Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОЗБРОЄННЯ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2
РОЗДІЛ І

ВСТУП

ПОВОДЖЕННЯ ПРИ БОЙОВОМУ ЗАСТОСУВАННІ

ОЗБРОЄННЯ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2.

 

(НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК)

 

 

ЛЬВІВ – 2002

УДК 358.119:355.54 Затверджено до друку рішенням вченої ради

ББК Ц53 Львівського інституту Сухопутних військ

О-46 Національного університету

“Львівська політехніка”

(протокол № 6 від 26. 12. 2006р.)

 

 

Рецензенти:

Я.С. Щадило, доцент, кандидат технічних наук

І.М.Томюк, кандидат історичних наук,

 

 

О-46. Мєзєнцев Ю.О., Руденко К.В., Фьодоров Ю.М. Озброєння бойової машини піхоти БМП-2. Поводження при бойовому застосуванні: Навчальний посібник. – Львів: ЛІСВ, 2006. - 67 с.

 

У даному навчальному посібнику наведені основні відомості з основ та правил переведення озброєння бойового і десантного відділень у бойове положення та дій відділення під час роботи з приладами спостереження, правил стрільби та експлуатації озброєння.

Призначений для курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів.

 

 

ÓЮ.О. Мєзєнцев,

К.В. Руденко,

Ю.М. Фьодоров, 2006

Ó Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”, 2006

З М І С Т

Вступ ......................................................................................................5

Розділ I. Озброєння бойової машини піхоти БМП-2......................7

1.1. Вимоги безпеки під час дій на озброєнні бойової машини піхоти БМП-2 та проведення стрільб ………………………………..7

1.2. Комплекс озброєння бойової машини піхоти БМП-2 ………....9

1.3. Загальні обов’язки відділення під час спостереження і

ведення вогню з бойової машини піхоти ………………..........13

 

Розділ II. Поводження при бойовому використанні …………………18

2.1. Дії відділення під час переведення озброєння, бойового

та десантного відділень у бойове положення ……………..….18

2.2. Дії відділення під час роботи з приладами спостереження,

прицілювання та приводами наведення зброї …………….…..31

 

Розділ III. Підготовка стрільби …………………………………..…..….37

3.1. Виявлення цілей………………………………………………….37

3.2. Визначення дальності (відстані) до цілі………………………..39

3.3. Вибір цілі, виду зброї та типу боєприпасів для її ураження….39

3.4. Заряджання зброї ………………………………………….…….40

3.5. Визначення напрямку та швидкості цілі та величин

поправок на її рух…………………………………….………….41

3.6. Вибір способу ведення вогню ………………………………….43

3.7. Визначення поправок на відхилення умов стрільби

від нормальних (табличних) ……………………………………45

3.7. Визначення сумарних поправок для першого пострілу ……..483.8. Визначення вихідних установок для першого пострілу ……..48

 

Розділ IV. Правила стрільби з гармати по наземних цілях ………....49

4.1. Стрільба з гармати з місця (зупинки)………………………..…49

4.2. Наведення для наступного пострілу…………………………....49

4.3. Стрільба з гармати з коротких зупинок та з ходу (на плаву). ..52

4.4. Стрільба вночі та в умовах обмеженої видимості……………..52

4.5. Особливості стрільби в горах……………………………..….…52

4.6. Стрільба в проміжки, із-за флангів та поверх своїх

підрозділів ………………………………………..……………..55

 

Розділ V. Стрільба по повітряних цілях ………….…………..………..56

 

Висновки ………………………………………………………………..…60

Додатки ………………………………..………………………………..….61

Література …………………………………….…………….……………...69

 

Головне завдання вогневої підготовки – навчити воїнів вести влучний вогонь по різних цілях усіма способами вдень і вночі під час дій у пішому порядку та на бойовій техніці, самостійно та у складі підрозділу.

Сучасний загальновійськовий бій вимагає від командирів умілого застосування усіх засобів ураження, бойової техніки, високої рухливості та організованості, повного напруження моральних і фізичних сил.

Високоманеврений характер сучасних бойових дій, наявність різноманітного озброєння вимагає від командирів усіх ланок твердого, гнучкого та безперервного управління підрозділами та вогнем в ході ведення бойових дій.

Сучасна зброя дозволяє знищувати в бою різні цілі за найкоротші терміни з мінімальною витратою боєприпасів. І все ж зброя сама по собі, навіть найдосконаліша, ще не гарантує швидкого та надійного враження. Успішно вирішувати вогневі задачі на полі бою можна лише в тому випадку, коли особовий склад навчений, злагоджений, добре знає правила стрільби, свою зброю і способи ефективного використання її в конкретній обстановці. Окрім того, успіх бою залежить не лише від індивідуальної майстерності екіпажів бойових машин, танків і злагодженості підрозділів, але і значною мірою від уміння командирів управляти вогнем своїх підрозділів.

Вогнева підготовка є одним з головних розділів бойової підготовки військ та напряму впливає на здатність Збройних сил виконувати бойові завдання. Тому забезпеченню її належного рівня навченості особового складу в діях при озброєнні БМП-2 необхідно приділяти постійну увагу.

Для успішного виконання завдань вогневої підготовки особовий склад повинен знати бойові можливості й матеріальну частину озброєння, основи й правила стрільби, а також необхідно володіти теоретичними знаннями й практичними навичками, які в сукупності характеризують рівень вогневої виучки стрілка та вогневу злагодженість підрозділу. На сьогодні існує велика кількість порадників з основних розділів вогневої підготовки. Це й ускладнює підготовку фахівців та слухачів тим більш що переважна більшість цієї літератури видана недержавною мовою.

Здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне озброєння у бойовій готовності й повністю реалізовувати його вогневі можливості при веденні вогню в різних умовах бою прийнято називати вогневою виучкою стрільця (вогневою злагодженістю підрозділу).

Матеріал навчально-методичного посібника викладено згідно з планом-проспектом замовника. Авторами зроблена спроба представити у інтегрованому, сконцентрованому вигляді відомості з основ стрільби, матеріальної частини бойової машини піхоти БМП-2 й систем управління вогнем, правил та умов стрільби по різних цілях. Матеріал викладено достатньо повно і в той же час коротко, чітко й лаконічно, що, безсумнівно, надає цьому навчальному посібнику властивості довідника і дозволяє використовувати його як у підготовці військових фахівців, так і у повсякденній діяльності як настільну книгу військовослужбовця, а також для пропаганди військових знань й оволодіння військовою термінологією державною мовою.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 185; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.108.205
Генерация страницы за: 0.008 сек.