Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Алгоритм кодування коду Хеммінга
Практична частина

Ітеративний код

Припустимо, потрібно передати повідомлення m завдовжки 9 символів. Розмістимо символи повідомлення у вигляді матриці, додавши до кожного рядка і стовпця контрольні символи перевірки на парність (табл. 1.2.1).

Таблиця 1.2.1

Контрольні символи перевірки на парність

Якщо у процесі передачі в цій таблиці виникне одна помилка, то перевірка на парність у відповідному рядку і стовпці не виконуватиметься. Координати помилки однозначно визначаються номерами стовпця і рядка, в яких не виконується перевірка на парність. Відтак, такий код може не тільки виявляти, але й виправляти помилки.

Описаний метод кодування називається ітеративним. Його застосування доцільне, якщо дані формуються у вигляді масивів, наприклад, в шинах ЕОМ, в пам'яті, що має табличну структуру.

Недоліком такого кодування є значна надлишковість при порівняно низькій виправній здатності.

Таблица ASCII

  Запис числа у десятковій системі Запис числа у шістнадцятковій системі Запис числа у двійковій системі Символ на клавіатурі
1. Барчина О.О. @
2. A
3. B
4. C
5. D
6. E
7. F
8. G
9. H
  I
  4A J
  4B K
  4C L
  4D M
  4E N
  4F O

Місце внесення помилки у код Хеммінга

Варіант Місце помилки
рядок стовбець

 


 

Коди Хеммінга – лінійні коди, які забезпечують виявлення та корекцію помилок. Використовуються при передачі та зберіганні даних. Особливістю даного коду є використання кількох бітів контролю парності. Коди Хеммінга забезпечують виявлення двох помилок і виправлення однієї помилки.Припустим в мене є код ASCII 0 1 0 0 0 0 0 1 який означає англійську літиру А.

Нам потрібно провірити чи в цьому коду немає помилок, ми це можем зробити за методом Хеммінга. Для легшого розуміння цього метода ми запишим певні позначення.

Виключне АБО

0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=0

І елементи -- інформаційний символ (Він відповідає місцю розташування символа в зворотному порядку).

К елементи – елементи Хеммінга додаткові ( надлишкові)

Е елементи – ……….(за допомогою цього елемента я визначатиму місце помилки.)

1, 2, 4, 8 і 16 визначає місце розташування К елементів в табличі, (величина є стала)
Для подальшого визначення помилки ми вносим К елементи, які розташовуються за формулою як зображена нище

= =1

= =2

= =4

= =8

= =16

От так виглядає табличка в якоі показано К елементи І елементи, місце їх розташування і также порядковий номе (для легшого розрахунку)

Таблиця 2.1

К елементи І елементи, місце їх розташування

В коді Хеммінга використаєм наступну таблицю 2.2 . В ній буду брати інформацію для визначення місце знаходження місця елемент. (ця табличка є універсальна, вона підходить до К елементі Е елементів і так же я будем використовувати для самого знаходження місця помилки).

Таблиця 2.2

Таблиця для місцезнаходження К елементів і Е елементів

Місце розташуваня Стобчики для метода Хеммінга
стб. 4 стб. 3 стб. 2 стб. 1

 

 

Припустим мені потрібно знай ) я беру значення стобчика 1(стб. 1, стобчик залежить від – стб. , іт.д.) і дивимось де знаходиться 1, потім дивимось яка цифра стоїть в першому стобчику, яка буде цифра таке буде й місце розташування нашого елемента Табл. 1

Далі ми знаходим самий К елемент за табл. 3 і обраховуємо за допомогою виключного АБО

Після того як знайшли К елементи, я вносю в таблицю.2.3


 

Таблиця 2.3

Код Хеммінга

код ASCII І елементи з К елементами(Код Хеммінга)
І8 І7 І6 І5 К4 І4 І3 І2 К3 І1 К2 К1  
 
0100 0000  
0100 0001  
0100 0010  
0100 0011  
0100 0100  
0100 0101  
0100 0110  
0100 0111  
0100 1000  
0100 1001  
0100 1010  
0100 1011  
0100 1100  
0100 1101  
0100 1110  
0100 1111  

 

Наступна моя задача знайти Е елементи [перевірити код на помилки]. Я проводжу таку роботу що й і з К елементами.

Для того що визначити місце помилки потрібно взяти відповідь з минулого рівняння і записати в зворотному порядку, після чого подивитись з табл. 3 для знаходження місце розташування помилки. Аналогічно записати всі отримані значення в таблицю 2.4

Таблиця 2.4

Місце помилки

Код Aski Код Хеммінга Е елементи Місце помилки
Е1 Е2 Е3 Е4
0100 0000 Правильний  
0100 0001 Правильний  
0100 0010 Правильний  
0100 0011 Правильний  
0100 0100 Правильний  
0100 0101 Правильний  
0100 0110 Правильний  
0100 0111 Правильний  
0100 1000 Правильний  
0100 1001 Правильний  
0100 1010 Правильний  
0100 1011  
0100 1100 Правильний  
0100 1101 Правильний  
0100 1110 Правильний  
0100 1111 Правильний  
                                             

 

Помилка виявилась в коді на 10 місці. Код повинен бути такий


 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 37; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.180.248
Генерация страницы за: 0.01 сек.