Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз руху незавершеного виробництва

Згідно ст. 9 П(С)БО «Запаси» НЗВ в обліку - витрати по незакінченим обробкою й складанням деталям, вузлам, виробам, незакінченим технологічним процесам. До НЗВ відноситься також вартість напівфабрикатів власного виробництва.

У будівництві особливістю є те, що до складу НЗВ включаються виконані роботи, які не визнані замовником (не підписані акти виконаних робіт). Первинний облік ведеться на основі вимірів обсягів виконаних робіт у натуральних одиницях і фіксується в журналах обліку виконаних робіт (ф. №КБ-6). Повинна проводитися щомісячна інвентаризація робіт (ф. № КБ-7).

Для оцінки руху НЗВ динаміка НЗВ зіставляється з динамікою обсягів реалізації продукції.

Приклад розрахунків представлений у табл. 2.22.

Таблиця 2.22 – Показники рівня НЗВ

Період Ор, тис. грн. ОНЗВ, тис. грн.
На початок На кінець
І квартал       25,1
ІІ квартал       26,7
ІІІ квартал       28,3

Питома ваги (ПВ) повинна скорочуватися або залишатися приблизно однаковою протягом тривалого часу.

Якщо динаміка ОНЗВ випереджає динаміку Ор, це означає, що на підприємстві «є НЗВ, що не рухається». Для вивчення причин цього необхідно проводити інвентаризацію НЗВ у розрізі окремих будівельних об'єктів (контрактів) (приклад у табл. 2.23).

Таблиця 2.23 – Динаміка залишків НЗВ

(тис. грн.)

Об’єкти 1.01 1.02 1.03 1.04 І т.д.
№1       -
№2     67  
№3        
І т.д.
Разом        
У т.ч. «нерухоме» НЗВ - -    
Питома вага «нерухомого» НЗВ, % - - 20,9 46,4

Причинами нерухомого НЗВ можуть бути:

– неплатоспроможність замовників;

– неплатоспроможність підрядника;

– недоліки в керуванні виробництвом;

– стихійні лиха.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз стану оборотних коштів | Аналіз стану розрахунків за продукцію
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 334; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.