Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття №6. Україна у 20–30 роки ХХ століття


План

 

1. Входження України в склад СРСР. Кордони УРСР.

2. Індустріалізація: причини та наслідки.

3. Колективізація. Голод 1932–1933 рр.

4. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес. Нові виражальні засоби в архітектурі і музиці.

Теми есеїв:

1.Нова економічна політика: особливості та наслідки.

2.Репресії 30-х років.

3.Культура як умова життєздатності нації в теорії українства на початку XX ст. 4.Політика українізації, її досягнення в освіті і науці.

Література для поглибленого вивчення:

1. АлєксєєвЮ.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. -К., 2004.

2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн. 1-2. - К., 1994.

3. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). - Ужгород, 1993.

4. Голод на Україні 1932-1933 років: очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

5. ДонцовД. Росія чи Європа? -К., 1992.

6. Історія України в особах - ХІХ-ХХ ст. - К, 1995.

7. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті рр.). -К., 1991.

8. Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Збірник документів і ма­теріалів. – К., 1992.

9. Кричевський С. Організація українських націоналістів в Україні - Органі­зація українських націоналістів за кордоном. - Львів, 1991.

10. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). - К., 1996.

11. Кульчицький С.В. Ціна "великого перелому". – К., 1991.

12. Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кі­нця 30-х років в Україні. - Донецьк, 1996.

1З.Малик Я.Й. Впровадження радянського режиму в українському селі. -

Львів, 1996.

14. Олійник М.М. Політика державних та партійних органів України щодо приватних підприємств у період непу // Укр. іст. журнал. - 200Т. №1. 15.Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1999.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Семінарське заняття №5. Проблеми України в XIX ст | Семінарське заняття №8. Проблеми української історії 1945-1991 рр

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 286; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.