Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття №2. Київська Русь та Галицько-Волинське князівство, їх місце в історії людства

План.

Семінарське заняття №1. Початковий період появи людських спільнот на землях України.

Теми семінарських занять з історії України та історії української культури

1. Джерела вивчення та історіографія української історії.

2.Первісна епоха на території України:

- характеристика палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту;

- археологічні культури.

3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму.

4.Стилістичні особливості скіфського мистецтва.

 

Теми для есеїв:

1.Стилістичні особливості скіфського мистецтва.

2.Культура міст-держав Північного Причорномор'я як чинник куль­турного розвитку Давньоруської держави.

3.Міфологічна модель світобудови в язичницькому світогляді.

4.Язичницька культура Давньої Русі напередодні прийняття християн­ства.

5. Людина і природа в язичницькому світогляді.

 

Література:

1. Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978.

2. Голіченко Т.С. Слов'янська міфологія та антична культура. – К., 1994.

3. Духовная культура древних обществ на территории Украиньї. – К., 1991.

4. Ісаєвич Я.Ц. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Л., 1996.

5. Історія релігії в Україні. – К., 1999.

6. Історія релігії в Україні: У 10 т. – Т. 1. – К., 1996.

7. Костомаров М. Слов'янська міфологія. – К., 1994.

8. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янської ципілізації. – К., 1993.

9. Попович М. Мировоззрение древних славян. – К., 1985.

10. Рибаков БЛ. Язичество древних славян. – М., 1981.

11. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культу­ри. – X., 1999.

 

1. Політична система та державницька ідеологія на Русі. Особливості політики великих київських князів.

2.Давньоруська література: провідні види та жанри.

3.Сакральне мистецтво: архітектура, живопис, скульптура.

4. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 

Теми для есеїв:

1. Християнізація Русі та її наслідки.

2. Володимир Мономах.3. Боротьба Русі з монголо-татарами.

4. Політичні портрети галицьких князів Володимира та Ярослава Осмомисла.

5. Данило Галицький.

6. Давньоруський період української історії.

7. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвито: культури.

8. Особливості розвитку християнського культового мистецтва княжої доби.

9. Київський Софійський собор як втілення християнського світогляду.

10.Літописання доби Київської Русі.

11.Школа і педагогічна думка княжої доби.

12.Походження слов'янської писемності.

 

Література для поглибленого вивчення розділу

1. Аркас М. М. Історія України-Русі. - К., 1991.

2. Борисенко В. Й. Нариси історії України. - К., 1993.

3. Грушевський М. С. Нариси історії Київської землі. - К., 1991.

4. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. - Львів, 1991.

5. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

6. Історія України: Документи. Матеріали. //Уклад., комент. В. Ю. Короля. -К., 2001.

7. Котляр М. Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. - К., 1996.

8. Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення). // Укр.іст. журнал. - 2000. - № 1.

9. Крип 'якевич І. Велика історія України. Т.1. - К., 1993.

10.Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

11. Повість временних літ. - К., 1990.

12.Пріцак О. Походження Русі. Т. 1. - К., 1997.

13..Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації. // Укр.іст. журнал. –2001. – №2.

14. Скоблик В. П. Історія Русі-України (ХІ-ХІІ ст.) у контексті міжцивілізаційних відносин (особливості тоянбіанської інтерпретації) // Укр.-іст. жур­нал. - 1998. - №5.

15. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.

16. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. - К., 1996.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 542; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Галицько-Волинське князівство.
 2. Головне місце у політичному процесі займає політичне управління, яке передбачає свідоме, цілеспрямоване здійснення людьми соціально-політичних функцій.
 3. Давній Рим і особливості його господарського устрою. Періодизація економічної історії Риму
 4. Древній Рим й особливості його господарського устрою. Періодизація економічної історії Рима
 5. Заняття №4
 6. Значення економічної історії на сучасному етапі розвитку
 7. Конституційне регулювання компетенції місцевих органів та їх відносини з центральною владою у зарубіжних країнах
 8. Лекція 1. Неорелігії. Секуляризація і свободомислення в історії суспільства. Релігія і церква в системі державно-правових відносин.
 9. Місце виробничої програми у системі планів господарсько-фінансового розвитку підприємства
 10. Місце конституційних засад фінансового права в ієрархічній структурі об'єктивного фінансового права.
 11. Місце конституційних засад фінансового права в ієрархічній структурі об'єктивного фінансового права.
 12. Місце, строк і спосіб виконання зобов'язання

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.