Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тест тапсырмасы 4 страница. С) ашықтығы, біркелкілігі, функциялылығы, динамикалығы
С) ашықтығы, біркелкілігі, функциялылығы, динамикалығы

D) тұрақтылығы, эволюция және де басқа

Е) құрылымы, өзгергіштігі, ашықтылығы, біркелкілігі, динамикасы

 

240. Мелиорациялық экологиялық бағалауда стратегиялық мақсаты қандай?

А) табиғатты қаупсіз пайдалануды қамтамасыз ету

В) суды рационал пайдалануды қамтамасыз ету

С) ресурстарды тиімді пайдалану

D) экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Е) су ресурстарының нәтижесін пайдалануды қамтамасыз ету

 

241. Ауылшаруашылық кешенінің дамуындағы тұрақтылық концепциясын атап өтіңіз

А) кеңістікте агроландшафт жүйесін құру, эволюциялық топырақ пайда болу

В) кеңістікте агроландшафт жүйесін құру және техникалық күштердің деңгейін экологиялық негіздеу

С) топырақты пайдалану процесстерін құру және мелиоративтік жүйелер кешені

D) мелиоративтік режимдерді реттеу

Е) техногенді күштердің деңгейін экологиялық негіздеу

 

242. Табиғатты үйлестіру және табиғатты пайдалану жүйесіндегі әлемдік проблемаларды атап өтіңіз?

А) табиғатты пайдалану жүйесінде мемлекеттік қатынас

В) табиғат пен мемлекеттік өз-ара байланыс сферасы

С) адамның ішкі дүниесі, оның мәдени байлығы мен дүние танымы

D) барлығы бірге

Е) тек қана адамның мәдениет байлығы мендүние тануы

 

243. Табиғат жүйесінде егістік жерлердің материалдық –заттың орталығының компоненттерін атап өтіңіз

А) атмосфера, су, өсімдік және топырақ

В) су, өсімдік

С) атмосфера және топырақ

D) өсімдік және су

Е) атмосфера және су

 

244. Адамзат әлеміндегі суғармалы жерлердің материалды-заттық компоненттерін атаңыз?

А) инженерлі-техникалық құрылымдар кешені

В) агротехникалық кешенді жұмыстар

С) табиғи құбылыс кешені

D) тыңайтқыштар кешені

Е) техникалық шешім комплексі

 

245. Егістік жерлердің материалды-заттық орталығы дегеніміз не?

А) топырақта пайда болатын процесстерді үнемі реттестіруге қаратылған техникалық және табиғи кешендерВ) топырақта пайда болатын процесстерді үнемі реттестіру және агротехникалық шаралардың кешені

С) табиғи, техникалық кешендерінің жиынтығы және жерді игеру объектілері мен процесстері

D) табиғи ресурстар кешені

Е) агротехникалық шаралардың кешені

 

246. Табиғи процесстерді басқару түрлерін атап өтіңіз?

А) қатты және жұмсақ

В) жұмсақ, тура емес тәсілдерге негізделген

С) қатты, техникалық және техногенді тәсілдерге негізделген

D) сапалы

Е) санды

 

247. Табиғат жүйесінің экологиялық балансы дегеніміз не?

А) табиғат жүйесінің негізін қалаушы материалдық-энергетикалық заттар

В) табиғат жүйесінің негізін қалаушы материалды заттар

С) табиғат жүйесінің негізін қалаушы энергетикалық заттар

D) егістік жерлерді өңдеуге агромелиоративтік шаралар

Е) объектінің ирригациялық және гидрогеологиялық көрсеткіштері

 

248. Табиғат жүйесінің өнімдерін бағалаудағы негізгі табиғи-экологиялық типтерін атап өтіңіз?

А) климаттық, агроклиматтық және табиғи-экологиялық

В) агроклиматтық, биологиялық және экологиялық

С) табиғи-экологиялық

D) климаттық және табиғи-экологиялық

Е) климаттық

 

249. Жерлерді мелиорациялаудағы экологиялық негіздеу қандай табиғи спецификалық жағдайларды қолдану керек?

А) геологиялық құрылысы, гидротермикалық режимі, гидротермикасы смен гидрохимиясы

В) гидротехникалық режим, ландшафты-географиялық аймақтың гидродинамикалық

С) гидрогеология

D) ирригация және гидрогеология

Е) геологиялық құрылысы, топырақты пайда ету процесстерін бағыттау, табиғи-климаттық жағдайы

 

250. Ландшафтарды экологиялық өнімдері нені түсіндіреді?

А) метеорологиялық және топырақ факторларының кешенді мінездемесі

В) метеорологиялық факторлардың мінездемесі

С) топырақ факторларының мінездемесі

D) агроклимат пен топырақ ылғалдылығы

Е) агротехника мен мелиорация

 

251. Табиғат жүйесіндегі топырақтың негізгі түрлері мен құрамын түзушілерді атап өтіңіз?

А) топырақтың механикалық құрамы, кешенді массасы

В) көлемді массасы

С) толық ылғал сыйымдылығы

D) қуыстылығы

Е) физика-химиялық қасиеттері

 

252. Адамның антропогенді тәсілі қандай иерархиялық деңгейге бөлінеді?

А) төменгі, орта және жоғары деңгей

В) төменгі және орта деңгей

С) төменгі және жоғары деңгей

D) жоғары деңгей

Е) биік деңгей

 

253. Адамның антропогенді әрекетінің төменгі деңгейінде нені көруге болады?

А) материалдың арасындағы күрделі биохимиялық процесстерді

В) топырақта өтетін геохимиялық процестерді

С) ыза сулардағы биохимиялық процестерді

D) топырақта өтетін геохимиялық процестерді

Е) топырақта өтетін биохимиялық процестерді

 

254. Адамның орташа деңгейдегі антропогендік іс-әрекетінің құрамына не кіреді?

А) жер асты және жер үсті гидрохимиялық ағындар тығыз байланыста құралатын өзен алаптары

В) тек қана жер үсті ағындары құралатын өзен алаптары және экожүйеге түсетін шекті жүктеме

С) тек қана жер асты ағындары құралатын өзен алаптары

D) қауымдастыққа түсетін шекті жүктеме

E) экожүйеге түсетін шекті жүктеме

 

255. Адамның антропогендік іс-әрекетінің жоғарғы деңгейін не біріктіреді?

А) құрылықтың мұхитпен байланысты жер асты суларының заттардың және химиялық элементтердің ағымы арқылы жүзеге асырылатын ландшафты-географиялық аймақтар

В) нақты нысанда су ағындары мен заттар арасындағы байланыс жүзеге асырылатын ландшафты-географиялық аймақтар

С) ландшафты-географиялық аймақтар

D) аймақтар арасындағы байланыс іске асырылатын ландшафты-географиялық аймақтар

E) құрылықтардың арасындағы байланыс жүзеге асырылады

 

256. Суғармалы жердің категориясына байланысты агроэкожүйесі қандай жағдайларға бөлінеді?

А) бейімделген, орташа, жартылай қауіпті

В) бейімделген, орташа, қауіпті

С) бейімделген, қауіпті

D) жартылайқауіпті және қауіпті

E) орташа және қауіпті

 

257. Агроэкожүйенің жағдайының бейімделген жағдайында топырақ түзілу процесін басқарудың мақсаты неде?

А) жылу мен ылғалды қамтамасыз ету

В) температураның тұрақтылығын қамтамасыз ету

С) ылғалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету

D) ауаның тұрақтылығын қамтамасыз ету

E) жауын-шашынның тұрақтылығын қамтамасыз ету

 

258. Агроэкожүйенің жағдайының тұрақтылығы жағдайында топырақ түзілу процесін басқарудың мақсаты неде?

А) топырақ түзілу процестердің гидротермиялық режимін тұрақты жағдайда ұстап тұру

В) гидротермиялық режимін тұрақты жағдайда ұстап тұру

С) жер асты суларының химиялық құрамының трансформациясын ұстау

D) су ресурстарының трансформациясын ұстау

E) атмосфералық сулардың трансформациясын ұстау

 

259. Агроэкожүйенің жағдайының жартылай қауіпті кезінде топырақ түзу процесін басқарудың мақсаты неде?

А) мелиорация жұмыстарын қолдау және түзу

В) егіншілік жүйесін түзу

С) қолайлы режимін түзу

D) топырақ пайда ету процесін түзу

E) экологиялық принциптерін түзу

 

260. Табиғат режимдерін ескере отырып суғару қажеттілігін негіздеуде бағалаудың негізгі критерийін атаңыз

А) топырақттың ылғалдану коэффициенті

В) атмосфералық жауын-шашындар

С) суармалау мөлшері

D) буланғыштық

E) ГТП

 

261. Агроэкожүйенің жағдайының жартылай қауіпті кезінде топырақ түзу процесін басқарудың мақсаты неде?

А) мелиорация құралдары арқылы топырақ түзу процестерін реттеу

В) егіншілік жүйесін және экологиялық принциптерді жасау

С) қолайлы режимдерді жасау

D) топырақ түзу процестерін жасау

E) экологиялық принциптерді жасау

 

262.Су сапасына әсер ететін мелиорациялық жүйедегі табиғи факторларды атаңыз

А) физико-химиялық, биологиялық, гидрогеологиялық

В) биологиялық және физикалық қасиеттер

С) химиялық және физикалық қасиеттер

D физико-химиялық, гидрогеологиялық

E) тек қана биологиялық қасиеттер

 

263. Су сапасына әсер ететін мелиорациялық жүйедегі жасанды факторларды атаңыз

А) ұйымдастыру-шаруашылықтық факторлар

В) мелиорация құралдары арқылы топырақ түзу процестерін реттеу

С) ауылшаруашылығында технологиялық өндірістерді қолдану

D) техникалар және құрылыс жұмыстарының өндірісі

E) суғару жүйелерінің эксплуатациясы

 

264. Ауаның ластануына қарсы күрестегі негізгі әдістерді атаңыз?

А) жел жылдамдығын азайту

В) топырақ бетіндегі ылғалды жоғары деңгейде ұстау

С) ауылшаруашылық дақылдарын өсіру

D) өсімдіктің жер асты бөлігін ылғалдандыру

E) газ шығындарының мөлшерін азайту, жел жылдамдығын азайту, топырақ ылғалдылығын жоғарылату, ауылшаруашылық дақылдарын өсіру, өсімдіктің жер асты бөлігін ылғалдандыру

 

265. Мелиоративтік жүйелерді эксплуатациясы кезінде атмосфералық ауаны қорғаудағы негізгі шараларды атаңыз

А) танап қорғайтын ауыспалы егіс жүйесін қолдану

В) дақылдарды ерте мерзімде себу

С) ауыспалы егіс жүйесіне шөптерді және дәнді дақылдарды енгізу

D) танап қорғайтын ауыспалы егіс жүйесін қолдану, топырақ бетінің ылғалдылығын жоғары деңгейде ұстау

E) ауспалы егіс жүйесіне шөптерді және дәнді дақылдарды енгізу

 

266. Қандай жерлерде егіншілік жүйесін қолдануға болмайды

А) демалыс орындарында, ішуге жарамды су көздері бар жерлер, су көздерінің маңайында

В) ішуге жарамды су көздері бар жерлер

С) су көздерінің маңайында

D) демалыс орындарында

E) жер асты сулары жақын орналасқан жерлерде

267. Мелиоративтік құрылыстарда табиғи ландшафтың қандай элементтері сақталады

А) ормандар және орман жолақтары, саябақ және саябақ ормандары

В) су ағындары мен су көздері

С) бұлақтар және жер асты суларының белгілі бір жерлері

D) ормандар және орман жолақтары

E) батпақты жерлер

 

268. Ауылшаруашылық мелиорациясы жүйесіндегі табиғат қорғаудың негізгі жұмыстарын атаңыз

А) ағаш отырғызу, құрылыстарға тастарды жинап қолдану

В) гидротехникалық құрылымдар айналасына ағаштар отырғызу

С) топырақ үйінділерін жою

D) тастарды жинау және оларды жол жиегіне қолдану, өзен

E) ағаш отырғызу және жалдарды жою

 

269. Суғармалы жердегі ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігінің төмендеуі неге байланысты

А) эрозияға байланысты, суғару мөлшерлерінің лайықты еместігінен

В) суғару мөлшерлерінің лайықты еместігінен

С) эрозияға байланысты

D) дақылдардың биологиясына байланысты

E) топырақтың құнарлығына байланысты

 

270. Табиғат нысандарын зерттеу қанша этаптарға бөлінеді?

А) 4

В) 3

С) 2

D) 5

E) 6

 

271. Іс-әрекетті табиғи нысандардың кезеңдерін атаңыз?

А) қазіргі жағдайды талдау

В) методологияны негіздеу және жұмыстардың әдістемесі

С) ауыспалы егіс жүйесіне шөптерді және дәнді дақылдарды енгізу

D) қазіргі жағдайдың өзгеруі бойынша шараларды негіздеу

E) қазіргі жағдайды талдау және жағдайдың өзгеруі бойынша шараларды негіздеу

 

272. Тірі организмдердің өмір сүру ортасының қанша типі бар

А) 4 (су, жербеткі, топырақты, басқа организмнің денесі)

В) 3 (су, жербеткі, топырақты)

С) 2 (су, жербеткі)

D) 1 (сулы)

E) 3 (жербеткі, топырақты, басқа организмнің денесі)

 

273. Су факторлары қандай элементтерден тұрады?

А) жауын-шашыннан, топырақ ылғалдылығынан және ауаның ылғалдылығынан

В) топырақ ылғалдылығынан

С) ауаның ылғалдылығынан

D) жауын-шашыннан

E) топырақтың және ауаның ылғалдылығынан

 

274. Өсімдік жүйесі қандай топтарға бөлінеді

А) фанерофиттер, хамефиттер, гемокриптофиттер, криптофиттер, терофиттер

В) фанерофиттер, хамефиттер, гемикритофиттер, ксерофиттер

С) гемикриптофиттер, криптофиттер, терофиттер

D) фанерофиттер, гемикриптофиттер, терофиттер

E) хамефиттер, криптофиттер, терофиттер

 

275. Қандай өсімдіктер фонерофиттер тобына жатады

А) ағаштар, бұталар, эпифитті өсімдіктер

В) аласа өсетіндер

С) шөптесін өсімдіктер

D) эпифитті өсімдіктер

E) ағаштар

 

276. Қандай өсімдіктер хамефиттер тобына жатады

А) аласа өсетіндер-бұталар және бұта тектестер

В) шөптесін көпжылдықтар және бұталы

С) эпифитті өсімдіктер

D) ағаштар

E) биік өсетіндер

 

277. Криптофиттер қанша топшаларға бөлінеді

А) геофиттер, гемофиттер, гидрофиттер

В) геофиттер, гелофиттер

С) гелофиттер, гидрофиттер

D) гидрофиттер

E) гелофиттер

 

278. Қандай өсімдіктер геофиттерге жатады?

А) қыстайтын бүршіктері жер асты бөлігінде орналасқандар (баданалар, тамыршалар, тамыр)

В) қыстайтын бүршіктері жер беткі бөлігінде орналасқандар (шыбықтарында, жапырақтарында)

С) қыстайтын бүршіктері жемістерінде орналасқандар

D) қыстайтын бүршіктері дәндерінде орналасқандар

E) қыстайтын бүршіктері тамырларында орналасқандар

 

279. Топырақта су қандай түрде болады?

А) бу түрінде, гигроскопиялық, пленкалы, капиллярлы және гравитационды

В) бу түрінде, гигроскопиялық және гравитационды бу түрінде

С) пленкалы, капиллярлы

D) гравитационды және бу түрінде

Е) гигроскопиялық

 

280. Радиоактивтік қалдықтарымен ауқымды ластанған жерлерден мысал келтіріңіз

А) Чернобыль авариясы

В) Байқоңыр космодромы

С) Азгир полигоны

D) Семей полигоны

Е) Уран өңдеу аймақтары

 

281. Ластанған жерлер дегеніміз не?

А) химиялық қалдықтардың топырақ қабатында көбеюі

В) топырақ қабаты бұзылған жерлер

С) өсімдік қабаты бұзылған жерлер

D) тұздық дәрежесі көбейген жерлер

Е) гумус дәрежесі жоғары жерлер

 

282. Үйме (жал) дегеніміз не?

А) Топырақ үйінділері

B) Ақаба суларын қабылдайтын қазындылар

C) Еңістігі 0,01 территориялар

D) Улы химикаттармен ластанған жерлер

E) Ауыр металдармен ластанған жерлер

 

283. Гидроүйме (гидрожал) дегеніміз не?

А) Шаю әдісімен тұрғызылатын үймелер

В) Ақаба әдісімен тұрғызылатын үймелер

С) Фильтрациялық әдісімен тұрғызылатын үймелер

D) Ыстық әдіспен тұрғызылатын үймелер

Е) Суық әдіспен тұрғызылатын үймелер

 

284. Үймелердің қоршаған ортаға жағымсыз әсерін төмендетуін қамтамасыз ететін шараларды атап шығыңдар

А) Баурайларға оңтайлыға келтіру және тийісті көгаландыру

В) Шаңды басу және тийісті көгаландыру

С) Су эрозиясынан сақтандыру

D) Қарқынды желдетуден және бұзылудан сақтандыру

Е) Фильтрацияға қарсы құрылымдар орналастыру

 

285. Кез келген жағдайларда қандай болсын үймелердің түзілуінің алдында не болу керек?

А) Оның табанандағы топырақтың жоғарғы қабатын алу

В) Биологиялық үрдістерді деак­тивациялау

С) Ылғалды сақтау және жинау

D) Су және қоректік тәртіпті реттеу

Е) Топырақты арам шөптерден тазарту

 

286. Табиғи геологиялық эрозияның нәтижесінде не пайда болады?

A) Жер беті түзіледі және өзгереді

B) Судың беті түзіледі және өзгереді

C) Жер астының беті түзіледі және өзгереді

D) Фауна түзіледі және өзгереді

E) Орман түзіледі және өзгереді

 

287. Шайылу дәрежесі бойынша топырақ қалай жіктеледі

A) әлсіз шайылған, орташа шайылған, күшті шайылған, өте күшті шайылған

B) әлсіз шайылған, орташа шайылған, күшті шайылған

C) шайылғанмаған, әлсіз шайылған, орташа шайылған, күшті шайылған

D) шайылғанмаған, әлсіз шайылған, орташа шайылған, өте күшті шайылған

E) шайылғанмаған, орташа шайылған, күшті шайылған

 

288. Шайылу дәрежесі бойынша әлсіз шайылған топырақтың шайылмаған топырақпен салыстырғанда қарашірікті жоғалту %(Заславский бойынша)

A) 10-20

B) 20-50

C) 50-70

D) >70

E) 20-30

 

289. Шайылу дәрежесі бойынша орташа шайылған топырақтың шайылмаған топырақпен салыстырғанда қарашірікті жоғалту

A) 20-50

B) 10-20

C) 50-70

D) >70

E) 50-60

 

290. Шайылу дәрежесі бойынша күшті шайылған топырақтың шайылмаған топырақпен салыстырғанда қарашірікті жоғалту

A) 50-70

B) 10-20

C) 20-50

D) >70

E) >80

 

291. Шайылу дәрежесі бойынша өте күшті шайылған топырақтың шайылмаған топырақпен салыстырғанда қарашірікті жоғалту %(Заславский бойынша)

A) >70

B) 10-20

C) 50-70

D) 20-50

E) 50-60

 

292. Жылдамтылған антропогендік эрозия – адамның тиімсіз әрекетінің нәтижесі

A) адамның тиімсіз әрекетінің нәтижесі

B) желдің тиімсіз әрекетінің нәтижесі

C) судың тиімсіз әрекетінің нәтижесі

D) радиацияның тиімсіз әрекетінің нәтижесі

E) табиғаттың тиімсіз әрекетінің нәтижесі

 

293. Топырақты қорғау шаралардың жиынтығы өзінің мақсаты, міндеті және әдістері бойынша болып қалай бөлінеді?

A) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

B) техникалық, мелиоративтік, гидротехникалық және химиялық

C) агротехникалық, агрохимиялық, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

D) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, химиялық және ұйымдастыру-шаруашылық

E) агротехникалық, химиялық, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

 

294. Топырақты эрозияға қарсы өңдеу алдына қойылатын мақсаттарына байланысты қалай ажыратылады?

A) негізгі өңдеу, сүрі жерлерді күту, егіс алдында өңдеу, егу және егістікті күту

B) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

C) химиялық өңдеу, егіс алдында өңдеу, егу және егістікті күту

D) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық

E) жер жырту, химиялық өңдеу, сүрі жерлерді күту, егіс алдында өңдеу, және егістікті күту

 

295. Агротехникалық шараларына негізінен не жатады?

A) ауыспалы егістікте жерлерді пайдалану реті және механикалық өңдеу жүйесі

B) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

C) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық

D) жер жырту, химиялық өңдеу

E) жер жырту, химиялық өңдеу, гидроүйінділер жасау

 

296. Топырақты өңдеудің суды тоқтататын тәсілдеріне не жатады?

A) эрозияға қарсы нанорельефтерді жасау, суды қайыратын жүйектер тілу, топырақты тілу, «тышқан» індерін қазу, қар тоқтату және қар еруін реттеу

B) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

C) жер жырту, химиялық өңдеу, гидроүйінділер жасау, топырақты тілу, «тышқан» індерін қазу, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық

D) жер жырту, химиялық өңдеу, гидроүйінділер жасау

E) жер жырту, химиялық өңдеу, қоқыс үйінділерін жасау

 

297. Топырақтың жел эрозиясын алдын алу мәселелері қандай шаралардың кешенінің көмегімен жүзеге асады?

A) ұйымдастыру-шаруашылық, агротехникалық және агроорманмелиоративтік

B) гидротехникалық, химиялық және ұйымдастыру-шаруашылық

C) гидротехникалық, химиялық және агроорманмелиоративтік

D) жер жырту, химиялық өңдеу, гидроүйінділер жасау

E) жер жырту, химиялық өңдеу, қоқыс үйінділерін жасау

 

298. Дефляцияға қарсы агротехникалық шаралар негізінен нені қарастырады?

A) ауыспалы егістіктегі жерді пайдалану ретін және механикалық өңдеу жүйесін

B) агротехникалық, агроорманмелиоративтік, гидротехникалық және ұйымдастыру-шаруашылық

C) гидротехникалық, химиялық және агроорманмелиоративтік

D) жер жырту, химиялық өңдеу, гидроүйінділер жасау

E) жер жырту, химиялық өңдеу, қоқыс үйінділерін жасау

 

299. Ирригациялық шайылуға не әсер етеді?

A) жүйектің еңістігі, ұзындығы

B) техника, орман, гидротехникалық құрылым

C) гидротехникалық құрылымдар, ормандар

D) жер жырту, химиялық өңдеу

E) жер жырту, қоқыс үйінділері

 

300. Ирригациялық эрозияға қарсы шаралардың мақсаты

A) ағынның шекті жылдамдығының артуын болдырмау

B) техниканың пайдалы әсер коэффициентін жоғарлату

C) жер жырту жылдамдығын жоғарлату

D) қоқыс үйінділерін болдырмау

E) гидротехникалық құрылымдарды болдырмау

 


Тест тапсырмасын құрастырған ____________________ _________________________

/қолы/ /аты-жөні/

Тест тапсырмасы _____________________________________ кафедра мәжілісінде бекітілген

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 67; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.131.189
Генерация страницы за: 0.048 сек.