Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення прямих витрат
Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та матеріалів, виробів і конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах по строчно множенням визначеної за ресурсними елементними нормами кількості ресурсів необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

Кошторисна заробітна плата (основна і додаткова) розраховується окремо для: робітників-будівельників і монтажників; робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів; робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту та будівельного сміття.

Розрахунок заробітної плати виконується множенням нормативно-розрахункових трудовитрат на вартість людино-години, що відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговувані будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години згаданих робітників по будовах (об’єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймаються в межах, рекомендованим Держбудом України.

При визначенні кошторисної заробітної плати по будівельних та монтажних роботах, які виконуються в підземних умовах (шахтах, рудниках) вартість людино-години робітників слід приймати не по будівництву в звичайних умовах, а як для виконання робіт у підземних умовах шахт з урахуванням тривалості робочого тижня.

Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельно-монтажних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх використання (машино-години) в поточних цінах.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ та поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну запасних частин, що швидко спрацьовуються, на ремонти, технічне обслуговування, перебазування, а також податку з власних транспортних та інших самохідних машин і механізмів.

По будовах (об’єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності як правило, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальники газополум’яні, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в ресурсних елементних кошторисних нормах задля розрахунку вартості енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховані у складі загальновиробничих витрат.

Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями та відповідних поточних цін. Поточні ціни на матеріальні ресурси по будовах (об’єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймаються за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробника.

Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб’єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю вартості включають такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість транспортування і вантажних робіт; заготівельно-складські витрати.

Як приоб’єктний склад при визначенні кошторисної вартості будівництва приймається передбачене проектом будівництва:

─ для матеріалів зберігання просто неба ─ майданчик, що використовується для їх розміщення на території будівництва об’єкта (будівлі, споруди);

─ для інших матеріалів ─ склад (місце складування) їх для даного об’єкта (будівлі, споруди).

Вивантаження на приоб’єктному складі та внутрішньо будівельне транспортування (як горизонтальне так і вертикальне) будівельних матеріалів, виробів і конструкцій від приоб’єктного складу до місця встановлення, монтажу чи використання в діло враховано ресурсними елементними кошторисними нормами за винятком випадків застережених у технічних частинах збірників РЕКН.

Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують повної чи часткової доставки на приоб’єктний склад будови, то необхідно додатково врахувати ці витрати в одиничній вартості матеріалів.

Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надається Держбудом.

Заготівельно-складські витрати, що призначені для покриття витрат будівельної організації на утримання заготівельних служб та матеріальних базових складів, а також витрат пов’язаних з втратами, які важко усуваються і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах. Ці витрати розраховуються за відсотками, рекомендованими Держбудом, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб’єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підрядника:

─ для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів і конструкцій ─ 2 відсотка;

─ для металевих конструкцій ─ 0,75 відсотка.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1581; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.