Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні та додаткові методи психології які використовуються в педагогічній практики
До основних методів належать спостереження і експеримент, до додаткових – опитування, тести, бесіда, аналіз продуктів діяльності.

Спостереження – цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання предметів і явищ зовнішнього світу, метод наукового пізнання.

Експеримент – спосіб чуттєво-предметної діяльності в науці, метод пізнання психічної реальності, при якому психічні явища вивчають у спеціально створених або контрольованих дослідником умовах.

Опитування – метод отримання первинної вербальної інформації, заснований на безпосередній (інтерв’ю) чи опосередкованій (анкета) взаємодії між дослідником і опитуваним (респондентом).

Тести (англ. Test – проба, випробовування, іспит) – система прийомів для випробовування та оцінювання окремих психічних властивостей людини.

Види тестів
Ø За змістом: - Тести успішності - Тести здібностей - Тести особистості
Ø За матеріалом: - Вербальні - Дійові
Ø За формою проведення: - Групові - Індивідуальні

Бесіда – це цілеспрямована розмова з піддослідним з метою з’ясування уявлення або розуміння ним явищ природи та суспільства, наукових питань, взаємозалежностей, причин та наслідків, переконань, ідеалів.

Аналіз продуктів діяльності ґрунтується на тому що в результатах роботи людини виявляються її знання, вміння та навички, здібність, уважність і спостережливість, риси характеру.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1656; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.