Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 2. БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПСИХІАТРІЇ
Семінарське заняття (2 год.)

Питання для вивчення та розгляду:

1. Короткі відомості про будову нервової системи людини, вищу нервову діяльність та її порушення при психічних захворюваннях.

2. Загальні відомості про психічні захворювання.

3. Основні симптоми та синдроми психічних розладів.

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення семінарського заняття:

Місце проведення заняття: навчальні аудиторії.

Мета заняття: закріплення теоретичних знань отриманих курсантами на лекції та під час самостійної підготовки шляхом опрацювання науково-літературних джерел та нормативних актів. З’ясування взаємозв'язку судової психіатрії з такими науками як психологія, психіатрія, галузями права як: кримінальне, кримінально-процесуальне, цивільне. Курсанти повинні набути навиків поняття та оцінки психічної діяльності, знати основні симптоми психічних захворювань, їх причини. Знати симптоми перебігу основних психічних захворювань, вміти розрізнити симуляцію від істиного захворювання. Знати про основні завдання які стоять перед правоохоронними структурами щодо роботи з особами які страждають психічними захворюваннями та стосовно яких застосовують примусові заходи медичного характеру.

Матеріальне забезпечення: лекційний матеріал, таблиці, схеми, відеосюжети.

Ключові терміни та поняття: нервова система, вища нервова система, нервова діяльність,психічні захворювання, симптоми, синдроми, психози, психопатія, симуляція.

У процесі самостійної роботи над навчально-науковою літературою курсанти повинні мати достатні знання про побудову нервової та вищої нервової системи людини знати, що вона складається з головного мозку, спинного мозку, перефирійних нервів, що відходять від них, і вегетативної нервової системи. Знати будову самого мозку, значення для його функціонування сірої та білої речовин,

На підставі цих знань курсанти повинні знати основні розлади нервової системи. Під час опитування курсантів дати їм можливість дискутувати з основних питань діагностики психічних захворювань. Звертати увагу тих, хто відповідає на причини психічних захворювань, дати можливість іншим курсантам прийняти участь в дискусії з приводу класифікації психічних захворювань, привитии основні принципи діагностики психічних захворювань, виробити спостережливість за поведінкою психічно хворих, відпрацьовувати спосіб поводження з правопорушниками стосовно яких є підозра, що вони психічно хворі люди.

Курсанти повинні знати основні ознаки симуляції психічних захворювань особами, що знаходяться в полі зору правоохоронних органів.

Запитання для самоперевірки знань:

1. Основні причини психічних захворювань.

2. Основні розлади пам'яті.

3. Вольові розлади.

4. Розлади свідомості.

Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 183; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.001 сек.