Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення загальновиробничих витрат
Визначення прямих витрат в локальних кошторисах.

4.4. Визначення кошторисної вартості устаткування.

4.5. Визначення витрат на розробку проектно-кошторисної документації та супутніх витрат.

4.6. Визначення кошторисного прибутку і адміністративних витрат та загальної трудомісткості виконання будівельно-монтажних робіт.

4.7. Визначення коштів на покриття ризиків усіх учасників будівництва, на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами та коштів на страхування ризиків замовника.

4.8. Визначення податків, зборів та обов’язкових платежів.

4.9. Державна експертиза і порядок затвердження проектів будівництва.

4.1. Елементи кошторисної вартості будівництва

Кошторисна вартість будівництва включає всі необхідні витрати замовника і підрядника на будівництво підготовлених до випуску продукції і надання послуг підприємств, об’єктів і споруд, а також об’єктів житлово-цивільного призначення, що приймаються в експлуатацію за встановленим порядком. В складі цих витрат враховуються:

безпосередні витрати, що витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (глава 1 ЗКР) та на спорудження об’єктів будівництва (прямі і загальновиробничі витрати);

супутні витрати, що необхідні для будівництва в цілому та які витрачаються як замовником так і підрядником: підготовка території будівництва (глава 1 ЗКР), зведення і розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (глава 8 ЗКР), додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий і літній періоди (глава 9 ЗКР), інші роботи і витрати (глава 9 ЗКР), утримання служби замовника та авторський нагляд (глава 10 ЗКР), підготовка експлуатаційних кадрів (глава 11 ЗКР);

прибуток;

─ кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

─ кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

─ кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

─ податки, збори, обов’язкові платежі.

У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

─ будівельні роботи;

─ роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

─ витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

─ інші витрати.

При визначенні кошторисної вартості будівництва до будівельних робіт відносяться:

─ роботи зі зведення будівель і споруд: земляні; улаштування збірних і монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев’яних, та інших конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;

─ роботи гірничорозкривні; буропідривні; пальові; із закріплення ґрунтів; з улаштування опускних колодязів; з буріння свердловин; із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії; теплоізоляційні (включаючи обмурування і футерування котлів, промислових печей та агрегатів); гірничопрохідницькі; підводно будівельні (водолазні);

─ роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;

─ роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а також інших внутрішніх трубопроводів;

─ роботи, що виконуються при спеціалізованому будівництві, в тому числі: автомобільні дороги та залізниці; мости і труби; тунелі і метрополітени; трамвайні колії; аеродроми; лінії електропередачі; споруди зв’язку, радіомовлення і телебачення; конструкції гідротехнічних споруд; судновозні колії стапелів і сліпів; промислові печі і труби; буріння нафтових і газових свердловин (у тому числі в морських умовах); протиерозійні, протисельові, протилавинні, протизсувні та інші інженерні й природоохоронні споруди; меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнювання);

─ роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання і енергопостачання; газопроводів; магістральних трубопроводів газо-і нафтопродуктів; споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;

─ роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;

─ роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання ґрунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо;

─ роботи з улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під устаткування; пов’язані з будівництвом будівель і споруд геологічні та гідрогеологічні (шурфування, відкачка води тощо), днопоглиблювальні, гірничо-капітальні та розкривні роботи;

─ інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.

При визначенні кошторисної вартості будівництва до монтажних робіт відносяться:

─ складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації (включаючи перевірку та індивідуальний іспит) усіх видів устаткування, в тому числі компресорних машин, насосів, вентиляторів, електротехнічних установок, електричних печей, приладів, засобів автоматизації тощо;

─ прокладка ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, приєднання до електричних мереж і підготовка до здачі, підналагодження електричних машин;

─ прокладання технологічних трубопроводів і улаштування підведень до устаткування води, повітря, пари, охолоджувальних та інших рідин в обсягах, передбачених збірниками розцінок на монтаж устаткування;

─ інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм а на монтаж устаткування, в тому числі демонтаж устаткування, установок, машин та пристроїв, що здійснюється при реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд.

До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

─ вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб’єктний склад:

· комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно транспортного, насосно-компресорного й іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі не стандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування електронно-обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів;

· транспортних засобів, технологічно зв’язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад, що приймається на баланс забудовника, для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектом, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів;

· контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації зв’язку;

· інструменту, інвентарю, штамів, пристосувань, оснастки, запасних частин, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду виробництв, що вводяться в дію;

· устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення гуртожитків, об’єктів комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі; вартість конструювання машин і складного технічного устаткування разових (одиничних) замовлень з тривалим циклом виготовлення.

─ вартість шефмонтажу устаткування.

До інших витрат належать всі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних і монтажних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю.

У кошторисній вартості будівництва будівлі враховується:

─ витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому;

─ кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації, сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних розведень у сходових клітках;

─ кошторисна вартість монтажних робіт з установлення технологічного, насосно-компресорного, підйомно-транспортного енергетичного устаткування, передбаченого проектною документацією;

─ кошторисна вартість пасажирських та вантажних ліфтів;

─ кошторисна вартість загально будівельних робіт, зв’язаних з монтажем устаткування;

─ кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з улаштування фундаментів під устаткування, зведення промислових печей, труб, технологічних каналів, тунелів та інших робіт;

─ витрати з виконання інших будівельних та монтажних робіт, передбачених проектною документацією;

─ кошторисна вартість робіт з улаштування вводів до будівлі водопроводу, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання і слабкострумових мереж, а також випусків каналізації.

Кошторисна вартість робіт, що визначається за локальними кошторисами включає прямі та загальновиробничі витрати.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1329; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.