Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи психологічного дослідження
Методи наукового дослідження – це ті прийоми й засоби, за допомогою яких отримують факти, що використовуються для доведенні положень, з яких, в свою чергу, складається наукова теорія.

Існує класифікація методів психологічного дослідження Б.Г.Ананьєва:

 

Організаційні методи 1. Порівняльний метод (зіставлення окремих груп досліджуваних із метою встановлення подібності та розбіжностей між ними). 2. Лонгітюдний (багаторазове обстеження тих самих осіб з метою виявлення динаміки досліджуваних якостей). 3. Комплексний (реалізація міждисциплінарних дослідницьких програм, у яких беруть участь представники різних наук, з метою встановлення зв’язків між явищами різного типу, наприклад, між фізіологічними, психологічним і соціальним розвитком особистості)
Емпіричні методи 1. Обсерваційні (спостереження і самоспостереження). 2. Експериментальні (формуючий, природний, польовий експеримент). 3. Психодіагностичні (тести, анкети, опитувальники, соціометрія, інтерв’ю, бесіда). 4. Біографічні. 5. Моделювання. 6. Аналізу процесу і продуктів діяльності
Методи обробки даних 1. Кількісний (статистичний) аналіз. 2. Якісний аналіз (диференціація матеріалу за групами).
Інтерпретаційні методи 1. Генетичний (аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих фаз, стадій, критичних моментів становлення психічних новоутворень в філогенезі і онтогенезі). 2. Структурний аналіз (встановлення структурних взаємозв’язків між досліджуваними характеристиками).
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 868; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.