Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тест тапсырмасы 3 страница. 157. Экологиялық ситуация дегеніміз не?
 

157. Экологиялық ситуация дегеніміз не?

A) қоршаған ортаның жергілікті төмендеуі

B) аймақтың ластануы

C) қоршаған орта түрі

D) ластану түрі

E) халықтың мақсаты

 

158. Атмосфераның ластануы қандай түрге бөлінеді?

A) табиғи және жасанды

B) жағдайы және құрылымы

C) органикалық және биорганикалық

D) реактивті және басқада

E) космосты

 

159. Атмосфераның ластануында табиғи факторларының үлесі қандай?

A) 75%

B) 73%

C) 71%

D) 69%

E) 67%

 

160.Суды ластаушы заттарға нелер жатады?

A) әр түрлі зиянды заттар, жылумен микроорганизмдер

B) зиянды заттармен климат

C) макро және микро организмдер

D) тұздар

E)биологиялық реогенттер

 

161. Жерде жеуге болатын өсімдіктердің қанша түрі бар?

A) 80 мың

B) 70 мың

C) 60 мың

D) 90 мың

E) 50 мың

 

162. Ауылшаруашылық дақылдардың қанша түрі адамзатты бағады?

A) 30

B) 20

C) 25

D) 35

E)28

 

163. Аймақтардың бұзылуы бойынша неше топқа бөлінеді?

A) көмілген жерлер, жерді қызғаннан кейінгі аймақтар

B) көмілген жерлер

C) жерді қазғаннан кейінгі аймақтар

D) өсімдіктері жоқ аймақтар

E) топырақ құнарлығы қайта өңделген жерлер

 

164. Көмілген жерлер тобына нелер жатады?

A) өндіріс шығындары, террикондар

B) өндіріс шығындары

C) жер асты тау жұмыстары

D) ауылшаруашылық шығындары

E) шығынды сулар

 

165. Жерді қайта өңдеу дегеніміз не?

A) бұзылған жерлерді қайта қалыптастыру процессі

B) жаңа жерді пайдалану процессі

C) солонецтерді пайдалану процессі

D) солончактарды пайдалану процессі

E) жердің құнарлығын қайта қалыптастыру процессі

 

166. Аймақты қайта қалыптастыру қандай жұмыстарға жатады?

A) ауылшаруашылығында пайдалану, орман көшеттерін егу

B) ауылшаруашылығында пайдалану, құрылыс және су қоймасы

C) орман көшеттерін егу және құрылыста

D) су қоймалары мен құрылыста

E) жайлаулар мен құрылыста

 167. Жерді қайта өңдеу қандай этаптарға бөлінеді?

A) таутехникалық және биологиялық

B) таутехникалық және физикалық

C) техникалық және геологиялық

D) экологиялық және морфологиялық

E)биологиялық және физикалық

 

168. Жерлерді қайта өңдеуде қандай ауыспалы егін ұсынылады?

A) дәнді дақылдар және мал азықтық дақылдар

B) дәнді дақылдар

C) мал азықтық

D) ет-жемдік

E) көп жылдық

 

169. Экологиялық жоба (прогноз) дегеніміз не?

A) аймақ, жергілікті көлемде табиғат жүйесінің өзгеруі

B) жергілікті көлемде табиғат жүйесінің өзгеруі

C) аймақты көлемде табиғат жүйесінің өзгеруі

D) глобальды көлемде табиғат жүйесінің өзгеруі

E) табиғат жүйесінің өзгеруі

 

 

170. Жобалар қандай түрлерге бөлінеді?

A) уақыт, көлем, мазмұны бойынша

B) уақыт және көлемі бойынша

C) мазмұны және уақыты бойынша

D) көлемі және әдәсі бойынша

E) сапасы және өзінше дамуы бойынша

 

171. Уақыты бойынша жобалау түрлерін атап өтіңіз?

A) өте қысқа, қысқа, орта, ұзақ уақытқа және өте ұзақ уақытқа

B) өте қысқа және өте ұзақ мерзімге

C) орта және қысқа мерзімге

D) қысқа және ұзақ мерзімге

E) уақытша және тұрақты

 

172. Жобалау көлемі бойынша түрлерін атап өтіңіз?

A) глобал, регионал, локал және ұлттық

B) глобал, регионал жәнет ұлттық

C) ұлттық және локалды

D) локалды және жергілікті

E) жергілікті

 

173. Мазмұны бойынша жобалау түрлерін атап өтіңіз

A) геологиялық, метеорологиялық

B) математикалық

C) географиялық

D) физикалық

E) химиялық, физикалық, өндірістік

 

174. Жобалау түрлері қандай топтарға бөлінеді

A) логикалық және формалық

B) индукциялы

C) статикалық

D) модкльді

E) аналогиялық

 

175. Логикалық түрлерге нелер жатады?

A) индукция, дедукция, экспериментті бағалау және аналогия

B) экспериментті бағалау, дедукция

C) аналогия мен дедукция

D) индукция мен аналогия

E)анализ бен синтез

 

176. Амударья өзенініңалабындағы жер қорын көрсетіңіз

А) 14,57 млн.га

В) 13,90 млн.га

С) 11,75 млн.га

D) 10,24 млн.га

Е) 8,89 млн.га

 

177. «Модель» сөзі қандай мағынаны білдіреді?

A) физикалық, объекті кішірейту, сұлба

B) физикалық және биологиялық

C) сұлба, сәуле

D) баяндау

E) ұқсастыру

 

178. Модельдер қандай топтарға бөлінеді?

A) материалды және идеальды

B) заттық

C) ойлық

D) үлкейтілген

E) кішірейтілген

 

179. Материалды модельдер қандай модельдерге бөлінеді?

A) физикалық

B) химиялық

C) реалды

D) жобалы

E) биологиялық

 

180. Идеальды модельдерге қандай модельдер жатады?

A) математикалық, кибернетикалық, мимтациялық, графикалық

B) математикалық, кибернетикалық және тәжірибелік

C) имитациялық, графикалық

D) графикалық, математикалық

E) ғылымы және тәжірибелік

 

181. Аймақты қамту бойынша моделдер қандай түрлерге бөлінеді?

A) локальды, регионалды және глобальды

B) локальды, регионалды

C) регионалды, глобальды

D) глобальды, локальды

E) бірлікті, өлшемді

 

182. Түсті металлургия өндірісі ауаны қандай компоненттермен ластайды?

A) шаң, углерод окисі, күкірт ангидриді

B) углерод, хлор-ионы және водород

C) фтор, кислотасы

D) күкірт кислотасы

E) бензол, водород

 

183. Автомобиль-көліктерінің двигателінен қандай заттар шығады?

A) углерод оксиді, углеводород, агат осиді

B) күкірт оксиді, қорғасын

C) қорғасын

D) газ

E) калий

 

184. Ластанған заттардың физикалық жағдайы бойынша қандай топтарға бөлінеді

A) ерімейтін, коллоидтар және еритін қоспалар

B) ерімейтін қоспалар және органикалық қоспалар

C) коллоидты қоспалар

D) еритін қрспалар

E) органикалық қоспалар

 

185. Ластанулар қандай түрлерге бөлінеді

A) минералды, органикалық, бактериалы және биологиялық

B) минералды және органикалық, биологиялық

C) бактериалық және биологиялық

D) органикалық және бактериалық

E)минералды және биологиялық

 

186. Минералды ластануларға нелер жатады?

A) құм, лай, тас түйіршіктері, шлак т.б.

B) минерал тұздар, еритін кислоталар

C) шлак, тастар

D) құм, тұз, лай

E) өсімдік және хайуанат қалдықтары

 

187. Су қоймаларының өзін-өзі тазалау факторлары қандай топтарға бөлінеді?

A) физикалық, химиялық және биологиялық

B) физикалық, механикалық және химиялық

C) химиялық, биологиялық

D) жартылай механикалық

E) аэрозольды-химиялық

 

188. Химиялық заттардың бір-біріне өтуін қандай факторлармен келіп шығарады?

A) су температурасы, ион концентрациясы, кислород, судың микрофлорасы

B) су температурасы, ион концентрациясы, тұздардың ион концентрациясы

C) судың микрофлорасы

D) еріген кислород

E) тұздардың ион концентрациясы

 

189. Топырақты пайдалану факторларын атап өтіңіз?

A) топырақта пайда болатын жыныстар, климат

B) рельеф, климат, су

C) адамның шаруашылық әрекеті

D) өсімдік және хайуанат организмдері

E) топырақта пайда болатын жыныстар

 

190. Суды пайдаланудың жіктелу көрсеткіштерін атап өтіңіз?

A) суды пайдалану мақсаты, объектілер, техникалық жағдайы

B) су объектілерін пайдалану жағдайы

C) су объектілерін пайдалану тәсілі

D) суды пайдаланудың су объектілеріне әсері

E) суды пайдаланудың техникалық жағдайы

 

191. Жылы жай эффектісінің негізгі себептерін атап өтіңіз?

A) атмосферада углекислый газдың топтануы

B) атмосферада кислородтың топтануы

C) атмосфераға метанның топтануы

D) анонның топтануы

E) фтордың топтануы

 

192. «Қышқылды жаңбыр» сөзі қашан ендірілді?

A) 1872ж.

B) 1972ж.

C) 1897ж.

D) 1887ж.

E)1990ж.

 

193. «Қышқылды жаңбыр» құрамында нелер жатады?

A) азот және күкірт кислотасы ерітіндісі

B) аммиак кислотасы ерітінділері

C) водород ерітіндісі

D) күкірт кислотасы ерітіндісі

E) сынап ерітіндісі

 

194. Өсімдік пен жерге «қышқылды жаңбыр» қандай әсер жасайды?

A) топырақтың құнарлығы кемиді, азоттық заттардың кемуі төмендейді

B) топырақтың кемуі кемиді, азоттың келуі төмендейді

C) азоттық заттардың кемуі төмендейді

D) микроорганизмдердің өзгеруі

E) азоттың келуі төмендейді

 

195. Автомобиль двигательдері арқылы қанша тонна мұнай жағылады?

A) 2 млрд.т.

B) 3 млрд.т.

C) 4 млрд.т.

D) 2,8 млрд.т.

E) 2,9 млрд.т.

 

196. Автомобиль двигательдері ауаға қанша пайыз углерод окисін шығарады?

A) 95%

B) 90%

C) 85%

D) 80%

E) 75%

 

197. Автомобильдер қанша пайыз углеводород шығарады?

A) 65%

B) 60%

C) 55%

D) 50%

E) 45%

 

198. Автомобильдер қанша пайыз азот оксидін шығарады?

A) 30%

B) 25%

C) 20%

D) 15%

E) 10%

 

199. Жер мониторингі дегеніміз не?

A) жер фонды жағдайын бақылау жүйесі

B) болашақтың алдын-алу процессі

C) ұнамсыз процесстердің алдын алу

D) топырақ құнарлығын пайдалану

E) пайдалануды бағдарлау мінездемесі

 

200. Жер бетінен булануды немен анықталады?

A) буланғыш (ГГИ-500-100) мен

B) буланушымен

C) топырақ ылғалдылығымен

D) топырақтың су сыйымдылығымен

E) суғару суымен

 

201. Жер шарындағы суармалы жерлердің көлемі қандай?

А) 300 млн. га жоғары

В) 300 млн. га төмен

С) 250 млн. га жуық

D) 200 млн. га жоғары

Е) 150 млн. га төмен

 

202. 1 га егіске жыл ішінде қанша су шығындалады?

А) 12-14 мың м3

В) 10-12 мың м3

С) 8-10 мың м3

D) 6 мың м3 жоғары

Е) 5 мың м3 дейін

 

203. Арал» табиғи нысанын зерттеудің өзара байланысынан негізгі кезеңдерді атаңыз

А) жұмыстардың әдістемелігін және әдістемесін негіздеу

В) жұмыстардың әдістемесі мен әдістемелік негіздеу

С) жағдайды анализдеу

D) жағдайдың өзгеруінің шараларыннегіздеу

Е) жағдайды иеорхиялық талдау

204. Арал теңізінің морфометриялық және ботаникалық сипаттамаларының негізгі фазаларын атаңыздар

А) 60 жылдарға дейін бақыланған бастапқы жағдайы

В) бастапқы жағдайы 50-53м болғанда, су деңгейі 40м және теңіздің өлуі 30м

С) бастапқы жағдайы 45-50м, 45м деңгейдегі және теңіздің өлуі 25м

D) бастапқы жағдайы 48-50м, 42м деңгейдегі және теңіздің өлуі 28м

Е) бастапқы жағдайы 50м және өлуі 25м

 

205. Бес мемлекет аумағындағы Арал бассейіннің жер қорын көрсетіңіз?

А) 1,57 млн. га2

В) 1,47 млн. га2

С) 1,37 млн. га2

D) 1,27 млн. га2

Е) 1,17 млн. га2

 

206. Жер шарында негізгі ауыл шаруашылық дақылдардың ең күрделі қанша түрлері бар?

А) 80 түрден астам

В) 70 түрден төмен

С) 60 түрден жоғары

D) 55 түрге жуық

Е) 40 түрден астам

 

207. Әлем өндірісіндегі астық дақылдары қорек өнімдерінің қанша пайызын құрайды?

А) 60% жуық

В) 50%

С) 50% жоғары

D) 45% төмен

Е) 35% астам

 

208. Ауылшаруашылық дақылдарын суару дегеніміз не?

А) суару режимі деп суару санын, мерзімін және мөлшерін айтады

В) суару режимі деп ауылшаруашылық дақылдарының суару санын айтады

С) вегетативті суарудың мерзімі мен саны

D) жоспарланған суару мөлшері

Е) вегетативті суғарудың саны мен мөлшері

 

209. Ауылшаруышылық дақылдарының суды пайдалануын қалай анықтайды

А) дақылдардың сорты мен түрлерінің биологиялық ерекшелігіне

В) дақылдардың сорты мен өсу фазасының ерекшелігіне

С) сол ортаның жағдайы

D) фазаның өсуінің ұзақтығы

Е) биологиялық ерекшелігі

 

210. Уақыт бойынша суаруды жіктеңіз

А) вегетациялық және вегетациялық емес

В) ылғалды және ылғалды емес

С) шаюшы және шаюшы емес

D) тура және аиналмалы

Е) вегетациялық

 

211. Вегетациялық суарудың негізгі түрлерін атап өтіңіз

А) отырғызылған, ылғалдандырылған

В) отырғызылған және алдамалы

С) желдетпелі және шаюшы

D) алдамалы

Е) егіс алдында

 

212. Жүйелер қандай түрлер бойынша жітеледі

А) жүйенің тереңдігі, ағу жылдамдығы, ұзындығы бойынша

В) ағу жылдамдығы және ылғалды, ылғалды емес

жылдамдығы

С) тереңдігі және ұзындығы

D) ұзындығы және тереңдігі

Е) ағу жылдамдығы

 

213. Жер бедері мен құбылыстары қандай топтарға бөлінеді

А) эндогенді және экзогенді

В) эндогенді және жер беті

С) экзогенді және су беті

D) тереңдігі

Е) жер беті

 

214. Желдету түрлерінің негізін атап өтіңіз

А) физикалық, химиялық және биологиялық

В) физикалық, химиялық

С) химиялық, биологиялық

D) химиялық-технологиялық

Е) биологиялық

 

215. Рефляция дегеніміз не?

А) жердің беткі қабатынан топырақтың желмен ұшырылуы

В) жердің беткі қабатының булануымен ұшырылуы

С) топырақтың ылғалдануы

D) тау жыныстарының желмен ұшырылуы

Е) топырақтың жаңбыр суынан, қардан бұзылуы

 

216. Жер асты суы деп нені айтамыз

А) жер қабатының арасында жатқан суды

В) жер бетінде жатқан суды

С) көлдегі суларды

D) мұхиттағы суларды

Е) каналдағы суларды

 

217. Су эрозиясы дегеніміз не

А) су эрозиясы деп жауын-шашын мен топырақтың жемірілуі

В) су эрозиясы деп жер беті суларынан топырақтың бұзылуы

С) жер асты суларының әсерінен

D) суарылған судың әсерінен

Е) өзен суының әсерінен

 

218. Эродирован деп қандай топырақтарды айтады

А) эрозияға ұшыраған топырақтар

В) жай эрозияға ұшыраған топырақтар

С) шаңды түйіршіктері бар топырақтар

D) түйіршіктері майда

Е) орташа сазды топырақтарды

 

219. Топырақтың пайда болуына қандай факторлар әсер етеді

А) ауа райы, өсімдік пен жануарлардың, тау жыныстарының қалдықтары әсер етеді

В) ауа райы мен өсімдік қалдықтары және өсімдік пен жәндіктің қалдығы әсер етеді

С) тау жыныстары әсер етеді

D) топырақтың жасы мен ауа райы әсер етеді

Е) өсімдік пен жәндіктің қалдығы әсер етеді

 

220. Топырақ түрлерінің құнарлығын атап өтіңіз

А) табиғи, жасанды

В) табиғи потенциалды

С) потенциалды және жасанды

D) жасанды

Е) потенциалды

 

221. Табиғи құнарлық дегеніміз не

А) табиғи дақылдардың нәтижесінде топырақты пайда болған құнарлық

В) жануарларда пайда болған топырақтың әсерінен

С) тау етектерінде пайда болған топырақтың әсерінен

D) далада пайда болған топырақтың әсерінен

Е) сай-салада пайда болған топырақтың әсерінен

 

222. Жасанды құнарлық дегеніміз не?

А) суару және құрғату, өсімдік егу, тыңайтқыштар қолдану, жерді жырту, күтіп баптау

В) агротехника қолдану нәтижесінде пайда болу

С) мелиоративтік шаралар қолдану

D) экология-экономикалық және агроклиматтық жағдай

Е) мәдени-техникалық шаралардың нәтижесінде пайда болуы

 

223. Топырақтың сіңіру мүмкіндігі қай көріністе дұрыс аталған

А) топырақтың қатты фазасының топырақ ерітіндісімен

В) топырақтың қатты фазасының суды сіңіруі мен алмасуы

С) топырақтың қатты фазасының ылғал алмасуы

D) топырақтың басқа факторларымен бірігуі

Е) топырақтың суға тұрақтылығы

 

224.Топырақтың сіңіруі қасиетінің негізгі түрлері қандай?

А) механикалық, физикалық, физико-химиялық

В) механикалық, химиялық, механикалық

С) физикалық

D) физика-химиялық

Е) химиялық және механикалық

 

225. Топырақтың механикалық сіңіру қасиеті дегеніміз не?

А) топырақтың өз түйіршіктерінде топырақ ерітіндісін сіңіру қасиеті

В) топырақтың өз түйіршіктерінде топырақ ерітіндісін өткізу қасиеті

С) топырақтың ылғалды сіңіру қасиеті

D) топырақтың ток өткізгіш қасиеті

Е) топырақтың химиялық заттарды сіңіру қасиеті

 

226. Топырақтың қабылдау кешені (Т.Қ.К) дегеніміз не?

А) топырақтың максималды түрде катиондарды сіңіру қасиеті

В) топырақтың максималды түрде аниондарды сіңіру қасиеті

С) топырақтың максималды түрде аниондар мен катиондарды сіңіру қасиеті

D) топырақтың аниондарды электролиздеу қаситеі

Е) топырақтардың химиялық заттарды алмастыру қасиеттері

 

227. Судың ластануы қай түрлерде жіктеледі

А) химиялық, физикалық және биологиялық

В) химиялық және физикалық

С) физикалық және биологиялық

D) органикалық және органикалық емес

Е) техникалық және ауылшаруашылық қалдықтарынан

 

228. Мұнай мен ластану дәрежесі бойынша өсімдіктер қандай топқа бөлінеді

А) өте сезімді, сезімді, аз сезімді, орташа сезімді, тұрақты және өте тұрақты

В) өте сезімді, сезімді, тұрақты және өте тұрақты

С) аз сезімді, орташа және тұрақты

D) сезімді, орташа және өте тұрақты

Е) тұрақты және өте тұрақты

 

229. Қолданған суғаруды тазалау жолдары қандай?

А) механикалық, биологиялық және дизенфекциялық

В) механикалық, агротехникалық және механикалық

С) биологиялық, химиялық

D) химиялық

Е) анализді және дизенфекциялы

 

230. Оңтүстік Қазақстан облысының суармалы жерлерінде жүгерінің қандай сорты өсіріледі

А) ВИР-156 ТВ

В) Безостая-1

С) Безостая-15

D) Кубань-3

Е) Ақмаржан-4

 

231. Америкалық ғалым келтіруші негізгі экологиялық заңдарды атаңыз

А) барлығы бір-бірімен байланысты, барлығына төлеу керек

В) барлығы бір-бірімен байланысты және табиғатты жақсы біледі

С) барлығы үшін төлеу керек

D) ештеңе ізсіз өтпейді

Е) табиғат жақсы біледі

 

232. Су қорларын ластанудан қорғауға септігін тигізетін негізгі мелиоративтік жұмыстарды атаңыз

А) орманды, агротехникалық және гидротехникалық

В) орманды және агротехникалық

С) агротехникалық және гидротехникалық

D) мелиоративтік және орманды

Е) гидротехникалық

 

233. Урбанизация дегеніміз не?

А) Урбанизация деп халықтық және өндірістік күштердің қалаларда жинақталу процессі

В) Урбанизация деп халықтың ауылдық жерлерде жинақталу процессі

С) халықтың ауылдық жерлерде жинақталу процессі

D) халықтың көлдердің жағалауында жинақталу процессі

Е) халықтың бір жерге көп жиналуы

 

234. Ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің қарқынды технологиясын немен сипаттайды

А) өндірістік ағымдылығы, қарқындылығы

В) өндірістік ағымдылығы

С) механикаландыру тиімділігі

D) өсімдіктердің талаптары

Е) өнімнің сапасы

 

235. Өсімдік шаруашылығындағы технология нені білдіреді?

А) ауылшаруашылық дақылдарын өсірудегі топырақты

В) өсіру кезіндегі суғаруға дейінгі тәсілдердің жиынтығы

С) өсіру кезіндегі гүлдеуге дейінгі тәсілдердің жиынтығы

D) өсіру кезіндегі пісуге дейінгі тәсілдердің жиынтығы

Е) өсіру кезіндегі өнім шығуға дейінгі тәсілдердің жиынтығы

 

236. Егіншілік пен өсімдік шаруашылығының негізгі заңдарын атаңыз

А) факторлардың физиологиялық бірдейлік заңдылығы

В) факторлардың бірдей әсер ету заңы

С) минимум заңы

D) қайтару заңы

Е) факторлардың бірігушілік заңы

 

237. Табиғатқа антропогендік қызмет түрін атаңыз

А) суғару, экстенсивті егіншілік, мелиорация

В) құрғату, интенсивті егіншілік

С) интенсивті егіншілік

D) батпақтану және кәріздену

Е) кәріздеу және су ресурстарын қолдану

 

238. Табиғат режимдерін есепке ала отырып суғарудағы бағалаудың негізгі критерияларын атап өтіңіз

А) топырақтың ылғалдану коэффициенті, гидротермикалық көрсеткіш

В) жауын-шашын мөлшері және гидротермикалық көрсеткіш

С) суғармалау нормасы

D) булану

Е) гидротермикалық көрсеткіш

 

239. Табиғат жүйесінде техногендік тәсілдерін бағалаудағы заттар мен қуаттың қозғалысының негізгі заңын атап өтіңіз?

А) ашықтығы, біркелкілігі

В) ашықтылығы, біркелкілігі, функциялылығы

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 76; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.43.96
Генерация страницы за: 0.441 сек.