Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принцип найбільшого митного сприяння

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Принцип найбільшого митного сприяння означає, що держава, що надала відповідний режим іноземній державі, повинне виключити всяку дискримінацію обкладання митними платежами товарів, що відбуваються із цієї держави, тобто,зобов’язано забезпечити при імпорті умови, не менш сприятливі, ніж товарам, виготовленим у будь-якій іншій державі – учаснику угоди.

Реалізація даного принципу тісно пов’язана із установленням режиму найбільшого сприяння, що відбито в Законі України «Про Єдиний митний тариф». Загальне визначення цього принципу втримується в ст. 1 Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ). Однак цей режим може встановлюватися й на основі двосторонніх договорів і угод.

 

До принципів національно-правового митного регулювання ставляться, на нашу думку, що випливають принципи, що забезпечують інтереси держави (охорону державної й суспільної безпеки, захист економічних інтересів); принципи, що забезпечують інтереси громадян і організацій (єдність митної території, єдність і взаємозв’язок ставок мита, раз розподіл правового регулювання митних режимів); принципи діяльності митних органів (законність, демократизм, повага прав і свобод громадян).

Принцип охорони державної й суспільної безпеки означає заборона на переміщення окремих товарів і транспортних засобів через митний кордон, виходити з міркувань державної безпеки, захисту громадського порядку, моральності населення, життя й здоров’я людини, захисту тварин і рослин, охорони навколишнього природного середовища, захисту художнього, історичного й археологічного надбання українського народу й народів інших країн, захисту права власності, у тому числі на об’єкти інтелектуальної власності, захисту інтересів споживачів.

Заборона на ввіз окремих товарів і перелік останніх можуть установлюватися законами, а також міжнародними договорами.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 292; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.