Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання аналізу

– оцінка стану оборотних активів;

– аналіз руху незавершеного виробництва (НЗВ);

– аналіз стану розрахунків з покупцями;

– аналіз ефективності ви­користання матеріальних ресурсів і оборотних активів, визначення впливу факторів на вияв­лені відхилення показників;

Інформаційне забезпечення:

1) Первинні документи: Журнал обліку вантажів, що надійшли, довіреності, прибуткові ордери акти приймання матеріалів, лімітно-забірні картки, акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки складського обліку матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальні ярлики, сигнальні довідки про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу, матеріальні звіти, картки обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти закупівлі запасів, акти про брак, відомості про брак, накладні на здачу готової продукції на склад, описи-акти уцінки товарів і продукції, які залежались, і лишків запасів тощо;

2) Рахунки бухгалтерсь­кого обліку: 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 28 "Товари";

3) Облікові регістри: Журнал 5, 5А, відомість 5.1;

4) Фінансова звітність: Ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (р. VI «Грошові кошти», р. VIII «Запаси», р. IX «Дебіторська заборгованість»);

5) Статистична звітність: Ф. №5-С "Звіт про виграти на виробництво продукції (робіт, послуг)", ф. № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства", ф. №4-МТП "Звіт про залишки і використання палива та паливо-мастильних матеріалів", ф. № 1-п «Звіт підприємства по продукції», ф. № 1-кб «Звіт про виконання підрядних робіт»;

6) Податкова звітність: Декларація про прибуток підприємства;

7) Інші джерела: Бізнес-план, замовлення, оперативні дані відділу технічного 1 постачання, договори (контракти) на постачання сировини та матеріалів, планові й звітні калькуляції, дані системи норм і нормативів витрачання матеріальних ресурсів, норм запасу, інформація маркетингових досліджень тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні поняття, завдання та інформаційне забезпечення для аналізу | Оцінка стану оборотних активів та потреби підприємства в матеріальних ресурсах
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 398; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.