Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Чинник ЕГП
Ринкової кон’юнктури (в залежності від попиту і пропозиції товарів, послуг, робочої сили).

Соціальний (поліпшення умов праці, подолання диспропорцій у зайнятості населення).

D. Соціально-економічні фактори

Споживчий фактор.

Транспортний.

По відношенню до транспортного фактору можна виділити три групи галузей:

· галузі що тяжіють до джерел сировини і палива в зв’язку з значним перевищенням вартості перевезення сировини над готовою продукцією;

· галузі, в яких перевезення сировини і палива є дешевшими, ніж перевезення готової продукції;

· галузі, що мало реагують на транспортний фактор і розміщуються незалежно від собівартості перевезень.

Закон Рейлі. Є місто А і місто В і точка М, яка може тяжіти до міста А до міста В.

,

 

де Аam - сила тяжіння міста А, Bbm - сила тяжіння міста В, R – відстань між точками і містом.

4. Екологічний фактор.

Принципи розміщення продуктивних сил:

  1. Принцип раціонального розміщення виробництва:

· розміщення матеріаломістких, енергомістких галузей у районах сировини,

· наближення працемісткого виробництва до районів і центрів зосередження трудових ресурсів,

· наближення масового виробництва, малотранспортабельної продукції до районів споживання,

· запобігання зустрічним перевезенням однотипної продукції з одного району до іншого.

  1. Оптимального розміщення виробництва.
  2. Принцип збалансованості і пропорційності (дотримання рівноваги між виробництвом і наявною сировиною, між виробництвом і споживанням продукції).
  3. Принцип комплексного розміщення виробництва.
  4. Принципи розміщення підприємства згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва (комбінування, концентрація, кооперування, спеціалізація).
  5. Принцип урахування міжрайонного територіального поділу праці.
  6. Принцип збереження екологічної рівноваги.
  7. Принцип обмеженого централізму – обмежити вплив центру.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 489; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.