Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дни французского кино 7 страница
D) 0 =2 LC;

E) 0 = .

Резонансты жиілік дегеніміз ол –

A) Циклдық жиілік

B) Бұрыштық жиілік

C) Резонанста пайда болатын жиілік

D) Контурдық ауытұқу жиілігі

E) Пассивті екі полюстіктің жиілігі

 

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. UR, UL, UC – тізбек элементтеріндегі кернеулердің әсер етуші мәндері. Егер UR = 50 B, UL = 80 B, UC = 80 B болса, онда U мәні неге тең?

 

 

A) U = 70 B

B) U = 100 B

C) U = 50 B

D) U = 150 B

E) U = 60 B

 

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. UR, UL, UC – тізбек элементтеріндегі кернеулердің әсер етуші мәндері. Егер U = 50 B, UR = 50 B, UC = 80 B болса, онда UL мәні неге тең?

 

 

F) U =80 B

G) U = 100 B

H) U = 50 B

I) U = 150 B

J) U = 60 B

 

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. UR, UL, UC – тізбек элементтеріндегі кернеулердің әсер етуші мәндері. Егер U = 50 B, UR = 50 B, UL = 80 B болса, онда UC мәні неге тең?

 

 

K) U =80 B

L) U = 100 B

M) U = 50 B

N) U = 150 B

O) U = 60 B

 

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, IR, IL, IC – тізбек тармақтарындағы токтардың әсер етуші мәндері. Егер I = 5 A, IL = 4 A, IC = 4 A болса, онда IR мәні неге тең?

 

 

P) I =5 А

Q) I = 10 А

R) I = 15 А

S) I = 50 А

T) I = 25 А

 

 

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, IR, IL, IC – тізбек тармақтарындағы токтардың әсер етуші мәндері. Егер IR = 5 A, IL = 4 A, IC = 4 A болса, онда I мәні неге тең?

 

 

U) I =15 А

V) I = 10 А

W)I = 5 А

X) I = 50 А

Y) I = 25 А

 

Берілген сұрақтың толық жауабын таңдаңыз: Егер конденсатордың жиілігі екі есе артса, тармақтағы конденсатордың кедергісі қалай өзгереді?

F) Өзгермейін деп қалды

G) Өзгермейді

H) Екі есе үлкейеді

I) Екі есе кішірейеді

J) Біраз өзгереді

Айнымалы ток тізбектерінде R, L, C – элементтері тізбектеліп жалғанған болса, онда резонанстың пайда болу шартын көрсетіңіз.

F) XL > XC

G) XL < XC

H) IL > IC

I) IL < ICJ) XL = XC

Контурдың резонанстық жиілігі қай өрнекпен анықталады?

 

F) 0 =1/ ;

G) 0 = ;

H) 0 =2 f;

I) 0 =2 LC;

J) 0 = .

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. UR, UL, UC – тізбек элементтеріндегі кернеулердің әсер етуші мәндері. Егер U = 50 B, UR = 50 B, UC = 80 B болса, онда UL мәні неге тең?

 

 

Z) U =80 B

AA) U = 100 B

BB) U = 50 B

CC) U = 150 B

DD) U = 60 B

 

Тізбек U әсер етуші мәніне ие синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, IR, IL, IC – тізбек тармақтарындағы токтардың әсер етуші мәндері. Егер I = 5 A, IL = 4 A, IC = 4 A болса, онда IR мәні неге тең?

 

 

EE) I =5 А

FF) I = 10 А

GG) I = 15 А

HH) I = 50 А

II) I = 25 А

 

 

Қабылдағыш қандай схема арқылы қосылған?

 

 

A) Тізбектей

B) Параллель

C) Аралас

D) Үшбұрыштап

E) Жұлдызшалап

 

 

Қабылдағыш қай схема арқылы қосылған?

 

A) Тізбектей

B) Параллель

C) Аралас

D) Ұшбұрыштап

E) Жұлдызшалап

 

Қабылдағыш қандай схема бойынша жалғанған?

 

 

A) Тізбектей

B) Параллель

C) Аралас

D) Ұшбұрыштап

E) Жұлдызшалап

Үш фазалы айнымалы токтағы тізбекте қандай жағдайда төртінші (нолідік) өткізгіш қажет?

A) Үлкен күш әсерінде

B) Жоғарғы кернеуде

C) Тұтынушының симметриялық күштемесінде

D) Тұтынушының симметриялық емес күштемесінде

E) Дұрыс жауабы жоқ

Үш фазалы айнымалы ток тізбегінде төртінші (нөлдік) сым қандай жағдайда қажет?

A) Үлкен жүктеме(нагрузка) болғанда.

B) Жоғарғы кернеу кезінде.

C) Тұтынушының симметриялы жүктемесі кезінде.

D) Тұтынушының симметриялы емес жүктемесі кезінде,жұлдызшалап жалғанғанда.

E) Тұтынушының симметриялы емес жүктемесі кезінде,үшбұрышты жалғанғанда

Егер қабылдағыш симметриялық жүктемеде жұлдызша арқылы қосылса, онда үш фазалық токтың сызықтық кернеуі неге тең.?

A) Uс = UФ

B) Uс = UФ

C) Uс = UФ /

D) Uс = UФ / 3;

E) Uс = UФ· / 3

Қабылдағышты жұлдызшалап симметриялық жүктеме жалғаған кезде сызықтық ток IC неге тең болады?

A) Iс = IФ ·

B) Iс = IФ· / 3

C) Iс = IФ · 3 /

D) Iс = IФ

E) Iс = IФ / 3

Қандай генератор және жүктеме комбинациялық жалғанған практикада қолданылмайды?

A) Генератордың Фазалық қосылысы жұлдызшалап, ал қабылдағыш фазасы үшбұрыштап

B) Генератордың Фазалық қосылысы үшбұрыштап , ал қабылдағыш фазасы жұлдызшалап

C) Генератордың Фазалық қосылысы жұлдызшалап, ал қабылдағыш фазасы жұлдызшалап

D) Генератордың Фазалық қосылысы үшбұрыштап, ал қабылдағыш фазасы үшбұрыштап

E) Барлығы қолданылады.

Қабылдағыштың қандай фазалы жалғауында фазалық кернеулер тең болады

A) Тек қана жүктемені жұлдызшалап бейтарап желілік сым арқылы қосқанда

B) Тек қана жүктемені үшбұрыштап қосу арқылы

C) Тек қана жүктемені жұлдызшалап қосқанда бейтарапсыз

D) Қабылдағыштың фазасын жұлдызшалап бейтарап желілік сым мен немесе үшбұрыштап қосқанда

E) Дұрыс жауабы жоқ

Бір бірімен салыстырылғанда үш фазалық электр желісінде синусоидалдық ЭҚК-і қандай бұрышқа ығыстырылды, егерде амплитудалары тең болыпса?

 

A) 450

B) 600

C) 900

D) 1200

E) 1800

Симметриялы режимде энергия көздері және қабылдағыштар ұшбұрыштап қосылғанда қандай теңдік орындалады

A)

B)

C)

D)

E)

 

Қандай нүкте бейтарап нүктесі деп аталады?

A) Фазалардың соңғы шығыстарын қосатын нүктені

B) Фазалардың бастапқы шығыстарын қосатын нүктені

C) Фазалардың соңғы және бастапқы шығыстарын қосатын нүктені.

D) Фазалардың соңғы шығыстарын қоспайатын нүктені

E) Фазалардың бастапқы шығыстарын қоспайтын нүктені

Жұлдызшалап қосылған үш фазалық тізбектің симметриялы режиміде жүктеменің комплекстік кедергілері келесі теңдікті орындау қажет

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

Қабылдағышты үшбұрыштап симметриялық жүктемеге жалғаған кезде сызықтық ток IC неге тең болады?

A) Iс = IФ ·

B) Iс = IФ· / 3

C) Iс = IФ · 3 /

D) Iс = IФ

E) Iс = IФ / 3

 

Үш фазалы электр тізбектің бейтарап сымының кернеуінің анықтау үшін дұрыс теңдігін көрсетініз

 

A)

B)

C)

D)

E)

Симметриялы емес жүктемені үшбүрыштап жалғаған кездегі фазалық ток неге тең болады?

A)

B)

 

C)

D)

 

 

E)

 

Үш фазалы симметриялы қабылдағыштың активті қуатын қалай анықтайды?

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

Үш фазалы симметриялы қабылдағыштың реактивті қуатын қалай анықтайды?

 

F)

G)

H)

I)

J)

 

Симметриялы үш фазалы тұтынушының сызықтық тогы IC және жүйені қоректендіретін сызықтық кернеуі Uс берілген. Тұтынушы фазасының жұлдызшалап жалғанған ZФ толық кедергісін анықтаңыз:

 

A)

B)

C)

D)

E)

Симметриялы үш фазалы тұтынушының сызықтық тогы IC және жүйені қоректендіретін сызықтық кернеуі Uс берілген. Тұтынушы фазасының үшбұрыштап жалғанған ZФ толық кедергісін анықтаңыз:

 

F)

G)

 

H)

I)

J)

 

 

Суретте келтірілген қабылдағыш қандай схема бойынша жалғанған?

 

F) Тізбектей

G) Параллель

H) Аралас

I) Ұшбұрыштап

J) Жұлдызшалап

 

Практикада генератор мен жүктеменің қандай комбинацияда жалғанған түрі қолданылмайды?

E) Генератордың Фазалық қосылысы жұлдызшалап, ал қабылдағыш фазасы үшбұрыштап

F) Генератордың Фазалық қосылысы үшбұрыштап , ал қабылдағыш фазасы жұлдызшалап

G) Генератордың Фазалық қосылысы жұлдызшалап, ал қабылдағыш фазасы жұлдызшалап

H) Генератордың Фазалық қосылысы үшбұрыштап, ал қабылдағыш фазасы үшбұрыштап

I) Барлығы қолданылады.

Симметриялы режимде энергия көздері және қабылдағыштар үшбұрыштап қосылғанда қандай теңдік орындалады

F)

G)

H)

I)

J)

Үш фазалы электр тізбегінің бейтарап сымы үшін кернеуді дұрыс анықтау теңдігін көрсетініз

F)

 

G)

 

H)

 

I)

 

J)

 

Үш фазалы симметриялы қабылдағыштың реактивті қуатын қалай анықтайды?

 

K)

L)

M)

N)

O)

 

 

Үш фазалы желіге жұлдызшалап қосылған электр шамының кернеуін анықтау керек, егер сызықтық кернеу 380В болса. (Жүктемені симметриялық деп есептеу керек)

 

A) 380В

B) 660В

C) 190B

D) 220B

E) 127B

Тұрғын үйге кернеуі Uс = 220В үшфазалық кабель тартылған. Пәтерді 127В кернеумен қамтамастыру үшін қандай желілік сым жалғау керек.

A) Бірінші және екінші фазалар

B) Екінші және үшінші фазалар

C) бірінші және үшінші фазалар

D) Кез-келген фазалар және бейтарап желілік сымды

E) Барлық фазаларды және бейтарап желілік сымды

Фазалық ток IФ = 5A үш фазалы симметриялық қабылдағышта жұлдызшалап қосылған.Сызықтық ток IC анықтаңыз.

A) Iс = 5А

B) Iс = 8,65А·

C) Iс = 2,9А

D) Iс = 0,5A

E) Iс = 50A

Жұлдызшалы жалғанған симметриялы үшфазалы тұтынушы кернеулігі 380 В төрт сымды үшфазалы желіге қосылған.Қабылдағыштың фазасының кедергісі 9,5 Ом болғанда нөлдік сымдағы ток неге тең?

A) 40А

B) 120А

 

C) 13,33 А

D) 0А

E) 160 А

Кернеулігі Uс=660 В үшфазалы үшсымды желіге, фаза кедергілері R=8 Ом, Х=-6 Ом симметриялы қабылдағышы қосылған. Жұлдызшалап қосқанда фазалық кернеу неге тең?

A) 127 В

B) 220 В

C) 380 В

D) 660 В

E) 1000 В

Элементтері тізбектей жалғанған толық қуат 1000 ВА. Толық кернеу мен ток арасындағы фазалардың жылжу(ығысу) бұрышы 30° тең. Әсерлік токтың мәні 1,41 А. Тізбектің реактивті элементіндегі кернеудің амплитудалық мәнін есептеңіз

A) 380 В

B) 500 В

C) 350 В

D) 220 В

E) 400 В

 

Кернеулігі Uc=380В үшфазалы үшсымды желіге, фаза кедергілері R=4 Ом, Х=3 Ом симметриялы қабылдағыш қосылған. Фазалық токтарды анықтаңыз.

 

A) 2 А

B) 22 А

C) 44 А

D) 13 А

E) 24 А

Кернеуі Uс=380В үшфазалы үш сымды желіге(линияға) , фаза кедергілері R=8 Ом, Х = 6 Ом симметриялы қабылдағышы қосылған. Егер қабылдағыш жұлдызшалы схемада жалғанған болса, онда сызықтық ток неге тең?

A) 2 А

B) 22 А

C) 44 А

D) 13 А

E) 24 А

Кернеулігі Uc=660В үш фазалы үш сымды желіге, фаза кедергілері R=8 Ом, Х=-6 Ом симметриялы қабылдағыш қосылған. Жұлдызшалы жалғанғандағы фазалы кернеуді анықтаныз.

A) 127 В

B) 220 В

C) 380 В

 

D) 660 В

E) 1000 В

Кернеулігі Uс=380В үшфазалы үшсымды желіге, фаза кедергілері R=8 Ом, Х=6 Ом симметриялы қабылдағыш қосылған. Сызықтық токтарды анықтаңыз.

 

A) 2 А

B) 22 А

C) 44 А

D) 13 А

E) 24 А

Кернеулігі Uс=380В үшфазалы үшсымды желіге, фаза кедергілері R=6 Ом , Х=8 Ом симметриялы қабылдағыш қосылған. a фазасында түзу сымның үзілуі болды. с фазасының тогын анықтаңыз.

 

A) 2 А

B) 22 А

C) 44 А

D) 19 А

E) 24 А

 

Үш фазалы тізбек симметриялы режимде жұмыс істейді. Жүктеме бейтарап сымы бар жұлдызшалап қосылған. Бейтарап сымның кедергісі Zn = 0. Энергия көзінің фазалық кернеуі Uф = 220 В, фазасының толық кедергісі z = 22 Ом. Қабылдағыштың В фазасының тогын анықтаңдар .

A) 30 А.

B) 20 А.

C) 17,3 A.

D) 10 A.

 

E) 5 А.

Үш фазалы тізбек симметриялы режимде жұмыс істейді. Жүктеме бейтарап сымы бар жұлдызшалап қосылған. Бейтарап сымның кедергісі Zn = 0. Энергия көзінің фазалық кернеуі Uф = 220 В, фазасының толық кедергісі z = 22 Ом. Қабылдағыштың А фазасының тогын анықтаңдар .

A) 30 А.

B) 20 А.

C) 17,3 A.

D) 10 A.

E) 5 А.

Үш фазалы тізбек симметриялы режимде жұмыс істейді. Жүктеме бейтарап сымы бар жұлдызшалап қосылған. Бейтарап сымның кедергісі Zn = 0. Энергия көзінің фазалық кернеуі Uф = 220 В, фазасының толық кедергісі z = 22 Ом. Қабылдағыштың С фазасының тогын анықтаңдар .

A) 30 А.

B) 20 А.

C) 17,3 A.

D) 10 A.

E) 5 А.

Үш фазалы тізбек симметриялы режимде жұмыс істейді. Жүктеме бейтарап сымы бар жұлдызшалап қосылған. Бейтарап сымның кедергісі Zn = 0. Энергия көзінің фазалық кернеуі Uф = 220 В, фазасының толық кедергісі z = 22 Ом. Сызықты сымдардағы токты анықтаңдар .

A) 30 А.

B) 20 А.

C) 17,3 A.

D) 10 A.

E) 5 А.

Үш фазалы тізбек симметриялы режимде жұмыс істейді. Жүктеме бейтарап сымы бар жұлдызшалап қосылған. Бейтарап сымның кедергісі Zn = 0. Энергия көзінің фазалық кернеуі Uф = 220 В, фазасының толық кедергісі z = 22 Ом. Қабылдағыштың «А» фазасындағы токтың мәнін табыңыз:

F) 30 А.

G) 10 А.

H) 17,3 A.

I) 20 A.

J) 5 А.

Үш фазалы тізбек симметриялы режимде жұмыс істейді. Жүктеме бейтарап сымы бар жұлдызшалап қосылған. Бейтарап сымның кедергісі Zn = 0. Энергия көзінің фазалық кернеуі Uф = 220 В, фазасының толық кедергісі z = 22 Ом. Қабылдағыштың «В» фазасындағы токтың мәнін табыңыз:

K) 30 А.

L) 15 А.

M) 17,3 A.

N) 20 A.

O) 10 А.

Үшбұрыштап қосылған үш фазалы симметриялық қабылдағыштағы электр шамының фазалық кернеуің анықтау керек , мұндағы сызықтық кернеу UC =127 .

 

A) 127 В

B) 220 В

C) 36 В

D) 380 В

E) 100 В

Үшбұрыштап жалғанған симметриялы үшфазалы тұтынушы, кернеулігі 220В үшфазалы желіге қосылған. Тұтынушы фазаларының кедергісі 11 Ом болғанда сызықтық ток неге тең?

 

 

A) 20А

B) 60А

C) 34,6А

D) 1,56А

E) 0А

Кернеуі Uс=380В үшфазалы үшсымды желіге, параметрлері R=10 Ом, XL=10 Ом, XC=10 Ом үшфазалы қабылдағыш үшбұрыштан қосылған. Фазалық кернеу Uаb – ны анықтаңыз.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 64; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.256 сек.