Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості формування методів визначення ціни на основі попиту споживачів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Найменування та сутність методу Визначення ціни (Ц) Особливості застосування
1. Метод на основі мінімальних витрат   Сутність: Основа методу - конкурентна ринкова ціна, яка склалася під впливом попиту та пропозиції. За допомогою цього методу визначають мінімальний прибуток, який може отримати підприємство, і собівартість, причому умовно-постійні та змінні витрати визначаються окремо - Застосовується з метою орієнтації на початкову розрахункову ціну. Недолік методу полягає у важкості визначення умовно-постійних і змінних витрат для конкретного товару, якщо підприємство виробляє широкий асортимент продукції. Також не враховуються інші чинники, наприклад, заходи конкурентів, а лише попит
2. Метод максимізації прибутку   Сутність: Мета методу – одержати короткостроковий максимальний прибуток, який установлюється на рівні найбільших витрат виробництва де П – прибуток підприємства; Ц – ціна товару; В – обсяг збуту; Сп – постійні витрати за певний період; Ст – змінні витрати на одиницю продукції Метод використовується, коли відомо функції попиту та пропозиції. Згідно із законом попиту зниження ціни на товар збільшує обсяг попиту (обсяг збуту) і навпаки, тому підприємство хоче знайти таку точку ціни на кривій попиту, яка забезпечить йому максимальний прибуток у найближчій перспективі

Продовження таблиця 5.2

Найменування та сутність методу Визначення ціни (Ц) Особливості застосування
3. Метод визначення ціни з орієнтацією на ринкові ціни   Сутність: Метод передбачає встановлення ціни залежно від середніх цін, що склалися на ринку, та його кон'юнктури. При цьому прибуток і собівартість не мають особливого значення - Метод застосовується для визначення цін на товари широкого вжитку, коли підвищення цін на них можливе у разі покращення якості
4. Визначення ціни методом змагання (аукціон)   Сутність: Відомо два різновиди методу: - метод підвищеної ціни (звичайний аукціон), коли встановлюється найближча початкова ціна, яка поступово підвищується, і виграє той покупець, який у відкритому змаганні запропонував найвищу ціну; - метод зниженої ціни (зворотній аукціон), коли встановлюється висока початкова ціна, яка у процесі торгів знижується і товар купує той, хто запропонував ціну, яка задовольняє продавця - Метод застосовується при продажу товарів на аукціонах, біржах, оптових, роздрібних ринках, коли споживачі змагаються між собою за право купівлі унікального товару (предмети антикваріату, мистецтва тощо) і ціну визначає попит на нього

Визначення ціни на основі конкуренції. Методи цієї групи застосовують тоді, коли підприємство діє на конкурентному ринку, орієнтується на ціни конкурентів і постійно їх коригує. Головними чинниками при визначенні ціни є не витрати виробництва і попит, а кількість і дія конкурентів.Основними різновидами визначення ціни на основі конкуренції є:

Ø за рівнем поточних цін;

Ø за рівнем конкурентоспроможності товару;

Ø на підставі торгів (або тендерного ціноутворення).

Сутність різновидів цін, що встановлюються на основі споживчого вибору, наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості формування витратних методів визначення ціни | Особливості формування методів визначення ціни на основі конкуренції

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 314; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.