Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до написання курсової роботи

- актуальність тематики, відповідність її сучасному стану та перспективам розвитку даної галузі науки (на розгляд виносяться питання та проблеми недостатньо розроблені в науці, які мають важливе значення для майбутньої професійної діяльності);

- наявність теоретичного, експериментального та заключного розділів;

- вивчення та характеристика історії проблеми та її практичного стану, а також вивчення передового педагогічного досвіду;

- глибоке вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми курсової роботи;

- чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених експериментів;

- наукова новизна та практична значимість проведених досліджень (студентські роботи не претендують на фундаментальні наукові відкриття, але все ж не слід ставити за мету уточнення, доповнення наукових
відомостей з даної теми, спонукати студентів нехай до елементарного, але
наукового пошуку; практична значимість визначається можливістю використання результатів досліджень в практичній діяльності);

- узагальнення результатів досліджень, обґрунтування висновків та практичних рекомендацій.

3. Етапи підготовки курсової роботи.

  1. Вибір теми дослідження та її обґрунтування. Визначення об'єкта та предмета дослідження. Постановка мети.
  2. Добір літератури до обраної теми, її глибоке вивчення та систематизація матеріалу. Вивчення педагогічного досвіду. Визначення вихідних теоретичних положень. Формулювання на цій основі гіпотези дослідження та визначення його завдань.
  3. Добір і розробка методики експериментального дослідження та обробки експериментальних даних.
  4. Проведення дослідно-експериментальної роботи (констатуючий, формуючий та контрольний експерименти) та аналіз її результатів.
  5. Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження в цілому, формулювання висновків та практичних рекомендацій.
  6. Літературне оформлення курсової роботи.
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи | Структура курсової роботи

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.