Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття №3. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
План.

1. Розчленування українських земель в XIV ст.

2. Етапи об'єднання Литви та Польщі. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України.

3. Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українсько­го козацтва. Заснування Запорозької Січі, її історичне значення. Реєстрове козацтво та його роль у державотворчих процесах в Україні.

4. Мистецтво литовсько-польської доби, його розвиток у межах церковних традицій та поза ними.

 

 

Теми для есеїв:

1..Литовсько-польська доба української історії (XIV - перша пол. XVII ст.)

2. Перший козацький гетьман Дмитро Вишневецький.

3. Козацька символіка.

4. Військове мистецтво козаків.

5. Політика гетьмана Петра Сагайдачного.

6. Северин Наливайко.

 

 

Література для поглибленого вивчення розділу

1. Алєксєєв Ю. М., Вертегел А. Г., Даниленко В. М. Історія України. - К., 2004.

2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К., 1993.

3. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

4. Гурбик А. О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіаль­ний аспект проблеми) // Укр. іст. журнал.-1999-№6

5. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - К., 1997.

6. Леп 'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

7. Луцько В. Г. Візантійсько-київська спадщина в культурному розвитку Ве­ликого князівства Литовського //Укр. іст. журнал.-1998-№5

8. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кін. XVI - поч. ХУІІст.).-К., 1998

9. Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжна­родних відносинах XVI - сер. XVII ст. - К., 1991.

10.Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. - К., 1990-1991.

11. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кін. XIV до сер. XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - К., 1993.

 

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 465; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.