Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАВДАННЯ 6 страница
Таблиця 5.6. Техніко-економічне порівняння дешламаторів.

Типорозмір Заг. кількість дешламаторів 1-го дешламатора Сумарні
маса, т потужність, кВт маса, т потужність, кВт
МД-9 27,2 3,0 54,4 6,0
МД-5 8,2 1,5 15,0

До установки приймаємо дешламатор МД-9 у кількості 2 штуки на секцію.

5.5. Розрахунок обладнання для фільтрації.

Вакуумфільтри розраховуємо по нормам питомого навантаження. Розрахунок ведемо, використовуючи для порівняння два типорозміри фільтрів.

ДУ 80-2,7

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  

ДУ 100-2,5
Визначаємо площу фільтрів:
м2 м2
Визначаємо питомі навантаження:
q=0,5т/(м3*год) q=0,5 т/(м3*год)
Визначаємо загальну площу фільтрів:
Визначаємо кількість фільтрів на секцію:
Всього 2 фільтри на секцію Всього 2 фільтри на секцію

 

Робимо техніко-економічне порівняння варіантів.

Таблиця 5.6. Техніко-економічне порівняння фільтрів

Типорозмір Заг. кількість фільтрів 1-го фільтра Сумарні
маса, т потужність, кВт маса, т потужність, кВт
ДУ 80-2,7 11,1 8,0
ДУ 100-2,5 16,9 8,0

 

До установки приймаємо фільтр ДУ 80-2,7- у кількості 2 штуки на секцію.

5.6. Схема ланцюга апаратів – рис. 5.1.

5.7. Вибір підйомно-транспортного обладнання.

Технологічне обладнання повинно бути забезпечене підйомно-транспортними засобами для його монтажу, механізації ремонтних робіт, транспортування від монтажних прорізів і до них. Підйомно-транспортні пристрої встановлюють над машинами масою більше 50 кг. У будинках головних корпусів основне технологічне обладнання розташовують на верхніх перекриттях або етажерках, що обслуговуються мостовими кранами.

Вибір вантажопідйомних засобів здійснюється з урахуванням маси і габаритів вузлів і складових одиниць, а також прийнятого методу ремонту.

Вибір підйомно транспортного обладнання проводимо приймаючи до уваги те, що на фабриці прийнято індивідуальний машинно-змінний, та змінно-вузловий типи ремонтів.

Вибір підйомно-транспортного обладнання для кожного з прольотів проводиться по масі найважчого обладнання у цьому прольоті. Крім цього зазвичай додатково встановлюється резервні крани, на випадок ремонту основних.

У цеху дроблення найважчим обладнанням є дробарка для крупного дроблення, тому для відділення дроблення проводимо вибір обладнання згідно таблиці 5.7.

Таблиця 5.7. Маса і висота основних збірних вузлів конусних дробарок крупного дроблення, що визначають вибір крану і висоту прольоту дробленняТипорозмір дробарки Найменування вузла Маса вузла, т. Висота вузла, м. Рекомендована грузопідйомність крану, т.
ККД-500/75 Траверса з дроблячим конусом 15,9 4,1 16/3,2
ККД-900/140 Траверса з дроблячим конусом 5,7 80/20
ККД-1200/150 Траверса з дроблячим конусом 7,5 100/20
ККД-1500/180 Траверса з дроблячим конусом 7,8 160/32

Згідно даних таблиці та обраного обладнання для корпусу дроблення вибираємо кран Q 160/32 у кількості 2 штуки.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  

У цеху збагачення, у відділенні подрібнення обираємо кран, згідно з масою найважчого обладнання – млина МШР 4500Х5000. При виборі обладнання приймаємо до уваги те, що на фабриці млини ремонтують у два способи:

І – ремонт на місці встановлення (індивідуальний);

ІІ – стендовий ремонт частини млина, що обертається на ремонтній площадці з вивантаженням тіл, що мелють на ремонтній площадці на спеціальному стенді.

Вибір проводимо за допомогою таблиці 5.8.

Таблиця 5.8. Маса та габарити основних вузлів млинів, що визначають вибір крану та висоту відділення подрібнення.

Типорозмір млина Маса найбільш важкого вузла, т. при способах ремонту Габарити найбільш важкого вузла, мм. Рекомендована грузопідйомність крану, т., при способах ремонту
І ІІ довжина висота І ІІ
МСЦ-900Х1800 4,5
МСЦ-1500Х300 19,4
МСЦ-2100Х2200 45,7
МСЦ-2100Х3000 46,0
МСЦ-2700Х3600 54,5
МСЦ-3200Х4500
МСЦ-3600Х4500
МСЦ-3600Х5500
МСЦ-4000Х5500 45,2
МСЦ-4500Х6000 56,7
МШР-15001600 16,8
МШР-2100Х1500 36,4
МШР-2100Х2200 46,4
МШР-2100Х3000 56,2
МШР-2700Х2100
МШР-2700Х3600
МШР-3200Х3100
МШР-3600Х4000
МШР-3600Х5000
МШР-4000Х5000
МШР-4500Х5000 2Х250

Згідно даних таблиці встановлюємо кран Q 250/80, для можливості виконання обох видів ремонту, у кількості 3 штуки.

У відділенні збагачення і фільтрації найважчим обладнанням є вакуум-фільтри, тому грузопідйомність крану визначаємо за таблицею 5.9.

 

 

Таблиця 5.9. Габарити і маса основних збірних вузлів вакуум-фільтрів, рекомендована грузопідйомність крану.

Параметри Дискові Барабанні
Д 32-2,5 Д 50-2,5 Д 63-2,5 Д 100-2,5 БОУ 40-2,5 БОУ 30-2,5 БОУ 20-2,5
Габарити ванни або барабану, мм.: довжина    
ширина
Висота
Маса, т.: ванни або барабану 2,45 2,82 3,45 5,29 4,08
Найбільш важкого вузла, що монтується 6,2 9,3 3,6 3,1
Рекомендована грузупідйомність крану, т.

Зважаючи на велику кількість обладнання у відділенні збагачення і фільтрації приймаємо до установки кран Q 10 у кількості 3 штуки.

Таблиця 5.10. Вибране підйомно-транспортне обладнання.

№ п/п Цех, відділення Обраний кран, грузопідйомність Кількість
Дробарний Q 160/32
Збагачення, подрібнення Q 250/80
Збагачення, фільтрація Q 10

Технічні характеристики вибраного обладнання наведені у додатку Б

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  

Концентрат β=68,1%  
Концентрат β=63,9%
Хвости
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  
Поз. познач.
Найменування
Примітка
Кіл.
Млин МШР 45-50
 
Класифікатор 1КСН-30
 
Пульполроздільник 3-х струминний  
 
Сепаратор ПБМ ПП 90/250
 
Гідроциклон ГЦ-360
50% - резерв
Млин МШЦ 30-55  
 
Пульполроздільник 4-х струминний  
 
Сепаратор ПБМ ПП 90/250  
2-х барабанний
Пульполроздільник 2-х струминний  
 
Дешламатор МД-9  
 
Гідроциклон ГЦ-500  
50% - резерв  
Вакуум-фільтр ДУ 80-2,7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 6. Основні принципи компонування обладнання.

6.1. Збагачувальні фабрики включають основні виробничі цехи і допоміжні цехи та служби. Проектно-компонувальні рішення виробничих і допоміжних цехів істотно впливають на рівень техніко-економічних показників проекту й умови експлуатації фабрики. Вони повинні забезпечити найбільш економічні умови експлуатації фабрики з максимальною механізацією й автоматизацією всіх процесів при мінімальних капітальних витратах, а також забезпечити здорові і безпечні умови праці. При проектуванні повинні бути дотримані вимоги уніфікації будинків і споруд на основі Єдиної модульної системи. При виборі й компонуванні обладнання з метою одержання найбільш економічного рішення треба приймати мінімальне число окремих машин, потоків і секцій, а продуктивність їх – можливо більшою, максимально використовуючи рельєф місцевості для самоплив

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  
Розроб.
Піскунова М.А.
Перевір.
Олійник Т.А.  
 
 
Н. Контр.
Олійник Т.А.  
Затверд.
Олійник Т.А.  
  Проектування збагачувальної фабрики, продуктивністю 29 млн. т/рік  
Літ.
Акрушів
 
ЗЗКК-06-2  
ного транспорту продуктів найбільшого об’єму. Якщо самоплив неможливий, основний потік матеріалу необхідно піднімати на достатню висоту в мінімальній кількості місць для того, щоб розгалужений рух потоку йшов через фабрику самопливом. Залежно від властивостей матеріалу, що транспортується самопливом, похил жолобів і труб повинен бути 5 – 60°. При виборі основного й допоміжного технологічного обладнання треба прагнути до його максимальної уніфікації. Апарати, що виконують однакові технологічні операції, для зручності обслуговування і ремонту доцільно групувати в одному або сусідніх прольотах.

З метою створення найкращих умов для організації ремонтної служби, постачання запасними частинами, скорочення термінів ремонтних робіт всі апарати повинні обслуговуватися вантажопідйомними механізмами. Великогабаритне і важке обладнання по можливості варто розташовувати на нульових відмітках. У робочих приміщеннях повинна бути забезпечена нормальна освітленість денним і штучним світлом.

За умовами зручності і безпеки технологічного й ремонтного обслуговування обладнання розміри проходів встановлюють відповідно габаритним розмірам обладнання і його експлуатаційним особливостям. Мінімальні розміри проходів повинні прийматися відповідно до вимог Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і грудкуванні руд та концентратів.

6.2. Схема компонування обладнання

Приймаємо комбіновану схему компонування, що поєднує елементи вертикального і горизонтального компонування, це дозволяє здійснювати раціональне поєднання з механічним транспортом продуктів. Ця схема має ряд переваг: фабричні будинки компактні в плані; каркас будинку навантажений мало, тому що не є опорою для основного й допоміжного обладнання; забезпечується можливість використання великих вантажопідйомних механізмів і створюються нормальні умови для природного освітлення цеху. Тому, у даному випадку, при вирішенні питання розміщення обладнання комбінована схема компонування значно найкраща.

6.3. Головний корпус збагачувальної фабрики

Головний корпус збагачувальної фабрики, включає бункерний проліт, відділення подрібнення і збагачення (для розміщення магнітного, гравітаційного обладнання), а також відділення зневоднення (згущення і фільтрування). Крім цього в головному корпусі розміщуємо насосні станції, ремонтно-механічні майстерні, трансформаторні підстанції, побутові і конторські приміщення. Блокування в одному будинку виробничих відділень, допоміжних і підсобних служб при дотриманні всіх санітарно-гігієнічних, протипожежних і інших норм та правил вважається доцільним.


6.4. Відділення подрібнення

Відділення подрібнення компонується в одному прольоті, обладнано мостовим краном з оптимальною грузопідйомністю.

При компонуванні обладнання у прольоті подрібнення використовуємо дворядну схему, при якій вісі млинів перпендикулярні бункерному відділенню. Млини І стадії та класифікатори, що працюють у замкненому циклі, встановлюються в один ряд, млини ІІ та ІІІ стадії – у другий, разом із гідроциклонами. Така схема доцільна у нашому випадку, у зв’язку з тим, що забезпечується раціональне використання площі прольоту.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  

6.5. Відділення магнітного збагачення

Число секцій магнітної сепарації має дорівнювати числу секцій подрібнення. Магнітні сепаратори мають бути розміщені компактно, але з урахуванням зручності їхнього обслуговування і ремонту. Магнітні сепаратори І стадії працюють на зливі млинів І стадії, тому їх компонують на вільних площах безпосередньо біля млинів. У цьому випадку магнітні сепаратори розташовують в одному прольоті зі кульовими млинами і класифікаторами.

Магнітні сепаратори ІІ, ІІІ та IV стадій встановлюють за повздовжньою схемою, у два ряди по чотири сепаратори. Між ними мають бути обладнані проходи для пересування обслуговуючого персоналу.

У відділенні магнітного збагачення встановлюються також магнітні дешламатори, які, зважаючи на велику площу, встановлюються паралельно магнітним сепараторам, дві штуки в ряд.

Гідроциклони контрольної стадії класифікації розташовано також у відділенні магнітного збагачення, в одному ряді з дешламаторами, це забезпечує мінімальну відстань подачі пульпи від дешламатору до гідроциклону і далі на магнітну сепарацію.

Компонування обладнання у відділенні збагачення проводиться за ступінчасто-одноповерховою схемою, у зв’язку з тим, що ступінчасто-одноповерхова схема, дозволяє виключити високонапірні перекачування пульпи і створити машинний зал, що обслуговується одним мостовим краном. У зв’язку з великим виходом концентрату на фабриці установлюють багато вакуум-фільтрів, які розміщено в прольоті збагачення, або по всій довжині фабрики. Склад вологого концентрату проектується окремим будинком, пов’язаним з корпусом збагачення.

 


Розділ 7. Правила техніки безпеки у цехах дроблення та збагачення.

1) Кожен робочий до початку роботи повинен упевнитися в безпечному стані робочого місця, перевірити: наявність і справність запобіжних пристроїв, інструменту, механізмів і пристосувань, потрібних

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
КТУ 6.090302.13.ПК  
Розроб.
Піскунова М.А.
Перевір.
Олійник Т.А.  
 
 
Н. Контр.
Олійник Т.А.  
Затверд.
Олійник Т.А.  
  Проектування збагачувальної фабрики, продуктивністю 29 млн. т/рік  
Літ.
Акрушів
 
ЗЗКК-06-2  
для роботи. Виявивши недоліки, які він сам не може усунути, робітник, не приступаючи до роботи, зобов'язаний повідомити про них особі технічного нагляду.

Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 99; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.47.21
Генерация страницы за: 0.011 сек.