Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю

Вище керівництво підприємства чи організації повинне надавати свідчення дотримання взятих зобов’язань щодо розроблення та впровадження системи якості, постійного підвищення її дієвості шляхом:

- доведення до організації ідеї важливості задоволення вимог споживача, а також обов’язкових і регламентованих вимог;

- прийняття політики у сфері якості;

- забезпечення прийняття завдань у сфері якості;

- проведення аналізу.

Для задоволення потреб та очікувань споживачів керівництво організації повинне:

- з’ясувати потреби й очікування своїх споживачів, зокрема потенційних;

- визначити ключові характеристики продукту для споживачів;

- встановити й оцінити рівень конкуренції на своєму ринку;

- визначити свої можливості на ринку, слабкі місця та майбутні переваги за рахунок конкурентоспроможності.

Керівництво повинне контролювати засвоєння працівниками організації правових і регламентованих вимог, що стосуються її продуктів, процесів та видів діяльності, зробити дані вимоги одним з елементів системи якості. Крім того, має приділятися увага:

1) сприянню етичному, ефективному та належному дотриманню поточних і перспективних вимог;

2) перевагам для зацікавлених сторін від перевищення вимог;

3) ролі організації в захисті інтересів суспільства.

Визначаючи політику у сфері якості, керівництво повинне брати до уваги:

- рівень і тип майбутнього удосконалення, необхідного організації для досягнення успіху;

- очікуваний чи бажаний рівень задоволення потреб споживача;

- професійне зростання працівників організації;

- потреби й очікування зацікавлених сторін;

- потребу в ресурсах;

- потенційну участь постачальників та партнерів.

Стратегічне планування організації та політика у сфері якості є основою для формування завдань у цій сфері. Завдання мають бути доведені до відома працівників організації у такий спосіб, щоб останні мали змогу долучитися до їх виконання. Мають бути визначені особи, відповідальні за розподіл виконання завдань у сфері якості. Ці завдання підлягають регулярному аналізові і, у разі потреби, перегляду.

Не обмежуючись перевіркою ефективності та дієвості системи якості, вище керівництво повинне розширити аналіз, перетворивши його на процес, який поширюється на всю організацію. Цей процес має передбачати й оцінювання ефективності системи. Такий аналіз має стати основою обміну новими ідеями, супроводжуватися відкритим обговоренням і оцінюванням вхідних параметрів. Періодичність аналізу має визначатися потребами організації.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальні вимоги до системи управління якістю | Ресурси в системі управління якістю
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 467; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.