Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Питання 1. сутність поняття „трудові ресурси

Як фактор економічного розвитку людський ресурс - це працівники, що мають визначені професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі. Специфіка даного поняття полягає в наступному:

ü люди не тільки створюють, але і споживають створені блага;

ü у силу багатогранності сторін життєдіяльності людини необхідно враховувати його потреби;

ü посилення ролі знань, моральності, інтелектуального потенціалу.

Населення – це сукупність людей, що проживають на визначеній території (країні, області, місті, районі, селі).

Відповідно до класифікації МОП населення розділяється на економічно активне й економічно неактивне.

Економічно активне населення (робоча сила) - частина населення обох статей, що протягом визначеного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і надання послуг. Економічно активне населення складається з чисельності зайнятих економічною діяльністю і безробітних, до яких відносять чітко визначені групи людей.

Зайняті економічною діяльністю – це особи, у віці 15-70 років, що виконують роботи за винагороду по за наймом і на умовах повного чи неповного робочого часу, працюють індивідуально (самостійно) чи в окремих підприємців, на власному (сімейному) підприємстві, безкоштовно працюючі члени домашнього господарства, зайняті на особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово відсутні на роботі. Зайнятими вважаються особи, що працювали протягом тижня не менш 4 годин (особистому підсобному господарстві – не менш 30 годин) незалежно від того була це постійна, тимчасова, сезонна, випадкова чи інша робота.

Безробітні – це особи, у віці 15-70 років (як зареєстровані, так і незареєстрованні в державній службі зайнятості), що одночасно відповідають наступним вимогам: не мають роботи (прибуткової справи), шукають роботу чи пробують організувати власну справу, готові приступити до роботи протягом наступних 2 тижнів. До цієї категорії відносяться також особи, що навчаються по напрямку служби зайнятості, знайшли роботу й очікують відповіді чи готуються до неї приступити, але на даний момент ще не працюють.

Економічно неактивне населення - це особи у віці 15 – 70 років, що не можуть бути класифіковані як особи зайняті чи безробітні. До цієї категорії працівників відносяться:

Ø учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання;

Ø особи, що одержують пенсії за віком чи на пільгових умовах;

Ø особи, що одержують пенсії по інвалідності;

Ø особи, зайняті в домашнім господарстві, вихованням дітей, доглядом за хворими;

Ø особи, що втратили надію знайти роботу, тобто готові приступити до роботи, але її пошуки, що припинили, оскільки використовували всі можливості її знайти;

Ø інші особи, що не мають необхідності і бажання її одержати, а також ті, хто шукають роботу, однак не готові приступити до неї найближчим часом.

Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїми фізичними і розумовими здібностями, знаннями здатна працювати в національному господарстві. Трудові ресурси складаються з працездатних громадян у працездатному віці і працюючих в економіці країни громадян молодше і старше працездатного віку. Нижньою границею працездатного віку вважається 16 років, а верхньої 59 років для чоловіків і 54 роки для жінок.

Це означає, що поняття трудові ресурси містить у собі як реальних працівників, так і потенційних, незайнятих трудовою діяльністю осіб, а, отже, дане поняття містить у собі осіб, що не хочуть працювати, що спотворює можливості держави по використанню трудових ресурсів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Донецьк – ДонНТУ | Варіанти класифікації населення в економічній практиці
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 246; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.