Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПРОЕКТУВАННЯ ПОВЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ
Опис траси автомобільної дороги

Проектування траси автомобільної дороги

 

Для перевезення вантажів та пасажирів з найменшою витратою енергії двигунами і мінімальною вартістю дорога повинна бути прокладена на місцевості по найкоротшій відстані, тобто по прямій лінії, що з'єднує задані пункти. Однак різні перешкоди ( населені пункти, озера, річки, болота, яруги та ін.) примушують в ряді випадків відхилятись від найкоротшої відстані (повітряної лінії) і вибирати для прокладання дороги найбільш сприятливі міста обходячи перешкоди.

При проектуванні траси необхідно мати на увазі снігозаносимість траси. Земляне полотно автомобільних доріг являє собою перепону для руху снігоповітряного потоку.

Траси автомобільних доріг перетинають велику кількість постійних та періодично діючих водотоків, тому на дорозі проектують мости та труби для пропускання води. Річка повинна перетинатися дорогою під кутом близьким до прямого, щоб зменшити довжину моста, а відповідно і його вартість.

 

Дорога другої технічної категорії проектується із пункту В в пункт А. Повітряна лінія має довжину 3,27км. Запроектована дорога має три кути повороту.

Вершина кута 1 знаходиться на ПК5+20 і має кут 230 за напрямком вліво.

Вершина кута 2 знаходиться на ПК16+69,06 і має кут 470 за напрямком вліво.

Вершина кута 3 знаходиться на ПК30+09,74 має кут 490 вправо – для того щоб дорога привела до пункту призначення.

Для першого кута повороту запроектовано криву з 2000 м, для того щоб по правилам проектування не перетинати існуючу дорогу на кривій (за умови більшого радіусу). Для другого та третього кутів запроектовані криві радіусом 1000м відповідно.

Дорога, що проектується перетинається з існуючою на ПК22+30, та на ПК 37+70.

 

 

Проектуючи поздовжній профіль, потрібно дотримуватись таких основних вимог під час нанесення на нього проектної лінії.

1. Проектну лінію узгоджують з позначками контрольних точок (позначками початку й кінця траси; мінімальними позначками брівки земляного полотна біля мостів, труб, шляхопроводів тощо.)

2. Ухил проектної лінії не повинен перевищувати нормативного поздовжнього ухилу.

3. На рівнинній та мало пересічній місцевості проектну лінію прокладають у насипу з дотриманням певних вимог та врахуванням товщини снігового покрову.

4. Радіуси кривих у поздовжньому профілі не повинні бути меншими від нормативних для відповідної категорії дороги.

Наносячи проектну лінію на поздовжній профіль, установлюють висотне положення контрольних точок і намічають положення проектної лінії, ув'язавши її з рельєфом, ситуацією, геологічними, гідрогеологічними та іншими місцевими умовами.

 

Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 294; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.