Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Шаршаудан туындайтын аурулар. 3 страница
3. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК- - Алматы, 20і0, 85 б.

4. Желдетуді ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау. Оқу әдістемелік құрал/ Е.Н.Сраубаев., С.Р.Жакенова., Н.У.Шинтаева. Караганды. КММА баспа­ханасы.- 2010. - 66 б.

5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал /Тогыз­баева КК- -Алматы, 2010, 28 б.

6. Өндіріс кәсіпорындарының реконструкңиясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санита рлық сақтық қадағалау. Оку әдістемелік құрал /Тогызбаева КК--Алматы, 2010, 60 б.

7. Казакстан Республикасының ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оку әдістемелік құрал/Тогызбаева КК- - Алматы, 2010, 36 б.

1 – кезең

1.Әмбебап газ анықтағыш құралды қолдану аясы.

2. Әмбебап газ анықтағыш құралдың жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

1. Радиометр – дозиметрін қолдану аясы.

2. Радиометр – дозиметрінің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

Электростатикалық өріс өлшегішті қолдану аясы.

2. Электростатикалық өріс өлшегішінің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

1. Шу өлшегішті қолдану аясы.

2. Шу өлшегіштің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

1. Термогигрометрді қолдану аясы.

2. Термогигрометрдің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

1. Люксметрді қолдану аясы.

2. Люксметрдің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

1. Электрлік және магниттік өріс өлшегішті қолдану аясы.

2. Электрлік және магниттік өріс өлшегіштің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл –7

1. Аспираторды қолдану аясы.

2. Аспиратордың жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

1. Зертханалық экстракторды қолдану аясы.

2. Зертханалық экстрактордың жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

Кафедра меңгерушісі, доцент Долтаева Б. З.

1. Діріл өлшегішті қолдану аясы.2. Діріл өлшегіштің жұмыс істеу тәртібі.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 7

Кафедра меңгерушісі, доцент Долтаева Б. З.

2-кезең

Ұста цехының жұмыс орнының ауасының жазғы уақыттағы температурасы

+34 0 С құрайды. Жылулық сәулелену интенсивтілігі 9660х103 Дж/м2сағ.

(2300 ккал/м2ч). Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 30%, ауа қозғалыс

жылдамдығы 0,8 м/с. Сыртқы ауа температурасы 270С.

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Цехтағы жеке қорғаныс заттар.

 

МО-10 ұрма балғасымен жұмыс істеу барысында оның сабында діріл жылдамдығының келесі дәрежелері белгіленеді(дБ):

Құрал түрі Дірілөшіргіш құрылғы Орташа геометриялық жиіліктегі октавалыұ жиектегі (Гц) діріл жылдамдығының дәрежелері (дБ)
31,5
МО-10 жоқ
МО-10 бар

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Цехтағы жеке қорғаныс заттар.

 

Жылыту қазандығы өндіріс аймағында тұрғын үйлерден 200м қашықтықта орналасқан. Отын ретінде «Г» маркалы донецкінің тас көмірі пайдаланылады, оның құрамындағы күлдің мөлшері 15,8%, күкірттің мөлшері 3,3%, жылу бөлу мүмкіндігі 5320 ккал/кг. Қазандықта 1 тәулікте максимальды мөлшерде 360 тонна көмір жағылады.

Қазандықта ұзындығы 20м 1 түтін шығатын құбыр орнатылған. Тазартқыш құрылғылары жоқ.

Қазандыққа «Б» маркалы Қарағанды көмірін пайдалану жоспарлануда. Оның құрамындағы күлдің мөлшері 15,5%, күкірттің мөлшері – 0,6%, жылу бөлу мүмкіндігі 3710 ккал/кг.

 

Вопрос:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Белгілі аймақтағы жеке қорғаныс заттар.

Балқаштағы тау-металлургиялық комбинатындағы вагонаударушының жұмыс орнындағы шу тұрақсыздығымен сипатталады. Шудың жоғары интенсивтілігі вагон аудару кезіндегі кенді түсіру кезінде байқалады. Осы кезеңде шудың деңгейі 5-8 дБА-ға дейін жоғарылайды. Кенді түсіру кезіндегі дыбыстық қысымның деңгейі келесідей октаваларға орналасқан:

 

Октавалық жиектердегі орташа геометриялық жиіліктер (Гц) Общий уровень шума (дБА)
Дыбыстық қысымның нақты деңгейлері (в дБ)

 

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Белгілі бөлмедегі жеке қорғаныс заттар.

Темір-бетон құрастырма зауытының формалау цехындағы негізгі операцияның бірі өзі жүретін бетонқалаушының көмегімен бетонды формаларға құю болып табылады. Осы қызметшінің орны жанынан бекітілген аумақта орналасқан. Әрқайсысы 4 минутта толтырылатын 15 формалық бетон қаланады. Бетонқалаушылардың жұмыс аумағының діріл деңгейін зерттеу барысында келесі нәтижелер алынды:

 

Октавалық жиектердің орташа геометриялық жиіліктері (Гц)
Діріл жылдамдығының деңгейі

 

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Цехтағы жеке қорғаныс заттар.

Көмірдің дайындық қазбаларын өткізу үшін бұрғылап жару әдісі қолданылады.

Көмірдің өңделетін пластында тектік қабатшалары бар. Соның әсерінен көмір шаңында кремнийдің қос тотығының құрамы 1,0-1,8% құрайды.

Ауаның шаңдануын таразы әдісімен анықтау кезінде шаң концентрациясы 120-150мг/м3-қа тең болды.

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Белгілі аймақтағы жеке қорғаныс заттар.

«Н» қаласындағы машина жасау заводы аймағында жаңа өндіріс орнын салу нәтижесінде ауаға көміртек тотығы мен күкірттің қос тотығы көп бөлінеді деп жоспарлануда.

Жобалау мекемесінің алдын ала жүргізген есептеулері бойынша жаңа өндіріс орнынан 1900м қашықтықтағы топырақтағы күкірттің қос тотығының максимальды мөлшері 0,15мг/м3, ал көміртек тотығының максимальды мөлшері 6,5мг/м3 болатындығын көрсетті.

Мемлекеттік ауа-райын болжау орталығының жүргізген мониторингі бойынша машина жасау заводының санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы күкірттің қос тотығының нақты максимальды мөлшері 0,2мг/м3.

 

Сұрақ:
1.
Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2. Белгілі өндірістегі жеке қорғаныс заттар.

Троллейбус жүргізушілерінің еңбек жағдайын зерттеу кезінде олардың бүкіл ауысым бойына дірілдің әсеріне шалдығатыны анықталды. Ол қозғалыс кезінде машинаның корпусының соққысы кезінде пайда болады. Жүргізушінің кабинасындағы еденнің діріл деңгейін өлшеу кезінде келесі параметрлер анықталды:

 

Октавалық жиектредегі орташа геометриялық жиіліктер (Гц)
Діріл жылдамдығының деңгейі

 

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2. Белгілі жағдайдағы жеке қорғаныс заттар.

Машинақұрау зауытының лактыбояу зауытының цехын тексеру кезінде жұмысшы-малярлардың заттарды қолдан жасалған пневмошашыратқышар арқылы бояйтыны анықталды. Жұмыс аумағының ауасында анықталды: (в мг/м3): толуол — 175 (ПДК — 150 мг/м3); бутилацетат — 80 (ПДК — 200 мг/м3); бутил спирті — 15 (ПДК — 10 мг/м3); қорғасын— 0,063 (ШРЕК — 0,01 мг/ м3).

Цехта жаопыалмасу вентиляциясы бар. Өндіріс ортасының қауіптілік көрсеткіштері бойынша гигиеналық жіктелуі бойынша маляр еңбегі класқа жатады.

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Цехтағы жеке қорғаныс заттар.

«Минск» есептеуіш машиналардың бөлмелерінде барлық машина агрегаттары бір мезеттегі жұмысы кезіндегі шудың орташа деңгейі 83 дБА-ға дейін жетеді. Дыбыстық қысымның деңгейлері октава жиегінде келесідей оналасқан:

Октава жиегіндегі орташа геометриялық жиіліктері (Гц)
Дыбыстық қысымның нақты деңгейлері (в дБ)

 

Алайда ауысым барысында барлық машиналардың бір мезетте қосылуы жиі болмағандықтан шу еңгейі 7-9 дБ-ға дейін төмендеуі мүмкін.

Сұрақ:

1.Қоршаған ортаның сапасын жаксарту үшін техникалық іс-шаралар.

2.Белгілі бөлмедегі жеке қорғаныс заттар.

3-кезең

 

 

1. Физикалық еңбектің анықтамасы.

2. Физикалық еңбектен туындайтын аурулар.

 

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 6

1. Өндірістік жарақаттың анықтамасы.

2. Жарақаттан туындайтын аурулар.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 6

1. Шаршаудың анықтамасы.

Уақыт – 5 мин.

Максимальды балл – 6

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 39; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.140.5
Генерация страницы за: 0.01 сек.