Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Структура курсової роботи.

Вимоги до написання курсової роботи.

Мета та завдання курсової роботи.

План

Тема/ Організація і техніка наукового дослідження

3) Етапи підготовки курсової роботи.

5) Характеристика та внутрішня структура курсової роботи: вступ, теоретичний розділ, експериментальний розділ, висновки.

1. Мета та завдання курсової роботи в педагогічному коледжі.

Курсова робота – самостійна робота студента, кінцевий етап навчального процесу у підготовці молодого фахівця

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостій­ної роботи з науковими джерелами і оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати і проаналізувати наукову або практичну проблему робо­ти, самостійно узагальнити опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки.

Метою написання курсової роботи є:

Ø Систематизувати і розширити теоретичні знання;

Ø Закріпити практичні вміння, одержані студентами під час навчання;

Ø Визначити рівень сформованості вміння використовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

Ø Виділити в процесі синтезу знань істотних зв'язків між досліджуваним об'єктом і навколишнім середовищем;

Ø Пояснити й узагальнити результати емпіричного дослідження;

Ø Виявити загальні закономірності.

Завданнями курсової роботи є:

Ø Узагальнення результатів дослідження,;

Ø Знаходження загальних закономірностей шляхом обробки і інтерпретації дослідних даних;

Ø Поширення результатів дослідження на ряд подібних об'єктів без повторення всього обсягу досліджень;

Ø Вивчення об'єкта, неприступного для безпосереднього дослідження;

Ø Підвищення надійності експериментального дослідження об'єкта (обґрунтовування параметрів і умов нагляду, точності вимірювань).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Пределы интернационализации и предпринимательская дилемма | Вимоги до написання курсової роботи
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.