Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види медіаторів

Гістамін і серотонін вивільнюються з тканинних базофілів і тромбоцитів. Обидва ці аміни викликають вазодилатацію і збільшення проникності і, ймовірно, є головними агентами, діючими в початковому періоді гострої запальної відповіді.

Брадикінін. Брадикінін збільшує судинну проникність і дратує больові рецептори.

Фібринопептиди, які утворюються в катаболізмі фібрину (фібриноліз), також викликають збільшення судинної проникності і є хемотаксинами для нейтрофілів.

Система комплементу: C5a і C3a, які утворюються при активації комплементу, викликають збільшення судинної проникності, стимулюючи викид гістаміну тканинними базофілами..

Арахідонова кислота — найдена у фосфоліпідах клітинних мембран нейтрофілів, тканинних базофілів, моноцитів та інших клітин. При звільненні арахідонової кислоти фосфоліпазами запускається ряд складних реакцій, у результаті чого утворюються простагландини, лейкотрієни та інші медіатори запалення.

Фактори нейтрофілів: протеази і токсичні кисневмісні вільні радикали, які утворюються в нейтрофілах, як вважається, викликають ендотеліальні пошкодження, що призводить до збільшення судинної проникності.

Інші медіатори та інгібітори: Медіатори плазми крові і клітинного походження взаємопов’язані. Дія медіаторів опосередкована рецепторами на поверхні ефекторних клітин. З цього випливає, що зміна одних медіаторів на інші з часом зумовлює зміну клітинних форм в зоні запалення — від поліморфно-ядерного лейкоциту для фагоцитозу — до фібробласту, який активується цитокінами макрофагів, для репарації.

II стадія — ексудація — характеризується:

• реакцією мікроциркуляторного русла з порушенням реологічних властивостей крові;

• збільшенням судинної проникності на рівні мікроциркуляторного русла;

• ексудацією складових елементів плазми крові;

• еміграцією клітин крові;

• фагоцитозом;

• утворенням ексудату та запального клітинного інфільтрату.

III стадіяпроліферація — завершальна стадія, за якої інтенсивно відбувається розмноження клітин і активізація процесів новоутворення судин.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Виклад теоретичного матеріалу | Класифікація запалення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2375; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.