Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Галузі сучасної психології
Галузі сучасної психології

Розвиваючись, психологія, психологічні знання використовуються у різноманітних сферах людського життя. Це спричинило їх поступове виокремлення у самостійні галузі як міждисциплінарних, на стику з іншими науками.

Психологія + суспільні науки Соціальна психологія; Економічна психологія; Політична психологія; Етнічна психологія; Юридична психологія; Психолінгвістика; Психологія мистецтв.
Психологія + природничі науки Психофізіологія; Психофізика; Зоопсихологія; Порівняльна психологія; Психобіохімія.
Психологія + медицина Патопсихологія; Медична психологія; Нейропсихологія; Психотерапія; Психофармакологія.
Психологія + педагогіка Вікова психологія; Педагогічна психологія.
Психологія + технічні науки Інженерна психологія; Ергономіка.

Кожна з зазначених галузей психологічних знань має певний предмет, методологію вивчення та потребують знань загальної психології.

Нижче розглянемо деякі галузі науково-прикладної психології за предметом їх вивчення.

Психологія праці - вивчає психологічні закономірності перебігу та організації конкретних форм трудової діяльності.

У Педагогічна психологія - розглядає психологічні проблеми навчання та виховання.

У Психологія управління - вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності.

Психологія реклами - займається оцінкою потреб та очікувань споживачів, а також впливу рекламного образу на поведінку покупців.

Вікова психологія - вивчає онтогенез різних психічних процесів і розвиток психічних якостей особистості на різних етапах життєвого шляху людини.

Медична психологія - вивчає аспекти діяльності лікаря і поведінки хворого.

Юридична психологія - розглядає психологічні питання, пов'язані з реалізацією системи права.

Військова психологія - досліджує поведінку людини в умовах бойових дій; психологічні взаємовідносини між командирами і військовослужбовцями, методи психологічної пропаганди і контрпропаганди; психологічні проблеми управління бойовою технікою тощо.

Психологія спорту - розглядає психологічні особливості особистості і діяльності спортсменів, умови й засоби їхньої психологічної підготовки; психологічні параметри тренованості спортсмена; психологічні чинники, пов'язані з організацією і проведенням змагань.

Психологія торгівлі - досліджує психологічні особливості рекламної діяльності; індивідуальні, вікові та інші прояви попиту; психологічні чинники обслуговування клієнтів, питання психології моди та ін.

Психологія творчості - вивчає особливості творчої особистості; чинники, що стимулюють творчу активність, роль інтуїції у здійсненні наукового відкриття і под.

Психологія аномального розвитку, або спеціальна психологія, розгалужується на:

- патопсихологію, яка досліджує відхилення в процесі розвитку психіки; розпад та різноманітні форми патології особистості;

- олігофреиопсихологію - науку про патологію психічного розвитку, пов'язану з вродженими дефектами мозку;

- сурдопсихологію - вона досліджує формування дитини із серйозними дефектами слуху, аж до повної глухоти;

- тифлопсихологію - ця наука вивчає розвиток дітей зі слабким здоров'ям і незрячих.

Порівняльна психологія — досліджує філогенетичні форми психічного життя (здійснює зіставлення психіки тварин і людини, встановлює характер і причини тотожностей і розбіжностей у їхній поведінці).

Зоопсихологія - вивчає психіку тварин, найважливіші форми і механізми поведінки.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 5428; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.