Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мислення

1.Порушення мислення при алалії є наслідком раннього органічного ураження мозку, мають первинний характер. Порушення мови – другорядне.

 

2.Н. Н. Трауготт, Р.Е. Левіна, М.Є. Хватцев, С. С. Ляпидевский дотримувалися точки зору, що при системних порушеннях мови мислення порушено вдруге.

 

Групи дітей з алалією (Р.Є. Левіна):

- діти з переважно порушеним слуховим сприйняттям,

- діти з переважно порушеним зоровим сприйняттям,

- діти з порушеннями психічної активності.

 

У всіх групах відзначаються порушення мислення:

- малий запас понять,

- їх конкретність

- обмеженість.

А як ви вважаєте, що перше страждає мислення чи мова? (дискусія)

 

Відповідь

Р.Є. Левіна вважала, що у дітей перших двох груп мислення страждає вдруге. У дітей третьої групи можливо первинне порушення мислення, так як Р.Є. Левіна відзначала, що у цих дітей погано формуються логічні операції.  

 

Алалія має складний етіопатогенез.

-недорозвинення всіх психічних процесів, в тому числі і мислення.

-характерно складне поєднання порушень мовлення та інших психічних процесів.

-невербальний інтелект в межах від норми до найнижчої межі норми.

-несформованість деяких знань і недостатність самоорганізації мовлення.

 

У частини дітей з моторною алалією характерно уповільнення темпу розумового процесу і більше число спроб при виконанні розумових операцій.

Негативно впливають на процес і результати мислення

-емоційна збудливість,

-рухова розгальмування,

-відволікання,

-негативізм (частіше мовний).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Пам'ять | При сенсорної алалії
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.