Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принцип єдності митної території
Принцип захисту економічних інтересів

Принцип захисту економічних інтересів спрямований на забезпечення зі стояння національної економіки, що гарантує достатній рівень соціального, політичного й оборонного існування й прогресивного розвитку держави, невразливість і незалежність її економічних інтересів стосовно можливих зовнішніх і внутрішніх погроз і впливів.

Зміст даного принципу виражається в кількісних обмеженнях на ввіз і вивіз із її товарів і транспортних засобів.

Підставами застосування принципу захисту економічних інтересів є міркування економічної політики, виконання між народних зобов’язань, захист економічної основи суверенітету й інші. Обмеження можуть стосуватися номенклатури товарів і транспортних засобів по товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, їхній кількості, якості, строкам походження.

 

Принцип єдності митної території є похідним від конституційно правової норми, у якій закріплюється єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції й свобода економічної діяльності.

Митну територію України становлять її територія, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України (ст. 5МК).

Єдність митної території означає волю переміщення товарів і транспортних засобів фізичними і юридичними особами усередині її, тобто без стягнення митних платежів, проходження митних процедур і т.д. Єдність митної території дозволяє здійснювати єдине митно-правове регулювання в Україні. Тим самим забезпечується право громадян і організацій на свободу економічної діяльності.

Саме єдність митної території створює можливість для реалізації громадянами й організаціями своїх прав і інтересів, у тому числі по володінню, користуванню й розпорядженню власністю.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.