Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Доручення

Доручення – це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей, поділяються доручення на два основні види: особисті та офіційні.

Особисті доручення видаються окремим особам, які передають свої права іншим особам (право на отримання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є наявність підпису службової особи й печатка установи, підприємства, що засвідчує підпис довірителя (доручення, які видаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).

Реквізити особистого доручення:

1. Назва документа.

2. Текст: прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка дає доручення; прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, якій видається доручення; паспортні дані особи, якій дається доручення; напрям діяльності особи, якій дається доручення.

3. Строк дії доручення.

4. Дата укладання (ліворуч).

5. Підпис особи, яка склала доручення (праворуч).

6. Засвідчення підпису.

7. Дата засвідчення.

8. Печатка.

В офіційному дорученні установа доручає здійснювати дії установі чи особі.

Реквізити офіційного доручення:

1. Назва організації, яка видає доручення.

2. Номер доручення й дата видання.

3. Посада, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, якій видано доручення.

4. Назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності.

5. Перелік цінностей із вказівкою їх кількості і суми.

6. Строк дії доручення.

7. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

8. Назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, посвідчення).

9. Підписи службових осіб, які видали доручення.

10. Печатка організації, що видала доручення.

Доручення можуть бути разовими, спеціальними й загальними.

Разові видаються на виконання одноразової дії (отримання товарно-матеріальних цінностей, одержання заробітної плати, пенсії, стипендії, поштового переказу).

Спеціальні – на здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій (представництво в органах суду, виконання банківських операцій у межах певного терміну).

Загальні (генеральні) – на виконання широких повноважень (отримання документів, ведення справи в усіх судових, арбітражних і адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві; укладання угод, одержання майна тощо).

Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують прізвище, ім’я та ім’я по батькові того, кому доручається, що саме і де треба одержати, та завіряють підписом і круглою печаткою. Завіряється також підпис особи, на ім’я якої виписано доручення.

 

Зразки:

 

Доручення

 

Я, студент історичного факультету гр. ІФ-23 ХНУ ім. В.Н.Каразіна Горбунов Артем Юрійович, доручаю Євдокименку Павлові Сидоровичу (паспорт серії МН № 987654, виданий 15.07.1994 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.) отримати в касі університету належну мені стипендію за вересень 2006 р.

Доручення дійсне до 25.10.2006.

 

29.09.2006 Особистий підпис

 

Засвідчення

Підпис студента Горбунова А.Ю. засвідчую:

Декан

історичного ф-ту підпис І.Ф.Волков

 

30.09.2006

печатка

Доручення

 

Я, Гаврюшенко Світлана Леонідівна, доручаю Мар’яненку Дмитрові Олексійовичу (паспорт: серія АС № 937624, виданий 26.07.1997 Дніпровським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл.) отримати у поштовому відділенні № 44 м.Запоріжжя належний мені грошовий переказ у сумі 300 (триста) гривень.

Доручення дійсне до 20.12.2006.

 

01.12.2006 Особистий підпис

 

Засвідчення

Підпис Гаврюшенко С.Л. засвідчую:

 

Приватний

нотаріус підпис П.С.Ковтун

 

02.12.2006

печатка

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характеристика. Заява – це документ, який містить прохання чи пропозицію | Розписка
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 4512; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.