Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зовнішні чинники|фактори| процесу ціноутворення
Види цін

Цінова політика підприємства

У сферу цінової політики підприємства входять питання оптових і роздрібних цін, всі стадії ціноутворення, тактика визначення початкової ціни товару, тактика корекції ціни. Вирішуючи ці питання маркетологи встановлюють на товар найбільш сприятливу ціну, що сприяє підвищенню прибутковості фірми|фірма-виготовлювача|.

 

Залежно від реалізаційного ланцюжка можна виділити декілька видів цін.

Оптові ціни підприємств - ціни, по яких підприємство продає продукцію оптовому покупцеві. Ця ціна складається з собівартості продукції і прибутку підприємства.

Оптові ціни торгівлі - ціни, по яких оптовий посередник продає товар роздрібному продавцеві. Ціна включає собівартість, прибуток і постачально-сбитову| знижку (витрати оптового постачальника).

Роздрібна ціна - ціна, по якій товар продається кінцевому|скінченному| споживачеві. Вона включає також торгівельну|торгову| знижку (витрати роздрібного торговця).

 

До зовнішніх чинників|факторів| процесу ціноутворення відносяться:

· Споживачі. Це чинник|фактор| завжди займає|позичає| домінуюче положення|становища| в сучасному маркетингу.

· Ринкова середа|середовище|. Цей чинник|фактор| характеризується мірою|ступенем| конкуренції на ринку. Тут поважно виділити чи є|з'являється| підприємство аутсайдером або лідером, чи належить до групи лідерів або аутсайдерів.

· Учасники каналів руху товару. На цьому етапі на ціну впливають як постачальники, так і посередники. Причому необхідно відмітити|помітити|, що найбільшу небезпеку для виробника представляє|уявляє| підвищення цін на енергоносії, тому цю галузь прагне контролювати держава.

· Держава впливає на ціну шляхом непрямих податків на підприємництво, встановленням антимонопольних і демпінгових заборон.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.