке основне призначення місцевих податків і зборів?

а) регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні;

б) підтримка вітчизняних виробників;

в) формування доходів місцевих бюджетів;

г) підвищення якості комунальних послуг;

д) розвиток місцевої інфраструктури.

ТЕСТ 2. Який вид місцевих податків стягується з юридич­них і фізичних осіб, що використовують символіку:

а) збір за право на проведення місцевих аукціонів і розпродажу;

б) збір за право на використання місцевої символіки;

в) ринковий збір.

 

ТЕСТ 3. Комунальний податок розраховується:

а) у розмірі 5% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами;

б) у розмірі 7% річного фонду оплати праці юридичними і фі­зичними особами;

в) у розмірі 10% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами.

 

ТЕСТ 4. Не є рекламною продукцією та не підлягає оподатковуванню:

а) вартість рекламних щитів;

б) вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення, де розміщується юридична або фізична особа;

в) оголошення на телебаченні.

ТЕСТ 5. Комунальний податок стягується з:

а) підприємців;

б) юридичних осіб;

в) юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій,
планово-дотаційних, сільськогосподарських підприємств;

г) громадян;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 6. Граничний розмір комунального податку не повинен перевищувати:

а) 10% річного ФОП, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) 5% річного ФОП;

в) 5% річного ФОП, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) 10% річного ФОП;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7. При вирахуванні середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу не враховуються:

а) працівники, що знаходились у відрядженнях;

б) студенти та учні навчальних закладів, які проходять
виробничу практику або на період літніх канікул і зараховані на робочі місця та посади;

в) прийняті на роботу з випробуванням;

г) працівники, що знаходились у тарифних відпустках;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8. Шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та розподілу отриманої суми на число календарних днів звітного місяця розраховується:

а) річний фонд оплати праці;

б) середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості;

в) середньооблікова чисельність працівників за звітний
місяць;

г) середньооблікова чисельність працівників за звітний
квартал;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 9. Спеціальна інформація про осіб як юридичних, так і фізичних, продукція (товари, роботи, послуги, цінні папери) яких поширюється в будь-якій формі або будь-яким способом з метою прямого або непрямого одержання прибутку, ─ це:

а) оголошення;

б) антиреклама;

в) реклама;

г) пропозиція;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 10. Об'єкт податку з реклами ─ це:

а) вартість послуг за встановлення та розміщення реклами;

б) сума оплати за рекламу;

г) отриманий прибуток завдяки рекламі;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 11. Підлягає оподатковуванню податком з реклами:

а) вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення, де розміщується юридична або фізична особа;

б) розміщення рекламних роликів на телебаченні з комерційною метою;

в) оголошення або повідомлення про зміну місця розміщення підприємства, установи або організації, номерів телефонів, факсів, телетайпів тощо;

г) вивіски або таблички з повідомленнями про обмеження
пересування, виконання ремонтних, аварійних та інших
подібних видів робіт;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 12. Граничний розмір податку з реклами за розміщення одноразової реклами:

а) не повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

б) не повинен перевищувати 0,1 % вартості послуг;

в) повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

г) повинен перевищувати 0,1 % > вартості послуг;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 13. Граничний розмір податку з реклами за розміщення тривалої реклами:

а) не повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

б) не повинен перевищувати 0,3% вартості послуг;

в) повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

г) повинен перевищувати 0,1 % вартості послуг;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 14. Плата за торговельні місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчикахках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що стягується з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську та промислову продукцію та інші товари, ─ це:

а) збір за розміщення об'єктів торгівлі;

б) плата за торговий патент;

в) ринковий збір.

ТЕСТ 15. Ринковий збір сплачується:

а) до початку торгівлі;

б) авансом за день до початку торгівлі;

в) після завершення торгівлі;

г) після завершення торгівлі у разі одержання доходу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 16. Документальне оформлення сплати ринкового збору торгівцями здійснюється:

а) шляхом декларування збору;

б) через касовий апарат адміністрації ринку;

в) шляхом запису в Книзі обліку доходів та витрат;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 17. Ринковий збір стягується:

а) з підприємств торгівлі, громадського харчування, по­-
бутового обслуговування, які розміщені в стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, наметах) на території ринку;

б) з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільсько-господарську та промислову продукцію та інші товари на
території ринку;

в) з власних торгово-закупівельних підрозділів ринку не­-
залежно від займаного місця;

г) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 18. Об'єкт оподаткування збором за паркування авто­транспорту ─ це:

а) вартість автомобілів;

б) кількість населення в населеному пункті, де відбувається паркування;

в) час, за який проводиться паркування автотранспорту в
спеціально обладнаних чи відведених для цього місцях;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 19. Ставка збору за паркування автотранспорту встанов­люється з розрахунку:

а) за одну годину паркування, її граничний розмір не має
перевищувати 1% НМДГ в спеціально обладнаних місцях і 3% НМДГ у відведених місцях;

б) за день паркування її граничний розмір не має переви-щувати 1% НМДГ у спеціально обладнаних місцях і 3% НМДГ у відведених місцях;

в) за одну годину паркування, її граничний розмір не має
перевищувати 3% НМДГ у спеціально обладнаних місцях і 1% НМДГ у відведених місцях;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 20. Платниками збору з власників собак є:

а) громадяни-власники собак (крім службових);

б) громадяни-власники собак;

в) громадяни-власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартир;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 21. Граничний розмір збору з власників собак не має перевищувати:

а) 1 НМДГ за кожного собаку;

б) 1% НМДГ за кожного собаку;

в) 5% НМДГ з кожного громадянина ─ власника собак;

г) 10% НМДГ за кожного собаку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 22. Платниками збору за участь у бігах на іподромі є:

а) особи, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

б) юридичні особи та громадяни, які виставляють своїх
коней на змагання комерційного характеру;

в) особи, які виграли в грі на тоталізаторі іподрому;

г) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 23. Від сплати курортного збору не звільняються:

а) діти віком до 16 років;

б) інваліди та особи, які їх супроводжують;

в) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

г) особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ і організа-цій, а також які здійснюють подорож за маршрутними книжками;

д) чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші;

е) правильної відповіді немає.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Податковий контроль місцевих податків і зборів | Перевірка платника податку з власників транспортних засобів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 400; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.031 сек.