Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика. Заява – це документ, який містить прохання чи пропозицію

РЕЗЮМЕ

ЗАЯВА

Заява – це документ, який містить прохання чи пропозицію. За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні та зовнішні. У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій – повна поштова та юридична адреса установи, підприємства.

Реквізити:

1. Адресат (з великої літери праворуч) - назва установи, прізвище та ініціали керівника, на ім’я якого подається заява, у Д. відмінку.

2. Адресант (без прийменника) – прізвище, ім’я та ім’я по батькові (ініціали), домашня адреса (посада) особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки в кінці останнього слова).

3. Назва документа.

4. Текст (з великої букви, з абзацу).

5. Додаток: перелік інших документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності.

6. Дата написання (ліворуч).

7. Підпис адресанта (праворуч).

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, про притягнення до відповідальності тощо.

Зразки:

Генеральному директорові

з-ду “Протон”

Калуцькому С.Ф.

Стеценка Миколи Івановича,

м. Луцьк, вул. Панасівська,

буд. 34, кв. 2, тел. 25-31-16

 

Заява

 

Прошу зарахувати мене на посаду економіста планового відділу з 01.02.2006.

Додатки:

1. Копія диплома про вищу освіту.

2. Трудова книжка.

3. Особовий листок з обліку кадрів.

 

 

26.01.2006 Особистий підпис

Директорові

НДІ “Хімпром”

Макарову Д.А.

ст. наукового співробітника експериментальної лабораторії

Бондарчук О.Т.

 

 

Заява

 

 

Прошу надати мені відпустку з 05.03.2006 до 25.03.2006 без збереження заробітної плати у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

До заяви додаю довідку від дільничного лікаря.

 

 

02.03.2006 Особистий підпис

 

 

Директорові гімназії №3 м.Кременчук

Безбідному О.К.

Садченка В.О., вчителя біології

 

 

Заява

 

 

Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку із необхідністю продовження амбулаторного лікування після перенесеної операції.

Додатки:

1. Висновки медичної комісії.

2. Виписка з історії хвороби.

 

 

10.04.2006 Особистий підпис

 

АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія – це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності. Незважаючи на довільний виклад тексту, обов’язково зазначаються від першої особи такі відомості:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові (у Н. відмінку).

3. Дата народження: число, місяць (буквами), рік.

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

5. Відомості про навчання: повне найменування всіх навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).

6. Перебування на військовій службі.

7. Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).

8. Нагороди, стягнення, заохочення.

9. Відомості про громадську роботу.

10. Короткі відомості про склад родини (без займенників):

якщо неодружені:

- батько, мати (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, посада, місце роботи);

- сестри, брати, якщо вони не мають своєї родини (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, місце навчання, посада, місце роботи);

якщо одружені:

- дружина, чоловік (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, посада, місце роботи чи навчання);

- діти (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, посада, місце роботи чи навчання).

11.Повна домашня адреса.

12.Дата укладання (ліворуч).

13.Підпис укладача (праворуч).

Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Автобіографія – обов’язковий документ особової справи.

 

Зразок:

 

Автобіографія

 

Я, Войтенко Ігор Петрович, народився 19 липня 1970 року в м. Калуга (Росія).

З 1977 р. до 1984 р. навчався в калузькій сш №3. 1984 р. разом із батьками переїхав до м.Дніпропетровськ, де з 1984 р. до 1987 р. навчався у сш №87.

1987 р. вступив до Дніпропетровського політехнічного інституту, який закінчив у 1992 р., отримавши спеціальність “Інженер-енергетик”.

З 1992 р. до 2000 р. працював на Дніпропетровському заводі “Електроважмаш” на посаді інженера. 2001 р. був переведений на посаду головного енергетика заводу. З 2003 р. виконую обов’язки голови профкому заводу.

Моя родина:

дружина – Войтенко Людмила Геннадіївна, 1973 р.н., працює вчителем фізики у ЗОСШ №51 м.Дніпропетровськ;

син – Войтенко Максим Ігорович, 1995 р.н., навчається у п’ятому класі ЗОСШ №51.

Я та моя родина проживаємо за адресою: 45083, м.Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійців, буд. 36, кв.115.

 

 

16.05.2006 Особистий підпис

 

Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. У ньому в стислій формі (не більше 1 с.) претендент викладає такі основні відомості:

1. Назва документа.

2. Ім’я, ім’я по батькові та прізвище.

3. Дата й місце народження.

4. Домашня адреса та номер телефону.

5. Родинний стан.

6. Відомості про навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей).

7. Науковий ступінь.

8. Досвід роботи (на посаді, на яку претендує кандидат, зазначається окремо).

9. Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи на посаді, на яку претендує кандидат).

10. Додаткові відомості (володіння суміжними спеціальностями).

11. Дата укладання (ліворуч)

12. Особистий підпис (праворуч).

Зразок:

Резюме

 

Бондаришина Галина Максимівна

 

Домашня адреса: 03456, м.Маріуполь,

вул. Тарасівська,

буд. 64-б, кв. 42

Телефон: 35-81-14

Мета: заміщення вакантної посади менеджера по кадрам з умовою професійного росту.

 

Особисті дані: українка; 1972 р.н.; одружена, маю сина п’яти років.

 

Освіта: 1989-1994 рр. – економічний факультет Донецького державного університету. 2002-2005 рр. – факультет менеджменту Національної академії управління.

 

Досвід роботи: 1994-2003 рр. – Управління Маріупольського порту, економіст.

2003 р. – до цього часу – ВАТ “Будмаш”, менеджер відділу постачання.

 

Додаткові відомості: практичний досвід роботи з ПК; українська та російська мови – вільне володіння. Відвідую курси англійської мови.

 

Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві.

Характеристика пред’являється при вступі до середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів тощо.

Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його особової справи. Характеристика укладається на прохання працівника. Текст характеристики викладається від 3-ї особи. Згідно з типовим запитом характеристика може надсилатися до вищих інстанцій, судових і адміністративно-господарчих органів та інших установ.

Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.

 

Характеристика має містити такі відомості:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, на яку укладається характеристика (в Р. відмінку).

3. Статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є); місце роботи, навчання.

4. Рік народження (якщо треба – національність, домашня адреса, освіта).

5. Текст – дані про трудову діяльність (навчання), із якого часу працює (навчається), просування по службі; як ставиться до своїх службових обов’язків; який має рівень професійної майстерності; найвагоміші досягнення, заохочення, покарання. Зазначаються моральні якості – риси характеру, ставлення до членів колективу.

6. Висновки.

7. Призначення характеристики.

8. Дата укладання документа (ліворуч).

9. Посада (ліворуч), підпис, ініціали, прізвище керівника установи, закладу (праворуч).

10. Печатка установи, що видала характеристику.

 

Зразки:

Характеристика

 

Юхименка Віталія Павловича,

економіста планового відділу ВАТ

“Луганський хімфармзавод”, 1967 р.н.

 

Юхименко В.П. працює на посаді економіста з 1989 р. після закінчення Луганського інженерно-економічного інституту.

До своїх службових обов’язків ставиться відповідально, посадові доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень. Неодноразово був відзначений керівництвом заводу та нагороджений почесними грамотами за внесення раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення процесу планування фінансової діяльності товариства. Юхименко В.П. самостійно опанував роботу на ПК і використовує свої знання на практиці.

Юхименко В.П. завжди ввічливий зі своїми колегами та представниками адміністрації заводу. Має шану колективу.

Характеристику видано для подання за місцем вимоги.

 

14.10.2006

Генеральний

директор підпис М.К.Ляшенко

 

Зав. планового

відділу підпис А.В.Яремчук

 

Характеристика

 

Марунко Вікторії Іванівни,

1989 р.н., учениці 11-А класу

ЗОСШ №95 м. Херсон

 

Марунко В.І. навчається у ЗОСШ №95 з 1996 року. До навчання ставиться сумлінно. Навчається на “добре” та “відмінно”. Марунко В.І. неодноразово захищала честь школи на міських та міжміських олімпіадах з гуманітарних наук, де посідала почесні друге й третє місця. За час навчання у школі Марун -ко В.І. зарекомендувала себе як хороший організатор, була ініціатором створення шкільного театру.

Марунко В.І. виконує громадські доручення, є старостою класу. Вимоглива до себе, користується повагою серед товаришів та вчителів школи.

Характеристику видано для подання до Харківської академії мистецтв.

 

19.05.2006

 

Директор

ЗОСШ №95 підпис В.Д.Калачник

 

Класний

керівник підпис І.Л.Богун

 

печатка

 

СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ

 

Доповідна записка – це документ на ім’я керівної посадової особи зі звітом про виконання певної роботи, завдань, службового доручення, узятих на себе зобов’язань; може містити висновки та пропозиції укладача.

Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або ж з ініціативи її автора й може також містити повідомлення про наявний факт, подію, ситуацію, що склалася з укладачем, його підлеглими чи на підприємстві, ділянці тощо. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретних рішень.

Доповідні записки поділяються:

1. За походженням на внутрішні, що адресуються керівникові організації або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівництву, якому підпорядкована дана організація. Внутрішні доповідні записки підписує той, хто їх укладає. Зовнішні оформляються на службовому бланку організації з підписом автора та його керівника.

2. За призначенням на звітні, інформаційні та ініціативні.

Різновидом доповідної записки є пропозиція. Пропозиція – документ, який містить перелік конкретних пропозицій із певних питань.

Укладаються пропозиції аналогічно доповідним запискам, але, як правило, після вказівки керівництва. Текст пропозиції не містить аналітичної частини, а лише вступну (обґрунтування) та висновкові (перелік пропозицій).

Реквізити:

1. Місце укладання – повна назва організації, від імені якої укладається записка, та її реквізити (для зовнішніх).

2. Адресат – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, якій подається записка у Д. відмінку.

3. Адресант – посада, назва підрозділу, дільниці (для внутрішніх), звання, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, у Р. відмінку.

4. Назва документа.

5. Заголовок (“про...”).

6. Текст – може поділятися на такі частини:

а) загальну – лаконічний і точний виклад суті події, інформації, пропозиції;

б) описову – аргументоване пояснення причини, факту, учинку, події; тлумачення певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо);

в) висновкові – конкретні пропозиції щодо оптимальних способів вирішення, подолання чи усунення заявлених в описовій частині фактів.

7. Додаток (якщо є) із зазначенням кількості сторінок, примірників тощо.

8. Дата укладання (ліворуч).

9. Посада автора (ліворуч), підпис укладача (праворуч).

Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж із власної ініціативи підлеглого й має реквізити, аналогічні доповідним запискам. Пояснювальна записка може бути:

1. Службовою складовою частиною чи додатком, доповненням іншого документа (плану, проекту, пропозиції, звіту й т. ін.). У ній укладач або організація обґрунтовує мету, актуальність, новизну й перелік дії основного документа. Викладає структуру, зміст, функціональне призначення і термін його дії з поясненням можливих чи негативних наслідків.

2. Документом особистого характеру, у якому аргументовано й доказово пояснюються певні дії укладача або його підлеглих чи причини якихось подій, фактів, провин та ін.

 

Зразок:

 

Деканові педагогічно-

індустріального факультету

доц. Васильченку О.К.

старости 11 групи

Пономаренка В.О.

 

Пояснювальна записка

 

Студенти 11-ї групи не з’явилися на заняття з вищої математики тому, що відвідували виставку технічних засобів навчання, організовану кафедрою ТЗН.

 

 

20.10.2006 Підпис укладача


ДОВІДКА

 

Довідка – це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Довідки можуть бути особисті й службові.

Особисті довідки підтверджують той чи інший юридичний факт конкретної особи. Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, то слід використовувати бланки установи чи підприємства, на яких від руки заповнюються тільки індивідуальні реквізити (кому, про що, для подання куди).

Довідки службового характеру складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи. Вони повинні об’єктивно відображати стан справ конкретного структурного підрозділу, всієї установи чи організації.

Довідки, що відображають виробничу діяльність установ, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні довідки укладаються для подання до вищої організації, підписує їх, крім укладача, керівник установи та завіряє печаткою.

Внутрішні довідки подають керівникові організації або на розгляд колегіального органу, підписуються вони лише укладачем і не звіряються печаткою.

Довідка містить такі обов’язкові реквізити:

1. Назва організації, що видає довідку.

2. Дата видачі й номер довідки.

3. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, якій видається довідка.

4. Текст довідки.

5. Призначення довідки (куди подається).

6. Підписи службових осіб, печатка, без якої довідка на має юридичної сили.

Зразки:

Довідка

 

Леонова Ірина Вадимівна є студенткою ІІІ курсу денної форми навчання географічного факультету Одеського державного університету.

Довідка видана для подання до ЖЄО №7 м.Одеси.

 

24.09.2006

 

Декан ф-ту підпис О.В.Смолич

Секретар підпис К.І.Пронська

печатка

 

Державне будівельне підприємство

“Жилбуд” №1

пров. Річний, 39, м.Полтава, 83011,

тел. 24-58-76

30.10.2006

Довідка №7

 

Пані Охріменко Надія Степанівна працює економістом розрахункового відділу. Її посадовий оклад складає 500 (п’ятсот) гривень на місяць.

Видано для подання до відділу соціального захисту населення м.Полтави.

 

Головний

бухгалтер підпис К.П.Волошина

 

Директор підпис С.Л.Зуєв

 

печатка

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стилю мовлення | Доручення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 3225; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.