Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

При сенсорної алалії

Вербальне мислення

Що таке вербальне мислення?

-важко будувати умовиводи,

Як ви вважаєте – чому важко будувати умовиводи?

мовні розлади, обмеження у використанні мовних засобів.

 

Наприклад:

При складанні оповідань по серії сюжетних картинок більшість дітей успішно справляються із завданням в невербальної формі (тобто розкладають картинки в потрібній послідовності), але часто не можуть розповісти про події або використовують при розповіді неправильні мовні засоби.

 

Л.С. Волкова, С. Н. Шаховська (1999) відзначають, що у алаликов мається уповільнення темпу розвитку всіх психічних функцій. Пізнавальні процеси порушуються на гностичному рівні.

- ослаблена здатність до символізації,

-до оволодіння логічними операціями

-низька якість всіх інтелектуальних операцій, які пов'язані з промовою.

 

Для пізнавальної діяльності характерна:

- інертність,

-інтелектуальна пасивність,

-недостатня оцінка проблемних ситуацій.

- мова для дитини не є засобом пізнання навколишнього.

- страждає вербальний інтелект, але можливі певні недоліки і невербального компонента.

 

- вторинна затримка розумового розвитку;

- мова не є регулятором і саморегулятора діяльності такої дитини.

- порушення мислення - тривалим формуванням предметної співвіднесеності слова, труднощами актуалізації слів у мові, дефектами пам'яті.

 

 

Наочно-дієве мислення – в межах норми.

Наприклад,

 

Діти часто відчувають труднощі при класифікації, особливо в разі порівняння двох і більше ознак, насилу відновлюють послідовність подій, у них обмежені можливості утримання в пам'яті словесного зразка, порушені лічильні операції. Отже, діти, у яких порушується мовна сфера, з великими утрудненнями в порівнянні з нормою, засвоюють дії наочно-образного і логічного мислення.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мислення | Особливості особистості дітей з ЗНМ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.