Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОВОДЖЕННЯ ПРИ БОЙОВОМУ ВИКОРИСТАННІ
Розділ ІІ

Контрольні питання

  1. Перерахувати склад основного озброєння БМП-2.
  2. Для чого призначене додаткове озброєння БМП-2?
  3. Що відноситься до засобів маскування БМП-2?

 

 

2.1 Дії відділення під час переведення озброєння, бойового та десантного відділень у бойове положення

У бойове положення озброєння, бойове та десантне відділення бойової машини піхоти БМП-2 переводяться відділенням за командою (сигналом) “До бою”.

У бойовому положенні на бойовій машині піхоти БМП-2:

чохли зі зброї, приладів прицілювання та спостереження знято;

вимикачі акумуляторних батарей, освітлення башти, десантного відділення та відділення управління ввімкнено;

люки та вхідні двері закрито;

кришку захисного ковпака прицілу 1ПЗ-3 та заслінки захисних кожухів приладів ТНПТ-1 відкрито;

у зимових умовах обігрів прицілів і приладів спостереження ввімкнено;

під час дій уночі підготовлено до роботи нічні прилади та захисні кришки з освітлювачів ОУ-ЗГА2 (ОУ-5) знято;

башта, спарена установка та рухомий погон люка командирської башти знято зі стопору та повернено в напрямку спостереження або ведення вогню;

стабілізатор озброєння 2Э36-1 (2Э36-4) ввімкнено;

систему дубльованого управління вогнем озброєння башти та систему командирської цілевказівки перевірено та підготовлено до роботи;

кулемети ПКМ (ПК) і автомати АК-74 (АКМ) встановлено у бійницях, споряджено магазини та гільзозбірники (гільзовідбивачі) до них приєднано;

патронні стрічки до гармати 2А42, кулеметів ПКТ та ПКМ (ПК) до заряджання підготовлено;

електроспуски гармати 2А42 та кулемета ПКТ ввімкнено;

клапани витяжних вентиляторів відкрито, роботу вентиляторів перевірено;

нагнічувач ФВУ підготовлено до роботи без фільтра-поглинача (вікно фільтра-поглинача закрито), перевірено у роботі та вимкнено;

радіостанцію Р-173 (Р-123М) і ТПУ Р-174 (Р-124) ввімкнено та підготовлено до роботи;

двигун УТД-20 підготовлено до запуску, а при ввімкненому стабілізаторі озброєння заведено;

особовий склад відділення знаходиться в машині на своїх робочих місцях і веде спостереження.

Озброєння, бойове та десантне відділення бойової машини переводяться в бойове положення в наступній послідовності:

Командир машини (відділення) за командою (сигналом) командира взводу “До бою” або самостійно:

подає відділенню команду “До бою” та, у разі необхідності, додаткові команди: “Нічні прилади не вмикати”, “Стабілізатор не вмикати”;

займає своє місце у бойовому відділенні та, у разі необхідності, регулює сидіння по висоті, для чого правою рукою повертає нижню рукоятку, яка розташована на стійці сидіння, на 180° та, утримуючи основу сидіння від різкого пересування вгору, встановлює його в положення, зручне для посадки та спостереження, після чого повертає рукоятку у вихідне положення;вмикає вимикач плафона освітлення зони свого робочого місця;

приймає від кулеметника правого борту антену та встановлює її в антенний ввід на правому борту башти;

знімає захисні кришки з освітлювачів ОУ-ЗГА2 (ОУ-5) і кладе їх в укладку на правому передньому броньовому листі башти (під час роботи в нічних умовах);

закриває та замикає кришку люка, для чого, беручись лівою рукою за рукоятку стопора кришки та, віджавши правою рукою кришку люка вперед, відводить рукоятку стопора від себе, потім, перехопивши лівою рукою рукоятку замка, тягне кришку донизу до примикання з ущільненням люка, після чого різко повертає рукоятку замка проти ходу стрілки годинника;

відкриває кришку захисного ковпака голівки прицілу 1ПЗ-3 за допомогою рукоятки приводу та готує приціл до роботи;

відкриває заслінку кожуха приладу спостереження ТНПТ-1, для чого бере правою рукою за рукоятку тросового приводу та повертає її вниз і вперед;

готує прилад спостереження ТКН-ЗБ для роботи вдень (вночі);

знімає зі стопору та перевіряє легкість обертання рухливого погона люка, для цього повертається ліворуч, бере лівою рукою за рукоятку стопора люка та відводить її ліворуч, а потім бере за рукоятки приладу ТКН-3Б, обертає люк за ходом і проти ходу стрілки годинника;

під’єднує шоломофон до апарата ТПУ БВ-34 (А-1), готує радіостанцію Р-173 (Р-123М) та приймач Р-173П до роботи;

після вмикання навідником-оператором стабілізатора озброєння перевіряє роботу системи дубльованого управління озброєнням башти від командира, для чого правою рукою встановлює вимикач на панелі пульта з написом “ПРИВОД” у положення “ВКЛ.” (при цьому на панелі пульта повинен горіти світловий діод “АВТ.” чи “ПАВ.”), після цього, взявшись руками за рукоятки пульта та спостерігаючи у приціл 1ПЗ-3, відхиляє рукоятки пульта управління від себе та на себе для надання спареній установці відповідних кутів підвищення та зниження та обертає пульт управління навколо вертикальної осі для повороту башти праворуч і ліворуч, після чого переводить вимикач “ПРИВОД” у положення “ВЫКЛ.”;

 

Рис. 2. Обертання рукояток та корпусу пульта управління

перевіряє роботу системи командирської цілевказівки, для чого наводить прилад ТКН-ЗБ перехрестям на будь-який предмет і, переконавшись, що башта знята зі стопору, попереджає навідника-оператора командою “Башта праворуч (ліворуч)”, після чого натискає на кнопку в лівій рукоятці приладу ТКН-3Б і відпускає її після виходу зброї в напрямку цілі (що визначається по припиненню обертання башти);

приймає від навідника-оператора, механіка-водія та старшого стрільця доповіді про готовність до бою;

доповідає командиру взводу про готовність відділення до бою;

веде спостереження у своєму секторі та за сигналами командира взводу.

Навідник-оператор за командою (сигналом) “До бою”:

займає своє місце в бойовому відділенні;

вмикає лівою рукою вимикач плафона освітлення свого робочого місця, а правою відкриває кришку блока управління БУ-25 та вмикає вимикач освітлення азимутального покажчика “АЗИМУТ”, який розташований на панелі блока управління;

переконується у відсутності перешкод обертанню башти у горизонтальній площині та переміщенню спареної установки у вертикальній площині;

закриває та замикає кришку люка, для цього, беручись лівою рукою за рукоятку замка кришки та віджавши кришку люка вперед, правою рукою відводить рукоятку стопора кришки на себе, потім тягне за рукоятку замка кришку вниз до її торкання з ущільненням люка, після чого енергійно повертає рукоятку праворуч до упору;

знімає зі стопору спарену установку, для чого обертає рукоятку стопора на лівому боці бронювання гармати вниз до фіксації (рис.3);

знімає башту зі стопора, для чого повертає рукоятку стопора вгору до упору (рис.4);

 

Рис.3. Зняття (постановка) зі стопора спареної установки  
Рис.4. Зняття (постановка) башти зі стопора (на стопор)

 

 

перевіряє роботу механізму підйому спареної установки та механізму повороту башти в ручному режимі, для чого, беручись правою рукою за рукоятку маховика механізму підйому спареної установки, а лівою – за рукоятку механізму повороту башти, обертає їх за ходом і проти ходу годинникової стрілки (перевірка роботи обох механізмів виконується при вимкненому стабілізаторі озброєння);

готує приціл БПК-2-42 (БПК-1-42) до роботи в денних (нічних) умовах;

відкриває заслінку кожуха приладу спостереження ТНПТ-1, для чого, бере рукою за рукоятку тросового приводу та переводить її в крайній передній стан;

вмикає обігрів прицілу БПК-2-42 (БПК-1-42) та приладів спостереження, які розміщені у башті (якщо необхідно), для чого встановлює на коробці КР-60 вимикачі з написами “ОБОГРЕВ СТЕКЛА” та “ОБОГРЕВ ТНПО” в положення “ВКЛ.”, а вимикач “НИЗ-ОБЩ.- ВЕРХ” - в одне з цих положень (у залежності від погодних умов);

під’єднує шоломофон до апарата ТПУ БВ-35 (А-2);

вмикає стабілізатор озброєння та перевіряє його роботу в автоматичному і напівавтоматичному режимах, для чого переводить вимикач “ПРИВОД” у положення “ВКЛ.” (рис.5), а перемикач режиму роботи стабілізатора в положення “АВТ.” чи “ПАВ.” (рис.6) і за 15 – 20 секунд після ввімкнення стабілізатору озброєння (що визначається по загорянню на пульті управління світлових діодів “ВН”, “ГН”, “АВТ.” або “ПАВ.”) береться руками за рукоятки пульта та, попередивши командою “Наведення пультом”, відхиляє рукоятки пульта управління від себе та на себе для надання спареній установці відповідних кутів підвищення (зниження) та обертає пульт управління навколо вертикальної осі для повороту башти праворуч і ліворуч;

 

Рис.5. Переведення вимикача“ПРИВОД”у положення“ВКЛ.”
Рис.6.Установка перемикача“РЕЖИМ”у положення“АВТ.” (“ПАВ.”)

відкриває клапан витяжного вентилятора за допомогою рукоятки тросового приводу (рис.8), розташованого на даху башти попереду пускової установки машини, для чого бере за рукоятку та тягне її донизу;

встановлює затворну раму гармати 2А42 на шептало, для чого піднімає спарену установку вгору, кут на підвищення 35°, відкриває кришку-вантаж, виводить рукоятку перезаряджання із зачеплення з затильником (рис.7), прокачуючи рукоятку, відводить затворну раму до упору назад і встановлює запобіжник у положення ”ПР”;

 

Рис.7. Виведення рукоятки перезаряджання гармати 2А42 із зачеплення з затильником Рис.8. Відкриття клапана витяжного вентилятора за допомогою тросового приводу

 

Рис.9. Переведення перемикача“СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ.” у положення“СПУСКИ”
Рис.10. Переведення перемикача режиму стрільби“ТЕМП” у положення“О”,“М”чи“Б”

 

перевіряє роботу електроспуску гармати 2А42 та витяжного вентилятора, для чого, установивши перемикач “СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ.” на панелі блока управління БУ-25 у положення “СПУСКИ” (рис.9), по черзі переводить перемикач режиму стрільби з написом “ТЕМП” у положення “О”, “М”, “Б” (рис.10) і при кожному з цих положень натискає спочатку на кнопку електроспуска на правій рукоятці пульта управління, а потім на клавішу електроспуска на рукоятці механізму вертикального наведення. У момент натискання на кнопку (клавішу) електроспуска повинен вмикатися вентилятор і спрацьовувати електромагніт шептала, що визначається на слух по шуму працюючого вентилятора та звуком спрацьовування електромагніта;

перевіряє роботу перемикача типу боєприпасів гармати 2А42, для чого при перемиканні вимикача “СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ.” у положення “СПУСКИ” встановлює прапорець механізму перемикання подачі спочатку в нижнє положення “БР”, а потім у верхнє положення “ОФЗ”, при цьому на пульті управління повинні горіти світлові діоди з написом “Б” (бронебійний) при нижньому положенні перемикача і з написом “О” (осколковий) при його верхньому положенні. Крім того, на блоці управління БУ-25 у віконці “ТИП” повинні з’являтися відповідні позначки “Б” чи “О”;

 

Рис.11. Натискання важеля ручного спуска гармати 2А42
Рис.12. Взведення кулемета ПКТ
Рис.13. Встановлення кулемета ПКТ на запобіжник  
Рис.14. Натискання важеля ручного спуска кулемета ПКТ

 

перевіряє роботу запобіжника та ручного спуска гармати при встановленій на шептало затворній рамі, для цього, не знімаючи шептало із запобіжника, натискає на важіль ручного спуска (рис.11), розташований з правого боку кришки-вантажу, при цьому рухливі частини повинні залишитися нерухомими;

перевіряє роботу електроспуска кулемета ПКТ, для чого бере правою рукою за рукоятки перезаряджання (рис.12), відводить затворну раму назад до упору, потім повертає її в переднє положення, встановлює кулемет на запобіжник (рис.13), після чого натискає великим пальцем правої руки на кнопку стрільби в торці лівої рукоятки пульта управління, при цьому затворна рама із затвором повинна залишитися на бойовому взводі, а справність електроспуска перевіряється по звуку спрацьовування електромагніта (таким же чином перевіряється робота електроспуска кулемета ПКТ натисканням на клавішу, яка розташована на рукоятці механізму повороту башти);

перевіряє роботу запобіжника та ручного спуска кулемета ПКТ при встановленій на шептало затворній рамі, для цього, не знімаючи кулемет із запобіжника, натискає на важіль ручного спуска (рис.14), який розташовано на корпусу електроспуска кулемета ПКТ, при цьому рухливі частини повинні залишитися нерухомими;

доповідає командиру машини (відділення) про готовність “Навідник-оператор до бою готовий”;

веде спостереження за полем бою у своєму секторі.

Механік-водій за командою (сигналом) “До бою”:

займає своє місце, вмикає вимикачі акумуляторних батарей (АКБ) і освітлення пульта, регулює (якщо необхідно) висоту сидіння та нахил спинки;

закриває кришку люка, для чого правою рукою відтягує рухливу частину рукоятки механізму закривання люка, переводить її у горизонтальне положення, потім повертає рукоятку до співпадання кришки із просвітом люка, після чого переміщенням рухливої частини рукоятки вниз опускає кришку люка та доповідає: “Люк закрито”;

очищає вхідне вікно центрального приладу ТНПО-170А (ТВНЕ-1ПА), для чого відкриває вентиль балону із стислим повітрям, короткочасно відкриває та закриває кран системи повітряно-рідинного очищення приладу спостереження поворотом рукоятки крана вгору та донизу;

вмикає обігрів своїх приладів спостереження, для чого вмикає на коробці КР-55 вимикач “ВЫКЛ.-ВКЛ.” у положення “ВКЛ.”, установлює вимикач “НИЗ-ОБЩ.-ВЕРХ” в одне з цих трьох положень;

готує двигун до запуску та за командою командира машини “Заводь” запускає двигун;

перевіряє закриття дверей десантного відділення по горінню синьої лампочки на щитку механіка-водія;

закриває вікно фільтра-поглинача для роботи нагнічувача без фільтра-поглинача, для чого бере за рукоятку тросового приводу, розташованого на стінці відсіку ФВУ ліворуч від сидіння старшого стрілка, та енергійно тягне її на себе;

перевіряє роботу нагнічувача вмиканням вимикача “НАГНЕТАТЕЛЬ”, після чого виключає його;

готує прилад нічного бачення ТВНЕ-1ПА до роботи;

доповідає командиру машини: “Механік-водій до бою готовий”.

Кулеметники, стрільці та гранатометники за командою (сигналом) “До бою”:

займають свої місця в десантному відділенні та у відділенні управління в послідовності, передбаченої для бойового розрахунку;

солдати, які займають місця в зонах розміщення плафонів освітлення, вмикають освітлення десантного відділення;

старший стрілець, який розташовується у відділенні управління, перед входом у люк знімає чохли з гармати 2А42 та спареного з нею кулемета ПКТ та пускової установки БМП-2 та укладає їх за спинку свого сидіння, після чого, зайнявши своє місце, знімає кришку люка зі стопора та закриває її, для чого бере правою рукою рукоятку стопора кришки, відводить її від себе, потім, утримуючи лівою рукою рукоятку замка, закриває кришку люка та різко повертає рукоятку проти ходу стрілки годинника;

потім старший стрілець відкриває заслінку автоматної бійниці та переводить автомат у бойове положення;

помічник гранатометника та стрілець, які займають місця в десантному відділенні останніми, перед входом у машину знімають зі стопора натисканням на голівку стопора задні двері (рис.15), потім, тримаючись рукою за внутрішню рукоятку двері, входять у машину, закривають двері, рукоятку ставлять на засувку, після чого обертанням штурвала застопорюють двері; після закриття дверей виймають із сумок шоломофони, від’єднують їх до апаратів ТПУ та відкривають кожухи приладів ТНПО-170А в задніх дверях повертанням рукояток вгору до упору, після чого переводять автомати в бойове положення;

Рис.15. Зняття зі стопора дверей десантного відділення

гранатометник, крім того, вмикає обігрів приладів спостереження та скла амбразур (якщо це необхідно), для чого на коробці КР-60, яка розташована на лівому борті десантного відділення, спочатку переводить вимикачі з написами “ОБОГРЕВ ТНПО” та “ОБОГРЕВ СТЕКОЛ” у положення “ВКЛ.”, а потім перемикач “НИЗ-ОБЩ.-ВЕРХ” в одне з цих положень;

 

Рис.16. Перевірка працездатності витяжних вентиляторів

кулеметники після заняття своїх місць перевіряють роботу витяжних вентиляторів, для чого (рис.16) переводять верхні кінці важелів клапанів, розташованих у нішах правого та лівого бортів, вниз до фіксації, при цьому повинні вмикатися вентилятори; переконавшись у працездатності вентиляторів, повертають важелі у верхнє положення, вентилятори при цьому повинні вимкнутись;

кулеметник лівого борту, крім того, за командою командира машини “Антену передати” виймає антену (антени) з укладки та передає її командиру в башту;

далі кулеметники приступають до переведення кулеметів ПКМ (ПК) у бойове положення. При переведенні кулеметів у бойове положення кулеметники відкривають заслінки бійниць, для чого беруть лівою (правою) рукою за рухому частину рукоятки та повертають її вгору вперед до упора, після чого повертають рукоятку на себе до упора та встановлюють її на стопор;

далі кулеметники готують патронні коробки та стрічки з патронами до заряджання, приєднують до кулеметів гильзозбірники та звільняють кулемети від кріплення по-похідному, для чого беруть лівою (правою) рукою за приклади кулеметів, піднімають їх, після чого правою (лівою) рукою відводять підвіси на себе та притискають їх до даху;

після переведення кулеметів ПКМ (ПК) у бойове положення кулеметники приймають положення, зручне для спостереження за полем бою;

стрільці при переведенні автоматів у бойове положення відкривають заслінки бійниць, виймають автомати з укладок, встановлюють їх у бійниці, після чого, знявши з кронштейнів гільзовідбивачі з трубками для відводу порохових газів, встановлюють їх на автомати (рис.17).

 

Рис.17. Встановлення гільзовідбивача на автомат

закінчивши переведення зброї в бойове положення, кожний десантник доповідає старшому стрільцю: ”До бою готовий”;

після доповіді останнього десантника про готовність до бою старший стрілець доповідає командиру машини (відділення): ”Кулеметники, стрільці та гранатометники до бою готові”;

далі всі кулеметники, стрільці та гранатометники ведуть спостереження за полем бою.

 

Рис.18. Виймання замка з кулькової опори автоматної бійниці

Рис.19. Надягання замка на автомат перед його встановленням до бійниці

Рис.20. Встановлення автомата з надягнутим замком у кулькову опору бійниці

 

Для відкриття заслінок автоматних бійниць стрільці беруться лівою (правою) рукою за їх рукоятки і повертають на себе на 180°, після чого різко повертають від себе до упора і ставлять на стопори.

Для установки автомата в бійницю необхідно, взявшись двома пальцями лівої руки за планки замка, звести їх (рис.18), вийняти замок з кульової опори та розкрити його; далі, утримуючи автомат правою рукою, надягти замок на дульну частину в районі газової камери (рис.19); після чого зжати обидві половинки замка на автоматі та, утримуючи його в зведеному положенні, вставити разом із автоматом у гніздо кулькової опори (рис.20) та просунути автомат разом із замком уперед до упору.

 

2.2. Дії відділення під час роботи з приладами спостереження,

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 107; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.014 сек.