Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розписка

Розписка – це документ, який підтверджує певні дії, що відбулися. Наприклад, передачу й одержання документів, грошей, матеріальних цінностей.

Розрізняють приватну розписку, коли одна особа отримуєщось від іншої, та службову, коли особа або представник установи отримує матеріальні цінності чи документи від якоїсь організації, закладу.

Розписка може мати довільну форму викладу, але все ж таки треба зазначити такі відомості:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові (посада й повна назва установи для службового варіанта) особи, яка дає розписку.

3. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові (посада й повна назва установи для службового варіанта) особи, якій дається розписка.

4. Конкретне зазначення, у чому дано розписку:

- точне найменування матеріальних цінностей, документів та ін.;

- стан (нові, були в користуванні, у робочому стані);

- кількість, вага, вартість, розмір, сума (зазначаються цифрами, а в дужках – словами).

5. У службовому варіанті слід зазначити, на підставі якого розпорядження, наказу чи іншого документа передано й отримано цінності.

6. Дата укладання (ліворуч).

7. Підпис укладача (праворуч).

8. У приватному варіанті підпис особи, яка дає розписку, засвідчується керівником установи чи підрозділу (із зазначенням його посади, ініціалів, прізвища) або нотаріальною конторою.

9. Дата засвідчення (ліворуч).

Іноді у розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було підписано. У такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами. Усі вільні місця між текстом і підписом перекреслюють. Укладається розписка лише в одному примірнику.

Зразки:

Розписка

 

Я, завідувач сектору нарахувань банку “Прогрес” Стоянов Олег Анатолійович, одержав від заступника директора з господарських питань Калюжного Федора Яковича 10 (десять) ПК “Intel–4” (нові, запаковані) для роботи.

Підстава: наказ директора банку № 21 від 18.07.2006.

 

25.07.2006 Підпис укладача

 

Розписка

 

Я, Крамаренко Євген Михайлович, одержав від Пояркова Семена Гнатовича 800 (вісімсот) гривень.

Зобов’язуюсь повернути дану суму до 15.07.2006.

 

15.05.2006 Особистий підпис

 

Засвідчення

Підпис Крамаренка Є.М. засвідчую:

Приватний

нотаріус підпис М.Г.Філоненко

 

15.05.2006

печатка

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Доручення | Протокол
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.