Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виклад теоретичного матеріалу

План.

Тема: Запалення. Види порушення кровообігу. Шок. Види шоку.

Лекція № 2

1.Визначення процесу запалення та його значення для організму.

2.Ознаки, стадії та види запалення.

3.Загальне поняття про порушення кровообігу, причини та механізми виникнення.

4. Види порушення кровообігу та морфологічні зміни в органах при різних порушеннях кровообігу.

5.Механізми тромбоутворення.

6.Шок, види та стадії шоку.

Актуальність теми. Запалення є важливою проблемою і предметом вивчення всіх галузей медицини. Воно є найбільш поширеним типовим патологічним процесом. Запалення є основою багатьох захворювань. Локалізація і особливості його перебігу визначають характерні риси захворювань.

Знання цієї теми має важливе значення для усвідомлення морфології та патогенезу багатьох захворювань, для вивчення спеціальної патологічної анатомії, а також клінічних дисциплін.

Нормальну життєдіяльність важко уявити без нормальної роботи органів кровообігу та лімфообігу, системи крові, які тісно пов'язані між собою як структурно, так і функціонально. Порушення нормального крово- та лімфообігу призводить до порушення тканинного (клітинного) метаболізму, а також і до пошкодження структури тканини (клітини), розвитку того чи іншого виду дистрофії або некрозу. Морфологічно ці пошкодження, окрім загальних ознак, притаманних усім органам і тканинам, мають і ряд ознак, які характерні лише для даного органа або тканини, що визначається їхніми структурно-функціональними особливостями і перш за все серцево-судинної та лімфатичної систем.

Знання цієї теми дає можливість правильно оцінити динамику перебігу і передбачити наслідки хвороб.

Мета- вивчити механізм розвитку, морфологічні прояви і наслідки порушення кровообігу.

Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних агентів.

Серед чинників, що спричинюють запалення, розрізняють екзогенні та ендогенні. До екзогенних належать мікроорганізми (віруси, гриби, бактерії); паразити (найпростіші, черви); хімічні речовини (кислоти, луги); механічні (тиск); фізичні (тепло, холод, ультрафіолетове, рентгенівське, іонізуюче випромінювання).

Ендогенні чинники виникають у самому організмі (структури власних клітин та тканин, а також продукти метаболізму, які змінили свої властивості в результаті некрозу, пухлинного розпаду, крововиливу, тромбозу тощо).

Динаміка запалення складається з трьох послідовних тісно пов'язаних між собою стадій: альтерації, ексудації та проліферації. Назва запалення утворюється шляхом приєднання до латинської або грецької назви органа чи тканин закінчення "іт" (бронхіт, кон'юнктивіт, апендицит). Інколи використовують спеціальний термін, наприклад, "ангіна".

I стадіяальтерація — початкова стадія, що характеризується пошкодженням тканин і проявляється різними видами дистрофій паренхіми та строми аж до їхнього некрозу. У зоні пошкодження відбуваються порушення метаболізму, що призводить до біохімічних та фізико-хімічних змін, які супроводжуються утворенням та накопиченням біологічно активних речовин — медіаторів, які визначають наступний перебіг запальної реакції. Характерним також є те, що медіатори продовжують виділятись і в наступні фази запалення. Джерелом їхнього утворення є елементи плазми крові, клітини крові тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Для самостійної роботи | Види медіаторів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.