Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Шаршаудан туындайтын аурулар. 1 страница
Билет № 3

Билет № 2

Билет № 1

Билет № 10

Билет № 9

Билет № 8

Билет № 7

Билет № 6

Билет № 5

Билет № 4

Билет № 3

Билет № 2

Билет № 1

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет.

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Билет

Шымкент 2014-15

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ +7 950 74 19 702

Оформить предварительный заказ можно по телефону: 8-950-74-19-702.

 

Услуга Время проведения По 25-го декабря С 26-го по 29-е декабря 30-е декабря 31-е декабря По 14 января
Экспресс поздравление Дед Мороз и Снегурочка В экспресс-поздравление входит: - знакомство с детьми и родителями, - загадки, игры, хоровод - сладкие призы, -похвальная грамота от Деда Мороза - стихи и песни от детей для Деда Мороза и Снегурочки, - стихи и песни для детей от Деда Мороза и Снегурочки, - вручение подарка от родителей (можем вручить свои за отдельную плату), - фотографии (видеосъемка) с Дедом Морозом и Снегурочкой на вашу аппаратуру       10-15 минут           До 16,00 часов     После     До 16,00 часов     После          
Аренда костюма Деда Мороза и Снегурочки для взрослых. (ЗАЛОГ документ!)   1 час -300 руб., 2 часа 500 руб. По согласованию, только в свободное время      

 

«Еңбек гигиенасы» пәнінен обьективті құрылымдандырылған емтихан (ОҚТЕ) әдістемесі бойынша тәжірибелік дағдыларын аттестациялауға арналған әдістемелік нұсқау.

 

Гигиена – 1, дене шынықтыру және валеология кафедрасының

мәжілісінде талқыланды және бекітілді

 

_______ __________ 201 ж., №____ хаттама.

 

Каф.меңг., доцент Долтаева Б.З.

 

 

Қоғамдық денсаулық сақтау және медико-профилактикалық пәндер бойынша ЖӘК мәжілісінде талқыланды және бекітілді 

_______ __________ 201 ж., №____ хаттама.

 

 

1. КІРІСПЕ

 

Қоршаған ортаның сапасын анықтаудағы негізгі әдістер мен тәсілдер бойынша 3 кезеңнен тұратын тәжірибелік дағдыларды бағалауға арналған тапсырмалар тізімі. Әрбір тәжірибелік дағды тапсырмаларын орындауға арналған жұмыс орнына (бекеттер), арнайы жабдықталған құралдарға және жағдайлық есептерге сәйкес заңды құжаттарға бағытталған. Әрбір бекетті өтуге 5 минут уақыт, барлық тапсырмаларды орындауға 15 минут уақыт беріледі.

Емтихан нәтижелерінің бағасы студенттің барлық 3 кезенде жинаған балдарының қосындысы алынады. Барлық бекеттерді өткен емтихан тапсырушы қорытынды 20 балл алуы тиіс.

Оқытудың соңғы нәтижелері:

  Дублин дескрипторлар ОҚМФА-да әзірленген мамандық құзыреттілігі Пәнді оқытудың нәтижесі Тұжырымдама бойынша оқытудың нәтижелері
А   Зерттеліп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы құзыреттілік -Еңбек гигиенасы саласындағы ағымдағы және ескертпелі санитарлық қадағалауды біледі; -еңбек гигиенасындағы өндірістік физикалық факторларды және оларды бағалауды біледі; (Өндірістік микроклимат, өндірістік шу, діріл, инфрадыбыс, ультрадыбыс, аэрозольдер, өндірістік улар, жоғары және төмен ауа қысымы.) -гигиеналық нормалауды және алдын-алу шаралар туралы біледі; - өндірістік вентиляция, жарықтану, жылу және олардың қолайлы шарттарды жақсарту туралы біледі; -еңбек психофизологиясы және физиологиясының негіздерін біледі; -еңбек ету процесі барысында (ОНЖ, қан жүйесі, жүрек-қантамырлар, бұлшықет, тыныс алу ағзалары) жекелеген ағзаларға еңбек ету процесінің әсер етуін гигиеналық-физиологиялық зерделеудің қазіргі кездегі әдістерін біледі. -көмір өнеркәсібіндегі, металлургия өнеркәсібіндегі, машина құрылысы өнеркәсібіндегі, құрылыс материалдары өндірістегі еңбек гигиенасын біледі; -еңбек жағдайы бойынша өндірісті аттестациялауды, жұмыскерлердің денсаулық жағдайын кешенді бағалаудыбіледі; -кәсіптік улануларды, өндірістік жарақаттануларды біледі; -аурушандықты және кәсіптік улануларды тексеру, тіркеу және есептерді жүргізу жұмыстарын біледі; -өндірістік ортаның физикалық, химиялық, биологиялық факторлардың, зиянды заттардың гигиеналық нормалаудың негіздерін біледі; -жұмыс орнын ұйымдастыру бойынша физиологиялық негіздерін (еңбектің кернеулігін және ауырлығын) біледі. Р1 Р13
Р17 Р18 Р21
    Кәсіпкерлік құзыреттілігі Санитарлық дәрігердің жұмысын реттеуге арналған заңды қужаттардың негізгі ережелерін біледі. Р20
«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі Азаматтардың денсаулығын қорғау, еңбекті қорғау туралы, санитарлық, ҚР табиғат қорғау заңдылықтарын, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандарының негізгі құқықтық қызметін және еңбек гигиенасы аймағындағы нормативті-құқықтық құжаттарды біледі.   Р22
  «Ғылыми зерттеулер дағдыларының» құзыреттілігі   Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу ережелерін, ақпараттарды талдау қағидалары және тапсырмаларды шешуді, ақпараттарды өзгертуді және оның ережелерін жүргізуді біледі. Р16
  «Компьютерлік және ақпараттық» құзыреттілігі -Exel, Vikrosoft Word, Power Point, заманауй ақпараттық және компьютерлік технологияларды біледі; -желілік технологияларды, дерекқорларды, заманауи компьютерлік құралдарды қолданып кәсіптік ақпараттарды әртүрлі көздерде қайта өңдеудің сақтаудың,алу құралдарын және тәсілдерінің негізгі әдісін біледі.   Р10
    «Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі Қоршаған адамдармен қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгерген, ұжымда жұмыс істей алады. Әлеуметтік маңызы бар мәселелерге және үдерістерге талдау жасай алады. Р4
В   Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу Жаратылыстану ғылымдары саласындағы құзыреттілік     · -Мемлекеттік және орыс тілінде еңбек гигиенасы бойынша медициналық, есеп-қисаптық, іскерлік құжаттармен жұмыс жасауды баға бере алады; · -санитарлық-эпидемиологиялық жағдай шиеленіскенде әртүрлі объектілердің санитарлық-гигиеналық жағдайына баға бере алады; · -еңбек жағдайына және өндіріске толығымен гигиеналық баға бере алады; · -еңбек іс-әрекеті процессінде организмнің қызметтік жағдайын зерттеу әдістері мен жұмыс принципін талқылайды; · -еңбек гигиенасы саласында ағымды және ескертпелі санитарлық қадағалауды іске асырады; · -өндірісте жарақаттануды, сырқаттануды және кәсіби улауды талдап, зерттеу және тіркеуден өткізеді; · -мемлекеттік стандарттарды ескере отырып санитарлық–техникалық қондырғылардың тиімділігін гигиеналық бағалауды, құралдармен жұмыс істей алады; · -тұрғындар арасында салауатты өмір салтын өткізуде өндірістік ортаның және организмнің өзара әсерлесу заңдылықтарын біле отырып, кәсіптік аурулар мен өндірістік жаракаттардың алдын-алуда білімін қолданалады. Р17
    Кәсіпкерлік құзыреттілігі Мемлекеттік санитарлық қадағалау органдарымен өзара қарым-қатынас механизімі кезінде білімін қолдана алады, кәсіптік аурулардың алдын-алу бойынша қауіп факторын анықтау мақсатында жүргізілген,уланулар және жарақат, жұмысшы тұрғынның жалпы аурушаңдығын төмендетуге мүмкіндік беретін кәсіпорындардың қызметік мәселе бойынша Р20
    «Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі -еңбек гигиенасы аймағындағы кәсіптік қызметті реттемелейтін нормативті-құқықтық құжаттарды қолдана алады; - ҚР денсаулық сақтау саласы бойынша, қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау бойынша заңдылықтарды қолданады. Р19
    «Ғылыми зерттеулер дағдыларының» құзыреттілігі   -Жұмысшылардың денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны, еңбекті қорғау сұрақтары бойынша ғылыми әдибиеттермен жұмыс жасай алады; -әдебі мағлуматтарға сын көзбен шолу жасаялады; -өндірістік физикалық зерттеуде заманауи аппаратарды қолданады; -ғылыми зерттеулердің тақырыбын өзектілігін және жаңалықтарын түсінеді; -ғылыми конференцияларда таңдамалы тақырыптар бойынша қатыса алады; -ғылыми зерттеулердің жаңалығын тақырыбын және өзектілігін талқылайды. Р17
    «Компьютерлік және ақпараттық» құзыреттілігі Желілік технологияларды,дерекқорларды,заманауи компьютерлік құралдарды қолданып кәсіптік ақпараттарды әртүрлі көздерде қайта өңдеудің сақтаудың,алу құралдарын және тәсілдерінің негізгі әдісін қолдана алады. Р7
   
    «Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі Әлеуметтік қызмепен, МСЭҚ қызметкерлерімен, әріптестерімен, қарым-қатынас жасауда, басқару аппараттарымен және өнеркәсіптік, өндірістік нысан жұмысшыларымен тілдесу кезінде қызметтік этиканы қағидаларын қолдана алады. -жұмысшылардың денсаулығын және қоршаған ортадағы еңбек қорғау мәселелерін талқылау бойынша өзінің сыни ойларын білдіреді; -қорытынды жасау үшін өзінің сыни ойларын білдіреді; - жұмысшылардың денсаулығын және қоршаған ортадағы еңбек қорғау мәселелерін талқылау бойынша халық алдында сөйлей алады. Р2
С Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы құзыреттілік   -Зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың жұмысшылар ағзасына әсер етуін және өндірістік зиянды және қауіпті факторларды төмендететін алдын алу шараларының тиімділігін тұжырымдайды және дәлелдей алады. - Санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы шараларды жүргізгенде меншікті шешімін ұсыныс, қосымша, нұсқама түрінде тұжырымдайды. Р8
Кәсіпкерлік құзыреттілігі Жеке үдерістер бойынша хронометражды зерттеулер жүргізу және санитарлық-гигиеналық мінездеме жасауды тұжырымдай алады. Р17
«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі Өзінің жұмысында Қазақстан Республикасының Кодексін, халық денсаулығы жайында және денсаулық сақтау жүйесі, Қ.Р санэпидқадағалау ережесін, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет саласында нормативті-құкықтық және заңнамалық құжаттарды меңгерген және орынды қолдана біледі. Р14
    «Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі Жұмысшылардың денсаулығына өндірістік зиянды факторлардың әсерін анықтауда сенімді ақпарат алу үшін адамдармен жалпы тіл табысуға дайындалған. Р4
«Ғылыми зерттеулер дағдыларының» құзыреттілігі   Еңбектік қызмет үдерісі кезінде ағзаның қызметік жағдайын зерттеу әдісін және жұмыстың негізгі қағидаларын дәлелдейді (аргументтейді). Халықаралық стандартталған санитарық-техникалық құрылғыларды гигиеналық бағалауды және құрылғылармен жұмыс істей алады. Р16
«Компьютерлік және ақпараттық» құзыреттілігі Компьютерлік және мультимедиялық технологиялар білімі негізінде кәсіптік қызметте садық білім беру ресурстарын қолдана алады, алынған ақпараттарды диаграмма және кесте түрінде көрсету, әртүрлі ақпараттық реурстармен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. Р10
Д Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру Жаратылыстану ғылымдары саласындағы құзыреттілік   -Еңбек гигиенасы аймағындағы жеке ой пікірін жүзеге асырып реферат, презентация, жоба түрінде рәсімдеп тәжірибелік қызметті жүзеге асырады; -адам және зиянды өндірістік факторлардың, өндірістік процесстердің арақатынасы бойынша жүйесін түсіндіре алады; -әр түрлі өндірістік кәсіп орындарында кәсіпкерлік қауып қатерді түсіндіре алады. Р3
  Кәсіпкерлік құзыреттілігі · -Еңбек гигиенасы саласында мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының әртүрлі деңгейінде бақыланатын шешімді қабылдауды; · -мемлекеттік және орыс тілінде еңбек гигиенасы бойынша медициналық, есеп-қисаптық, іскерлік құжаттармен жұмыс жасауды;  
«Денсаулық адвокат» құзыреттілігі Қ.Р конституциясында айтылған санитарлық дәрігердің қызметін реттейтін, заңнамалық актілердің, КРЗ ҚР еңбек кодексін, ҚРЗ халық денсаулығы жайында және денсаулық сақтау жүйесі кодексті Қ.Р үкіметінің қаулылары және басқа да нормативті-құқықтық актілердің негізгі ережелерін қолдана алады. Р19
  «Ғылыми зерттеулер дағдыларының» құзыреттілігі   -Аурушаңдықты және жарақатты, кәсіптік уланулардың тексерулерін және талдауларын есептеуді жүзеге асырады; - өнеркәсіпте өнірістік қауіпсіздігі бойынша кәсіптік аурулар деңгейін төмендету және ЕҒҰ-да ұсынстар еңгізуде білімін қолдана алады; -еңбек гигиенасы бойынша өтетін ғылыми конференцияға қатысу үшін ғылыми докладтар мен статьяларды өдеу дағдыларын меңгерген. Р17
  «Компьютерлік және ақпараттық» құзыреттілігі Еңбек гигиенасы аймағында интернет платформаларда және интернет порталдарда ақпаратты алуда өңдеуде заманауи әдістерді меңгерген. Р2
    Коммуникативтік дағдылар Кәсіптік мазмұнды логикалық және дәлелденген (аргументтелген) талдауларды көпшілік алдында сөйлеуге, пікір-талас жүргізуге қабілетті. Р3
Е Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді Жаратылыстану ғылымдары саласындағы құзыреттілік   -Өндірістік процессінің ауырлығына, зияндылығына, қауыптілігіне қарай , жұмыс уақытын және демалыс уақытын нормативтік-құқықтық қужаттар бойынша хабарлайды. Р7
Кәсіпкерлік құзыреттілігі Еңбек гигиенасы саласы бойынша білім және тәжірибелік дағдыларын меңгере отырып жұмысшылардың ағзасына өндірістік зиянды факторлардың алдын-алу жұмыстарын үйымдастыра алады. Өндірістік, тұрмыстық және қоғамдық ғимараттарды салуға және жөндеуге сараптама жүргізуге қабілетті. Р17
«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі -Еңбек гигиенсы бойынша заманауй желілік технологияларды және білімін қолдана отырып кәсіби ақпараттарды әртүрлі көздерден алу, сақтау және өңдеудің негізгі әдіс- тәсілін хабарлайды және компьютерлейді. Р7
«Ғылыми зерттеулер дағдыларының» құзыреттілігі   Еңбек гигиенасы бөлім мамандығы бойынша практикалық және ғылыми қызметті салыстыруды, электронды және баспа түріндегі тасымалдаушылардағы ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасай алады. Р9
    «Компьютерлік және ақпараттық» құзыреттілігі Еңбек гигиенасы бойынша заманауй желілік технологияларды, компьютерлік құралдарды және білімін қолдана отырып кәсіби ақпараттарды әртүрлі көздерден алу, сақтау және өңдеудің әдіс тәсілін хабарлайды (жеткізе алады). Р10
Коммуникативтік дағдылар   -Әңгімелесушіге қажетті әсерді жасауға, онымен байланыс орнатуға, қолдау көрсетуге дайын және қабілетті -ұйымшыл жұмысшы ұжымда қарым қатынас жасайды, қақтығыстарды аурусыз жеңе біледі; - өзінің қызығушылығын сәтті қорғайды; - аудиториямен жұмыс жасай алады. Р8
  Оқытудың дербес зейінін әрі қарай жалғастыру   Магистратура пәндері  

 

2. ОҚТЕ өткізуге арналған ұйымдастырушылық-дайындық шаралары:

· емтиханға жіберілген студенттер санын анықтау;

· әр кезеңге бекітілген тәуелсіз емтихан қабылдаушыны анықтау;

· аудиторияны дайындау, тәжірибелік дағдының өткізілуіне жауапты оқытушы мен лаборантты анықтау;

· жұмыс орнын дайындау, әр тапсырманы орындауға қажетті құралдармен, уақытты белгілеуге керек сағатпен қамтамасыз ету;

· ОҚТЕ бойынша кафедрада ақпараттық бұрыштаманы ұйымдастыру;

· ОҚТЕ бойынша құжаттарды дайындау (1-3 қосымшаларын, анкеталар, хаттамалар, емтихан қағаздарын, әр кезең бойынша студенттерге арналған тапсырмалар, емтихан қабылдаушыға арналған әр қадамды балдық бағасы көрсетілген критерийлері бар ақпараттық қағаз, емтихан тапсырушының аттестациялық қағазы, ОҚТЕ нәтижелерін бағалау критерийлері).

 

3. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

· студент емтихан басында хатшыда тіркеледі, төрағадан тапсырма, өзіндік аттестациялық қағаз алады және кезеңдерді өту жоспарына сәйкес тапсырмаларды орындауға кіріседі;

· тапсырмаларды орындау кезінде студент керек:

- критерийлерде көрсетілгендей өз әрекеттерінің кезектілігін сақтау;

- тапсырмаларды орындау жолы бойынша өз әрекеттерін нақты және қысқа баяндау;

- тапсырмаларды орындауға берілген уақытты есептеу;

- гигиеналық зертханадағы техникалық қауіпсіздік пен жұмыс тәртібін сақтау;

- құралдармен жұмыс істеу тәртібін сақтау;

· 5 минуттан көп уақытты қажет ететін тапсырманы орындау кезінде, емтихан алушы келесі қадамды орындауы туралы мәліметтерді айтып ымдайды:

- 1 кезең тапсырмаларын орындауда осы құралдардын жұмыс тәртібін және қолдануын баяндау;

- 2 кезең тапсырмаларын орындауда қоршаған ортаның сапасын жоғарлату мен олардың алдын алу шаралары туралы баяндау;

- 3 кезең тапсырмаларын орындауда еңбек гигиенасы бойынша теориялық білімін баяндау;

 

4. ЕМТИХАН АЛУШЫҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

· ОҚМФА студенттерінің оқудағы белестерін қорытынды бақылаудағы ОҚТЕ/ОҚКЕ әдісімен тәжірибелік дағдылары және біліктіліктерін аттестациялауды ұйымдастыру және жүргізу туралы ереже» және осы әдістемелік нұсқаумен танысуы қажет.

· әдістемелік нұсқаудағы 5-б. талаптарына сай кезеңдердің дайындылығын тексереді.

· емтихан тапсырушының тапсырмаларды (кезеңдер) орындау үдерісіндегі тәжірибелік дағды мен біліктіліктігін бағалау кезінде емтихан алушыға арналған нұсқауға сүйенеді.

· емтихан тапсырушының тапсырмаларды орындау және балдарды қою кезінде қадам әрекеттерін бағалаудағы обьективті болуына жауапкершілік алады.

· кезеңдерді орындауда қадамдарын бағалайды және емтихан тапсырушының қағазына балдарды қояды (1-қосымша), емтихан алушының өзіндік аттестациялық қағазына кезеңдердегі балдар жиынтығын қояды (2-қосымша), қағазға қол қояды және студентке береді.

5. КЕЗЕҢДЕР КЕЗЕКТІЛІГІНІҢ СЫЗБАСЫ

 

Емтихан тапсырушы емтиханды тапсыруға дайындық үдерісінде 1-сызбаға сәйкес кезеңдерден өту тапсырмалары мен жоспар тізімімен танысады;

 

1 – сызба «Еңбек гигиенасы»

пәні бойынша ОҚТЕ кезеңдерінің кезектілігі

 


6. ТАПСЫРМАЛАР (КЕЗЕҢДЕР) ТІЗІМІ

Кезең № Студентке арналған тапсырмалар Макс. балл Уақыт мин.
Ұсынылған құралдардың қолданатын аймағы. Ұсынылған құралдардың жұмыс істеу тәртібі.
Өндірістегі іс шаралардың қоршаған ортадағы сапасын жоғарылату.
Еңбек гигиенасы бойынша теориялық тапсырмалар

7. ОҚТЕ өткізуге арналған жабдықтардың кезеңдеріне орай тізімі

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 93; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.143.210
Генерация страницы за: 0.027 сек.