Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Еволюція економічної сутності банку з позиції історичного розвитку
Термін “банк” походить від італійського “banco” й означає “конторка”, “лава”, “стіл”, за яким дійснювався обмін грошей. Французьке слово “bangue” означає “скриня”, тобто вказує на функцію збереження чогось цінного.

Існує декілька припущень щодо виникнення перших банків. Є думка, що банки виникли в умовах мануфактурної стадії капіталізму і з'явилися, в італійських містах (Венеції, Генуї) в XIV і XV ст. Згідно з іншими припущеннями, банки з’явилися ще в Стародавньому Єгипті 2700 років до н.е. Поняття банку ототожнювалося з міняйлами та їх особливими столами і в Стародавній Греції, де банкіри називалися трапезитами. Свої трапезити ти були і в Стародавньому Римі, які займалися обміном валют, а також деякими іншими грошовими операціями. Храми в Єгипті, Греції і Римській імперії приймали грошові вклади і пускали їх в обіг. Поширеними були також позики під нерухомість.

У зв'язку з потребами відтворення, кругообігу промислового і торгового капіталу банки починають функціонувати як комерційні підприємства. Перехід до феодалізму супроводжувався занепадом товарно-грошових відносин і кредитних операцій. Лише в XIII-XIV ст. н.е. банківська справа знову відроджується, що пов'язано з розширенням торгівлі, посередництвом у платежах. Центрами банківської справи в середні століття стали італійські, деякі німецькі держави, Нідерланди, а потім - Англія. Разом із кредитними операціями давніх банків поступово отримали розвиток і розрахунки з обслуговування вкладників.

Отже, спочатку банки виникали на основі "міняльної справи" - обміну грошей різних міст і країн. Згодом вони стали центром де здійснювалися і концентрувалися кредитні, грошові і розрахункові операції. Банки стають посередниками між кредиторами та позичальниками. Сьогодні, згідно з ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банк– це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до державного реєстру банків.

Банки відіграють важливу роль у суспільстві. Вони забезпечують передачу грошового капіталу зі сфер накопичення у сфери використання. Завдяки банкам діє механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями виробництва. Банки забезпечують економію суспільних витрат обігу і раціоналізацію всіх процесів обігу товарів і капіталів, сприяють подальшому зростанню концентрації виробництва і капіталу. Через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвестицій, розширення виробництва. Роль банків суттєво змінюється в умовах дальшого розвитку ринкової економіки. Вони стають надзвичайно важливими суспільними інституціями, від діяльності яких значною мірою залежить економічне благополуччя держави, країни в цілому і кожної людини зокрема. Функції банків все більше виходять за межі простого фінансово-кредитного посередництва. Вони стають важливим механізмом проведення державної грошово-кредитної політики, а через неї - впливу на всі основні економічні процеси в суспільстві. Поряд з традиційними банківськими операціями (кредитуванням, розрахунками) розвиваються нетрадиційні. Це насамперед банківські послуги, серед яких чільне місце посідають трастові, гарантійні, консультативні та ін.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 40; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.131.189
Генерация страницы за: 0.005 сек.