Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виклад теоретичного матеріалу


План.

Тема: Запалення. Види порушення кровообігу. Шок. Види шоку.

Лекція № 2

1.Визначення процесу запалення та його значення для організму.

2.Ознаки, стадії та види запалення.

3.Загальне поняття про порушення кровообігу, причини та механізми виникнення.

4 . Види порушення кровообігу та морфологічні зміни в органах при різних порушеннях кровообігу.

5.Механізми тромбоутворення.

6.Шок, види та стадії шоку.

Актуальність теми.Запалення є важливою проблемою і предметом вивчення всіх галузей медицини. Воно є найбільш поширеним типовим патологічним процесом. Запалення є основою багатьох захворювань. Локалізація і особливості його перебігу визначають характерні риси захворювань.

Знання цієї теми має важливе значення для усвідомлення морфології та патогенезу багатьох захворювань, для вивчення спеціальної патологічної анатомії, а також клінічних дисциплін.

Нормальну життєдіяльність важко уявити без нормальної роботи органів кровообігу та лімфообігу, системи крові, які тісно пов'язані між собою як структурно, так і функціонально. Порушення нормального крово- та лімфообігу призводить до порушення тканинного (клітинного) метаболізму, а також і до пошкодження структури тканини (клітини), розвитку того чи іншого виду дистрофії або некрозу. Морфологічно ці пошкодження, окрім загальних ознак, притаманних усім органам і тканинам, мають і ряд ознак, які характерні лише для даного органа або тканини, що визначається їхніми структурно-функціональними особливостями і перш за все серцево-судинної та лімфатичної систем.

Знання цієї теми дає можливість правильно оцінити динамику перебігу і передбачити наслідки хвороб.

Мета-вивчити механізм розвитку, морфологічні прояви і наслідки порушення кровообігу.

Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних агентів.

Серед чинників, що спричинюють запалення, розрізняють екзогенні та ендогенні. До екзогенних належать мікроорганізми (віруси, гриби, бактерії); паразити (найпростіші, черви); хімічні речовини (кислоти, луги); механічні (тиск); фізичні (тепло, холод, ультрафіолетове, рентгенівське, іонізуюче випромінювання).

Ендогенні чинники виникають у самому організмі (структури власних клітин та тканин, а також продукти метаболізму, які змінили свої властивості в результаті некрозу, пухлинного розпаду, крововиливу, тромбозу тощо).

Динаміка запалення складається з трьох послідовних тісно пов'язаних між собою стадій: альтерації, ексудації та проліферації. Назва запалення утворюється шляхом приєднання до латинської або грецької назви органа чи тканин закінчення "іт" (бронхіт, кон'юнктивіт, апендицит). Інколи використовують спеціальний термін, наприклад, "ангіна".I стадіяальтерація— початкова стадія, що характеризується пошкодженням тканин і проявляється різними видами дистрофій паренхіми та строми аж до їхнього некрозу. У зоні пошкодження відбуваються порушення метаболізму, що призводить до біохімічних та фізико-хімічних змін, які супроводжуються утворенням та накопиченням біологічно активних речовин — медіаторів, які визначають наступний перебіг запальної реакції. Характерним також є те, що медіатори продовжують виділятись і в наступні фази запалення. Джерелом їхнього утворення є елементи плазми крові, клітини крові тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Для самостійної роботи | Види медіаторів

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 232; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.