Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дни французского кино 4 страница
 

 

F) 1

 

G) 2

 

H) 3

 

I) 4

 

J) 5

 

Әрбіреуінің номиналды қуаты 50 Вт бес шам 220 В кернеуге параллель қосылған.Осы тұтынушылар тобын қоректендіретін сымдағы ток неге тең?

 

 

F) 2,2 А

 

G) 0,45А

 

H) 2,27А

 

I) 4,4А

 

J) 5А

 

Бес шам 220 В кернеуге параллель қосылған.Осы тұтынушылар тобын қоректендіретін сымдағы ток 2,2 A тең болса, онда номиналды қуатты анықтау керек?

 

 

K) 20 Вт

 

L) 45 Вт

 

M) 70 Вт

 

N) 90 Вт

 

O) 100 Вт

 

 

Екі резистор кедергілері 19,5 және 30 Ом, кернеуі ішкі кедергісі 0,5 Ом-ға тең тұрақты 2 А ток көздіне тізбектей жалғанған (қосылған) . Тізбектегі ЭҚК-ін табыңыз.

 

 

F) 100 В.

 

G) 200 В.

 

H) 300 В.

 

I) 400 В.

 

J) 600 В.

 

Екі резистор кедергілері 19,5 Ом және 30 Ом, кернеуі ЭҚК-і 100 В тұрақты 2 А ток көздіне тізбектей жалғанған (қосылған). Тізбектегі ішкі кедергіні табыңыз.

 

 

K) 0,5 Ом.

 

L) 2 Ом.

 

M) 0,3 Ом.

 

N) 4 Ом.

 

O) 0,6 Ом.

 

 

Суретте көрсетілгендей тізбекке қосылған, нөлдік ішкі кедергісі бар амперметрдің көрсеткіші неге тең болады?

 

F)

 

G)

 

H)

 

I)

 

J)

 

Әрбіреуінің номиналды қуаты 100 Вт бес шам 220 В кернеуге параллель қосылған. Осы тұтынушылар тобын қоректендіретін сымдағы ток неге тең?

 

 

P) 2,2 А

 

Q) 0,45А

 

R) 2,27А

 

S) 4,4А

 

T) 5А

 

Амперметр R=0,1 Ом кедергісімен шунтталған, оның көрсеткіші 0,1 А. Амперметрдің кедергісі 0,2 Ом. R арқылы өтетін ток нешеге тең?

 

 

F) 0,2 А

 

G) 0,5 мА

 

H) 5 А

 

I) 0,5 кА

 

J) 0,3 А

 

Берілген электр тізбегінің бөлігіне қатысты Ом заңының дұрыс жазылған өрнегін көрсетіңіздер


F)

 

G)

 

H)

 

I)

J)

 

Екі резистор кедергілері 19,5 Ом және 30 Ом, кернеуі ЭҚК-і 100 В, тұрақты 2 А ток көздіне тізбектей жалғанған (қосылған). Тізбектегі ішкі кедергіні табыңыз.P) 0,5 Ом.

Q) 2 Ом.

R) 0,3 Ом.

S) 4 Ом.

T) 0,6 Ом.

 

Тұрақты ток тізбектеріндегі активті қуатты есептеуге арналған формуланы көрсет.

A) Р=U·I

B) Р=U·R

C) Р=R·I

D) Р=U/I

E) Р=2R·I

Схемада параметрлер берілген (E, R0) тұрақты ток көзі мен жүктеме кедергісі R. Генератордың П.Ә.К-і неге тең болады, егер R0=R?

 

 

A) 0

B) ¥

C) h=0,25

D) h=1

E) h=0,5

 

Электр энергиясының желідегі (линияда) тасымалдануы 460В кернеу көзіне қосылған. Желідегі (линиядағы) қуатты анықтаңыз, егер желідегі ток 200А, ал тұтынушы кедергісі 2,2 Ом.?

ZZZZZZ) 4 кВт

AAAAAAA) 88 кВт

BBBBBBB) 92 кВт

CCCCCCC) 96 кВт

DDDDDDD) 44 кВт

Резисторға 42 В кернеу түсірілгенде (берілгенде) , бөлінетін қуаты 50 Вт, 220В кернеу кезінде резистордан қанша қуат бөлінеді?

A) 262 Вт.

B) 1,37 кВт.

C) 2,10 кВт.

D) 1,74 кВт.

E) 100 Вт.

Тізбекте амперметрдің көрсетілуі 4 А, вольтметрдікі - 60 В . Тізбектің ішкі кедергісі 1 Ом. Жүктеменің қуатын анықтаныз.

 

 

A) 100 Вт

B) 120 Вт

C) 24 Вт

D) 240 Вт

E) 10 Вт

Тізбекте амперметрдің көрсетуі - 4 А, вольтметрдікі - 60 В. Тізбектің ішкі кедергісі 1 Ом. Тізбектің ПӘК-ін табу керек

 

A) 94 %

B) 62 %

C) 48 %

D) 56 %

E) 18 %

Энергия көзінің немесе қабылдағыш шығаратын пайдалы қуаттың тұтынушы қуатқа қатынасы қалай аталады

A) Пайдалы әсер коэфициенті

B) Қуат коэффициенті

C) Жақындық коэффициенті

D) Құралды қолдану коэффициенті

E) Жүктеме коэффициенті

Қуатты өлшеу үшін қолданылатын құрылғы

A) Амперметр

B) Омметр

C) Вольтметр

D) Ваттметр

E) Логометр

Бір секундта жасалатын жұмыс қалай аталады

A) Кернеу

B) Қуат

C) Тиімді жұмыс

D) Ток

E) Өткізгіштік

Берілген сызбаға қуаттар балансын құру қажет

 

 

A) E = IR

B) EI2 = I(R + rвт)

C) EI = IrВт

D) EI = IR

E) EI = I2(R+rвт)

Берілген (E, R0, R) тізбектің параметрлері арқылы U кернеуін өрнектеңіз.

 

 

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E) Басқа жауап.

Тізбекке жүктеме түсудің екі мәні бойынша RН= RН1, RН=RН2 ток және кернеу өлшенген. Бірінші рет өлшегенде амперметр 5 А, вольтметр - 48 В көрсетті, ал екіншіде –10А және 46 В. Қоректену көзінің ЭҚК – ін табыңыз.

 

 

A) 40 В

B) 50 В

C) 20 В

D) 30 В

E) 60 В

Амперметр R=0,4 Ом кедергісімен шунтталған, оның көрсетілімі 0,1 А, кедергісі 0,2 Ом. R – дегі кернеу неге тең?

 

 

A) 0,01 В

B) 0,02 В

C) 0,03 В

D) 0,04 В

E) 0,05 В

R1=3 Ом

 
, R2= 12Ом екені белгілі, ал амперметрлер көрсетілімі А = 25А, А2 = 5А, схеманың түйіндеріндегі кернеуін U анықтаңыз.

 

 

A) 75 В

B) 60 В

C) 50 В

D) 240 В

E) 15 В

Тізбекте жүктеменің(нагрузканың) екі мәніндегі кернеу мен ток өлшенген: RН= RН1, RН=RН2. Бірінші өлшеуден соң амперметр 5 А, вольтметр - 48 В, екінші өлшеуден соң – 10 А және 46 В көрсетті. Е көзінің ЭҚК – ін анықтаңыз.

 

A) 40 В

B) 50 В

C) 20 В

D) 30 В

E) 60 В

Амперметр R=0,4 Ом кедергісімен шунтталған, оның көрсетілімі 0,2 А, кедергісі 0,2 Ом. R – дегі кернеу неге тең?

 

 

F) 0,01 В

G) 0,02 В

H) 0,03 В

I) 0,04 В

J) 0,05 В

 

Амперметр R=0,4 Ом кедергісімен шунтталған, кернеудің мәні 0,02 В, кедергісі 0,2 Ом. R – дегі ток неге тең?

 

K) 0,1 А

L) 0,2 А

M) 0,3 А

N) 0,4 А

O) 0,5 А

 

Қуаттың анықтамасын көрсетіңіз:

F) Кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал заңмен өзгереді.

G) Тоқтың мөлшерлік сипаттамасы.

H) 1с уақытта жасалатын жұмыстың мөлшері.

I) Вольтметрдің көмегімен өлшенетін шама.

J) Омметрмен өлшенетін шама.

Қуаттың дұрыс өлшем бірліктерін көрсетіңіз:

1) Вт; 2) Дж/с; 3) В; 4) Дж*с; 5)В/Ом

K) 1 мен 2

L) 2 мен 3

M) 3 пен 4

N) 4 пен 5

O) 5 пен 1

Резистордың тұтынатын қуатын 100 Вт, оған 5 В кернеу келтірілген. Резистордың өткізгіштігін анықтау керек:

A) 2,5 Сим

B) 1,5 Сим

C) 2 Сим

D) 4 Сим

E) 1 Сим

 

Схемада параметрлер (E, R0) тұрақты ток көзі мен жүктеме R кедергісі берілген. Егер R0=R болса, генератордың П.Ә.К-і неге тең болады,?

 

F) 0

G) ¥

H) h=0,25

I) h=1

J) h=0,5

Тізбекте амперметрдің көрсеткіші - 4 А, ал вольтметрдің - 60 В. Тізбектің ішкі кедергісі 1 Ом болса, онда ПӘК-ін табу керек

 

F) 94 %

G) 62 %

H) 48 %

I) 56 %

J) 18 %

Берілген сызбаға қатысты қуаттар балансының теңдеуін құру қажет

 

 

F) E = IR

G) EI2 = I(R + rвт)

H) EI = IrВт

I) EI = IR

J) EI = I2(R+rвт)

Егер R1=3 Ом

 
, R2= 12Ом, ал амперметрлер көрсетіші А = 25А, А2 = 5А екені белгілі болса, онда схеманың түйіндеріндегі U кернеуді анықтаңыз.

 

F) 75 В

G) 60 В

H) 50 В

I) 240 В

J) 15 В

Қуаттың анықтамасын көрсетіңіз:

P) Кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал заңмен өзгереді.

Q) Тоқтың мөлшерлік сипаттамасы.

R) 1с уақытта жасалатын жұмыстың мөлшері.

S) Вольтметрдің көмегімен өлшенетін шама.

T) Омметрмен өлшенетін шама.

 

Синусоидалы заңмен өзгеретін ток және кернеу қандай параметрлермен сипатталады (дұрыс емес жауапты көрсетіңдер):

 

A) Активті қуатпен

B) Ток және кернеудің амплитудалық және әрекет ететін мәндерімен

 

C) Активті , индуктивті және сыйымдылық кедергілерімен

 

D) Бастапқы фаза , фаза және фазалар ығысуымен

 

E) Период , жиілік немесе бұрыштық жиілікпен

 

Айнымалы токтағы өткізгіште электр зарядының қозғалысының түрі қандай

 

A) Айнымалы

B) Тербелмелі

C) Үдемелі

D) Статикалық

E) Динамикалық

 

Токтың лездік мәні қандай теңдікпен анықталады

A)

B)

C)

D)

E)

 

Кернеудің лездік мәні қандай теңдікпен анықталады

A)

B)

C)

D)

E)

 

Кернеу және ток арасындағы фазалық ығысуы неге тең?

 

A)

B)

C)

D)

E)

Синусоидалды кернеудің әрекеттік мәнін анықтаныз В

A) В

B) В

C) В

D) В

E) В

Активті кедергідегі R кернеу және ток арасындағы фазалар ығысуы неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

 

Идеалды индуктиті катушкадағы L ток және кернеу арасындағы фазалар ығысуы неге тең?

EEEEEEE)

FFFFFFF)

GGGGGGG)

HHHHHHH)

IIIIIII)

 

Конденсатордағы С ток және кернеу арасындағы фазалар ығысуы неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

Кедергіден жүретін ток келесі заңмен өзгеріп A; кедергінің мәні r = 10 Ом. Кедергідегі кернеудің өзгеру заңын ur(t) анықтау қажет

 
 

 


A)

B)

C)

D)

E)

 

Сыйымдылықтығы кернеу келесі заң бойынша өзгереді: В; Сыйымдылық С = 100 мкФ тең. Сыйымдылықтан жүретін ток i(t) қандай заңмен өзгереді

 
 

 

 


A)

B)

C)

D)

E)

 

Индуктивті элементен жүретін ток келесі заң бойынша өзгереді: A. Индуктивтілік L = 100 мГн тең. Индуктивтіліктегі кернеудің uL(t) өзгеру заңын анықтаңдар.

 
 

 

 


A)

B)

 

C)

D)

E)

Сыймдылықтағы кернеу келесі заңмен өзгереді: В, сыйымдылықт С = 100 мкФ тең. Сыйымдылықтағы токтың өзгеру заңын анықтаңыз i(t)

 
 

 


A)

B)

C)

D)

E)

Индуктивтіліктегі ток келесі заңмен өзгереді: A. Индуктивтілік L = 100 мГн тең. Индуктивтіліктегі кернедің өзгеру заңын uL(t).анықтаңыз.

 
 

 

 


A)

B)

C)

D)

E)

 

өрнегімен берілген синусоидалдық токтың бастапқы фазасын анықтаңыз

 

A)

B) 5

C) 314

D) 1,57

E) 50

 

өрнегімен берілген синусоидалдық токтың амплитудасын анықтаңыз?

F) *5

G) 5

H) 314

I) 1,57

J)

 

Айнымалы токтың Т периодына сәйкес келетін электрлік бұрышты көрсетіңіз:

A) 1800

B) 3600

C) 900

D) 450

E) 300

 

Токтың амплитудалық мәні белгілі болса, онда синусоидалық токтың әсер етуші мәнін қалай анықтауға болады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

Токтың амплитудалық мәні белгілі болса, онда синусоидалық токтың орташа мәнін қалай анықтауға болады?

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

Тізбектегі ток өзгеріс заңымен берілген. Токтың әсер етуші мәнін қалай анықтауға болады?

A) А

B) 5А

C) 5 А

D) А

E) Анықтау мүмкін емес

Кернеудің лездік мәні қандай теңдікпен анықталады

 

F)

G)

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 50; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.132.10
Генерация страницы за: 0.039 сек.