Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Читайте также:
 1. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 2. Алюміній. Основні властивості
 3. Антикорупційні принципи
 4. Вибір індивіда між працею та відпочинком. Крива індивідуальної пропозиції праці.
 5. Види, основні ознаки ушкоджень організму людини при дії низьких температур, перша медична допомога.
 6. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці
 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
 8. Галузі сучасної психології
 9. Державні нормативні акти про охорону праці.
 10. Економічна оцінка заходів з охорони праці
 11. Економічний розвиток країн, що розвиваються. Основні риси стратегії їхніх економічних програм
 12. Електронна пошта та принципи її функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса.

В Законі України “Про охорону праці” (ст. 4) задекларовані основні принципи державної політики в галузі охорони праці:

- пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства;

- повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- обов’язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

- використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування;

- комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань;

- встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснення навчання населення, професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з охорони праці;

- співробітництво між роботодавцями та профспілками (представниками трудових колективів) при прийнятті рішень з охорони праці;

- міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду.

Для реалізації цих принципів було створено:

1. Національну раду з питань безпечної життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України.

2. Держнаглядохоронпраці.

3. Національний НДІ охорони праці.

4. Навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці.

5. Служби охорони праці в обласних, районних, місцевих органах виконавчої влади.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 168; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.002 сек.