Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ііі. Державне управління охороною праці

 

Відповідно до ст.37 Закону України “Про охорону праці” державне управління охороною праці в Україні

здійснюють:

1. Кабінет Міністрів України:

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

- визначає функції міністерств, інших центральних органів державної, виконавчої влади;

- встановлює порядок створення і використання державних, галузевих і регіональних фондів охорони праці.

 

2. Комітет по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України здійснює:

- належне управління охороною праці;

- державний нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів;

- координацію робіт з профілактики і травматизму;

- проведення експертизи проектної документацію, та видачу дозволів на введенню в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств;

- встановлення та розвиток міжнародних зв’язків;

 

3. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади виконують:

- проведення єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці;

- розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращання безпеки та гігієни праці;

- укладення з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці;

- фінансування і перегляд нормативних актів з охорони праці;

- організація навчання і перевірка норм та знань охорони праці;

- створення, при необхідності, професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань;

- створення внутрівідомчого контролю за станом охорони праці.

4. Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів:

- забезпечую реалізацію державної політики на місцях;

- створюють, при необхідності, фонди охорони праці.

5. Асоціації, концерни, корпорації та інші об’єднання підприємств.

- повноваження визначається їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об’єднання.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Їх визначення, терміни та класифікація | Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.